8 consilieri locali din Lugoj propun titlul de Cetățean de Onoare pentru Paul Grafendorf

Spread the love

Loading

patrirotarytr7003De 20 de ani, Paul Gräfendorf a ajutat copiii din școlile și grădinițele din Lugoj, bolnavii și bătrânii din zonă. 

Consilieri locali Emil – Liviu Brîndușoni, Marius Tiberiu Martinescu, Ioan Ambruș, Mihai Agache, Bogdan – Ștefan Blidariu, Mihai –Cornel Anghel, Fedor Mașniță și Cristian – Dorinel Cornean au inițiat Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Lugoj d-lui Paul Grafendorf.

Proiectul de hotărâre împreună cu Expunerea de motive şi materialul de susținere se afişează la avizierul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se comunică mass-mediei locale, conform procesului – verbal nr. 101.630 din 23.12. 2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 04.01.2017 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

Foto: Lugoj Online