12 luni dedicate transparenței și participării publice în actul decizional. Cetățenii au dreptul să știe ce se discută în ședințele de Guvern

Spread the love

Loading

România se aliniază standardelor europene în domeniu

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) –

„cea mai dinamică echipă din aparatul central”

transparenta 2447În 12 luni de intensă activitate am atins, total și aproape total următoarele obiective asumate și descrise mai jos.

Am:

Avut inițiative concrete, creative și fără costuri suplimentare, pentru practicarea transparenței în sens modern și eficient, la nivelul executivului. Celelalte ministere numesc mica echipă MCPDC: „cea mai dinamică echipă din Guvern”.

Am urmărit, cu încăpățânare, să fie puse în practică, purtând sute de discuții și făcând , practic, adevărată asistență tehnică în aparatul central – am monitorizat cu rigoare să fie puse în aplicare deciziile lucrând într-un ritm similar cu al unei companii care urmărește indicatori de eficiență.

 

Pus întotdeauna ministerele în prim plan atunci când am avut inițiative de creștere a transparenței pentru a motiva echipele ministerelor.

Contribuit la formarea spiritului de echipă între membrii Guvernului, transparența și dialogul cu cetățenii devenind brand-ul și proiectul central al Cabinetului Cioloș.

Am schimbat cultura organizațională, așezând transparența în inima guvernării 2016.

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ne-au fost pe masă în fiecare zi. Din a doua parte a mandatului, am preluat leadership-ul pentru deblocarea situației de lucru din Consiliul Economic și Social.

 

 

Creșterea transparenței cu privire la ședința de Guvern. Cetățenii au dreptul să știe ce se discută în ședințele de Guvern.

Niciodată după Revoluție, în România nu s-a pus la dispoziție publicului larg informații despre activitatea asociată ședinței Cabinetului. Din primele luni ale anului am reușit să determinăm ca:

agenda ședinței de Guvern, inclusiv cu textul proiectelor de acte normative ce dispun de toate avizele, să fie dat publicității cu 24 de ore înaintea ședinței  de Guvern;

Sinteză a deciziilor din ședința Cabinetului, cu descrierea principalelor decizii să fie dată publicității la câteva zile după ședință, oferind cetățenilor posibilitatea de a păstra memoria instituțională cu privire la Guvern;

Memorandumurile aprobate în ședința de guvern să fie afișate public, acestea nefiind cunoscute publicului larg până la acel moment. Sunt exceptate exclusiv cele care conțin informații confidențiale.

 Toate informațiile publice obligatorii, prin lege, să fie publicate din oficiu trebuie afișate. Nu se întâmpla. Nu am tolerat amânarea afișării lor pe principiu că nu reprezintă o prioritate în raport cu alte urgențe.

Informațiile obligatoriu a fi afișate cum ar fi: bugetul instituției, planul anual de achiziții publice, bilanțurile contabile, declarații de avere și de interese, au fost prezentate, în acest an, în același loc și în același format în paginile de internet ale ministerelor/agențiilor din subordine respectiv ale prefecturilor, pentru că am luptat să standardizăm afișarea de informații. Considerăm că standardizarea ușurează efortul cetățenilor de a căuta aceleași informații prin site-urile ministerelor și de aceea am propus în martie 2016 un Memorandum pe această temă, monitorizat la nivelul a 1.745 de instituții din aparatul central sau instituții subordonate.

 Pe lângă informațiile cerute de Legea nr. 544/2001, am solicitat ministerelor să publice și alte seturi de date – cum ar fi: execuția contractelor de achiziție publică, neacceptând nicio justificare, nici măcar clauzele de confidențialitate din contracte, pentru a nu se afișa date despre execuția contractelor de achiziție de la nivelul executivului. 13 din 22 de ministere publică centralizatorul și contractele de achiziție mai mari de 5.000 euro.

 

Recunoscând faptul că societatea s-a schimbat, am modificat Normele de aplicare ale Legii nr. 544/2001 pentru a cere publicarea din oficiu de informații și comunicarea preponderent prin mijloace electronice, evitând costurile de copiere documente

 

Alte modificări ale organizării interne din instituții și autorități publice pentru eficienta aplicare a legislației privind liberul acces la informațiile de interes public au vizat:  accentul pus pe comunicarea în mediile electronice, simplificarea modelelor de transmitere a cererilor, eliminarea cerinței semnăturii olografe, materiale suport pentru corecta interpretare a legislației și formulare standardizate care evaluează și din punct de vedere calitativ procedurile de furnizare a informațiilor de interes public de către o instituție. Am apreciat că nu atât legea cât punerea ei în practică ridică probleme deși am văzut o serie de aspecte de îmbunătățit și la nivelul legii primare. Am lăsat la latitudinea viitorului guvern și mai ale a viitorului parlament să decidă.

  

Indiferent de minister, un cetățean interesat să contribuie la elaborarea unui act normativ trebuie să știe care este procedura consultării publice – am standardizat procedurile de consultare publică

 

Toate ministerele au beneficiat de documente – tip (template) cu ajutorul cărora pot parcurge, de la A la Z toți pașii unei proceduri de consultare publică eficientă. Pe lângă material – suport făcute pentru a le ușura munca, responsabilii din ministere pot descărca din pagina de internet a MCPDC formulare tip pentru a: lansa invitația la consultare publică, centraliza propuneri sau explica motivele respingerii unor propuneri. Totul pentru a le ușura munca celor care ne-au transmis că nu dispun de resurse pentru a practica o consultare eficientă dar și pentru a stabili un standard în domeniu.

 

Niciun proiect de act normativ nu intră în ședința de Guvern fără a fi supus consultării publice. Și așa a fost. Inclusiv pe OUGurile cu impact public major, deși legea transparenței decizionale nu prevede această obligație pentru Ordonanțe.

 

Verificăm respectarea transparenței decizionale cu privire la proiectele de acte normative inițiate de ministere, atât la început (când sunt afișate pe site) cât și înainte de a intra în ședința de guvern (când se publică agenda săptămânală).

 

De îndată ce se afișează pe site în consultare, fiecare proiect de act normativ intră și în Buletinul Informativ: E-Consultare, lansat astăzi cu o nouă interfață (accesibil la http://consultare.gov.ro/ – în versiunea BETA). În anul 2016 au fost supuse consultării publice 1943 de acte normative, dintre care peste 85 de Ordonanțe de Urgență, 45% fiind și ele în dezbatere publică.  Am lucrat cu staff-ul ministerelor făcând programe de pregătire pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, dar am reușit să cultivăm și în echipa miniștrilor aceste valori prin trimiterea, în fiecare săptămână, înaintea ședinței de Guvern a unui mesaj – verificare din partea MCPDC către Cabinet cu informare detaliată privitoare la ce proiecte de acte normative au fost sau nu în consultare publică. Susținerea Prim-Ministrului a fost totală – la începutul creării acestui sistem tip early – warning, Premierul a decis scoterea de pe agenda executivului a unor proiecte de acte normative neaduse la cunoștința publicului. Nu a mai fost cazul în a doua parte, toți miniștrii își termină prezentarea proiectelor în ședință explicând că respectivul proiect a fost în consultare.

 

28 de dezbateri publice, în care MCPDC a jucat un rol de asistență tehnică, au fost organizate în ministere.

Acolo unde ministerele au dezvoltat platforme pentru afișarea de seturi de informații într-un format cât mai accesibil, am fost implicați.

Am sprijinit și promovat toate proiectele de transparență ale ministerelor, cum ar fi: transparentabugetara.gov.ro al Ministerului Finanțelor Publice sau transparenta.ms.ro al Ministerului Sănătății.

Am înlocuit clauzele de confidențialitate din Contractele pe bani publici ale ministerelor cu unele explicite de transparență.

În ultimii ani, transparența nu numai că nu a fost o prioritate dar s-au introdus, fără a se cunoaște public, tot felul de clauze de confidențialitate în contractele de finanțare sau în cele de achiziție publică care făceau inoperabile prevederile din legea nr. 544/2001 când venea vorba despre activitățile finanțate din bani publici. 

 

După o amplă documentare a practicilor, inclusiv la nivel european, am lucrat cu Miniștrii să emită Ordine pentru înlocuirea clauzelor de confidențialitate cu unele explicite de transparență care să lămurească limitele aplicării legislației privind datele cu caracter personal sau concurența neloială. S-au semnat ordine la: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Ministerul Muncii sau Agenția Națională pentru Romi au inclus clauze de transparență în contractele lor de finanțare.

Când în Guvern s-a discutat proiectul de lege privind Achizițiile publice sectoriale, MCPDC a susținut că întreg dosarul (deci inclusiv execuția contractului) de achiziție publică este public iar limitările/excepțiile se vor motiva temeinic.

Pe site-ul dedicat al Guvernului, data.gov.ro, creat în anul 2013 și gestionat de Cancelaria Prim-Ministrului, s-au încărcat până în prezent peste 800 de seturi de date în format deschis.

Am vorbit în ministere despre importanța publicării de seturi de date deschise derivând din activitatea lor curentă, până când s-au publicat aproximativ 250 noi seturi de date. Anul acesta s-au publicat cu 500 de seturi de date mai mult decât în toată perioada de la lansare.

România a aderat în 2011 la Open Government Partnership, un Parteneriat internațional cu 70 membri – țări care și-au asumat să facă din transparență, participare publică la decizii și responsabilizarea instituțiilor față de cetățeni principii pe care să le aplice zilnic și în care guvernele publică o serie de date statistice detaliate, despre activitatea instituțiilor, afișate în format deschis¸ pentru a fi prelucrate/analizate încrucișat de către orice persoană interesată. Ca exemplu, în Marea Britanie, de curând a fost lansat registrul beneficiarilor reali ai activelor companiilor,  parte din mecanismele de prevenție anticorupție ai Guvernului Londonez, ocazie cu care mulți jurnaliști de investigație, în urma accesării de date deschise disponibile pe site-ul menționat, au publicat informații despre conexiuni între companii britice, străine și oameni politici.

Cu titlu de exemplu legat de domeniile în care publicarea de date deschise, pentru că interesează publicul larg, trebuie să fie constantă, MPDC a centralizat date și a publicat în premieră: Lista reprezentanților statului în Consiliile de Administrație ale companiilor cu capital de stat, centralizatoare ale contractelor de deszăpezire sau lista debitorilor persoane juridice la Regia Autonomă – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RA – APPS).

Procesul de Simplificare început de Guvern nu este perfect dar este important că am plecat pe acest drum. Rolul MCPDC, într-o întreagă echipă care a lucrat la proiect, a fost să centralizeze toate opiniile cetățenilor și să propună soluții pentru 3 probleme cetățenești acute

O echipă formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice/Trezoreriei (mai ales în componenta privind Simplificarea pentru Companii), ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai MCPDC au coordonat discuțiile interne în pregătirea Ordonanței Guvernului nr. 41/2016 privind unele măsuri de simplificare în administrația centrală.

Rolul MCPDC a fost să centralizeze toate opiniile cetățenilor din platfoma MaiSimplu.Gov.Ro și să le comunice prompt tuturor instituțiilor implicate. MPCDC și-a asumat rolul de a documenta (prin discuții cu celelalte ministere dar și prin consultarea cetățenilor care au făcut astfel de propuneri) și găsi rezolvare pentru următoarele 3 probleme:

– Plata amenzii rutiere să se transmită online, prin Ghiseul.ro către unitatea administrativ teritorială pe raza căreia s-a întâmplat contravenția;

– Când o instituție publică are nevoie de cazierul judiciar ar unei persoane, să îl ceară direct de la MAI;

– Eliminarea unor taxe extrajudiciare de timbru de o valoare redusă, care presupuneau un drum în plus (cazier judiciar, adeverințe de pe plan local), propunere cu privire la care s-a consultat cu structurile asociative ale administrației publice locale.

În domeniul nostru de activitate, am lucrat cu Ministerul Culturii, cu Ministerul Afacerilor Externe și cu cel al Ministerului Muncii, Miniștrii emițând Ordine pentru simplificarea procedurilor de depunere a proiectelor. Acestea sunt ministere care acordă granturi ONG.

În interacțiunea decidenților cu grupurile din societatea civilă interesate de modificarea unei decizii de politică publică trebuie să fie totală transparență.

În 3 luni de la prezentarea publică a idei, respectiv explicarea ei cabinetului, am lansat Registrul Unic al Transparenței Intereselor.

Peste 50 de companii și ONG-uri s-au înscris în mod voluntar în RUTI, acceptând provocarea actualei echipe guvernamentale de a construi un climat de transparență și integritate în luarea deciziilor la vârful Guvernului. Toți cei 171 de demnitari – miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și președinți de agenții și autorități conduse de demnitari notează întâlnirile avute cu grupurile specializate din societate.

Am lucrat în zeci de ore cu sindicatele, patronatele și societatea civilă pentru deblocarea actualei situații la Consiliului Economic și Social (CES)

În prezent CES nu are plen astfel că, atât prin modificarea cadrului legal prin stabilirea unui termen limită pentru depunerea dosarelor cât și prin lungi consultări și discuții cu toate părțile interesate am ajuns la un acord cu toate părțile din Consiliu astfel ca până la sfârșitul anului să se convoace noul plen și instituția să lucreze pentru a deveni o instituție respectată și eficientă în relație cu rolul său de a oferi avize proiectelor Guvernului/Parlamentului. Am dedicat timp din respect pentru rolul CES pentru creșterea calității politicilor publice în România.

 

Partenerii cu care am lucrat intens din vară până în prezent, elaborând între timp și un proiect de lege care adresează toate disfuncționalitățile constatate și care a fost depus la parlament, pot oferi mai multe detalii despre efortul MCPDC din acest an.

 

Am contribuit în mod direct la schimbarea culturii organizaționale

Miniștrii au intrat în dialog direct cu cetățenii răspunzând întrebărilor acestora la De vorbă cu Ministrul Tău! – emisiune online făcută de echipa Ministerului

Am răspuns în 3,4 zile fiecărei petiții și ne-am preocupat să se răspundă prompt acestora, inițiind inclusiv proiectul Urmărește Petiția care va trebuie dezvoltat de următorul Guvern împreună cu GovIT Hub.

Toată luna septembrie am dedicat-o dreptului cetățenilor de a accesa informații de interes public; i-am încurajat mergând în stațiile de Metrou din București și discutând cu ei, le-am explicat pașii și etapele accesării de informații de interes public prin două clipuri difuzate gratuit pe TV (prin convingerea CNA să le considere de utilitate publică) și pe internet. Acestea sunt disponibile la: 

 

http://dialogcivic.gov.ro/2016/08/echipa-mcpdc-lanseaza-campania-dreptul-tau-de-a-sti/.

 

Am dedicat toată energia și puterea noastră de muncă creșterii expertizei/capacității în sistemul public, lucrând direct și intens cu cei 150 de practicieni în domeniul guvernării deschise din aparatul central și de la prefecturi:

Ghid privind consultarea publică eficientă la nivelul administrației publice centrale și locale;

Ghid practic pentru măsuri durabile care susțin o guvernare locală transparentă și bazată pe integritate;

Bază de date cu jurisprudența Curților de Apel din toată țara în litigii având ca obiect aplicarea legislației accesului la informații de interes public;

Bază de date comunicată ministerelor și prefecturilor cu peste 3.000 de ONG-uri active, cu etichete privind domeniile acestora de expertiza și localizarea – pentru a le contacta și pentru a colabora;

Analiză privind prezența ONG în structurile decizionale ale autorităților publice;

Analiză privind surse de finanțare alternative pentru sectorul neguvernamental;

Evaluare privind alte surse de finanțare ale mediului asociativ;

Training cu reprezentanți ai Programelor de acordare grant-uri pentru ONG din surse publice naționale și de la nivelul ministerelor pentru simplificarea procedurilor de acces a ONG-urilor la resurse și pentru creșterea transparenței;

Program intens de pregătire cu reprezentanți-controlori ai Curții de Conturi pentru mutarea paradigmei în activitatea de control post-acordare grant către ONG de la proceduri la impact.

Niciuna dintre aceste materiale nu a generat cheltuieli din surse publice.  Am câștigat un proiect finanțat din fonduri publice prin Programul Operațional Creșterea Capacității Administrative – scris, într-un timp record, cu resurse interne – în cadrul căruia am luat parteneri: MAI și SGG/Cancelaria Prim-Ministrului. Va rămâne ca o resursă importantă pentru viitorul Guvern, resursă cu care să contribuie eforturile de creștere a capacității în sistemul public, mai ales în plan local – la Instituții ale Prefectului.

 

Am depus toate eforturile pentru ca România să se alinieze standardelor europene în domeniul transparenței

Am făcut toate demersurile interne și de consultare publică în vederea semnării, de către România, a Convenției Consiliului Europei privind Accesul la Documente Oficiale. Activitatea din domeniul transparenței din România, accelerată în acest an, ne permite să exportăm – dacă eforturile vor continua în același ritm – bune practici la nivelul țărilor membre ale CoE. Totodată, cum textul Convenției conține unele prevederi cu potențial de a impacta legislația noastră, viitorul Guvern va trebui să continuie pregătirile pentru semnare și ulterior, alături de Parlament, pentru ratificare. Cel mai recent text al documentului este disponibil la www.dialogcivic.gov.ro.

Am lucrat în fiecare zi la fel, nimeni nu a comentat faptul că plecam noaptea, știind că suntem plătiți din bani publici. Unstaff de 10 oameni, inclusiv demnitarii a susținut activitatea mai sus prezentată. Acestora li se adaugă staff-ul tehnic, obligatoriu într-un minister plin. Nu am generat cheltuieli publice peste limita suportabilității. Bugetul MCPDC a fost de 9 milioane lei, am cheltuit jumătate. Execuția anuală bugetară va fi disponibilă curând.

 

Experiența intensă din acest an ne-a arătat că ar fi nevoie în continuare de:

 

– Intensificarea eforturilor în plan local. Este necesar să se lucreze mai mult cu Prefecturile, pentru supravegherea aplicării legii nr. 52/2003 privind transparența decizională. Proiectul finanțat de POCA va permite acest lucru

– Dacă vor continua eforturile de standardizare, acest lucru ca ușura enorm atât efortul cetățenilor dar și timpul funcționarilor. Standardizându-se afișarea de informații, se va putea crea un spațiu virtual central cu solicitări și informații de interes public.

– În paralel cu intensificarea eforturilor pentru  creșterea capacității interne, o viitoare Strategie pentru Guvernare Deschisă, sugerată, recent, țărilor membre ale Parteneriatului OGP ar folosit mai bine potențialul societății civile;

– Instituțional vorbind, dacă nu se acordă importanță (importanță, nu fonduri) subiectului și dacă nu se deschide o dezbatere publică privind crearea, într-un an maxim doi, a unei structuri independente tip Information Officer din multe țări din lume, având competențe administrative de a urmări aplicarea legislației transparenței, eforturile nu vor fi durabile, se va perpetua impresia că numai prin voință politică/prin plasarea responsabilităților lângă Premier, se poate face treabă.

 

Aceasta reprezintă lista celor mai importante livrabile ale noastre din ultimul an. Toate activiățile pot fi vizualizate în pagina de internet:www.dialogcivic.gov.ro.

Vă mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit activitatea în acest an, celor care ne-au criticat dar și celor care ne-au încurajat.

 

 

Maria Smarandache

Consilier de presă Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, România

Tel: 021.314.34.00; 021.319.15.64, Fax: 021 318 1186

Mobil:+40 733 309 633

Email: maria.smarandache@gov.ro

Web: www.dialogcivic.gov.ro

https://www.facebook.com/mcpdc/