A apărut Revista HRANĂ PENTRU SUFLET PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ DE TEOLOGIE, OPINIE ŞI INFORMARE A MITROPOLIEI CREŞTIN ORTODOXE AUTONOME DE BERBAO ŞI EUROPA (DUPĂ CALENDARUL PATRISTIC)

Spread the love

Loading

REVISTA HRANA PENTRU SUFLET se poate citi AICI


Autor: Autor: DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT DE BERGAMO ȘI EUROPA (ITALIA)

Se ostenesc, se grăbesc oamenii să se îmbogățească în cunoștințe – însă numai cu cele de puțin pret, potrivite numai pentru vremelnicie, care sunt bune doar pentru a plini nevoile, înlesnirile și poftele vieții pământești. Cunoașterea și lucrarea cu adevărat trebuincioase, singurele pentru care ne-a fost dăruită viața pământească – cunoașterea lui
Dumnezeu și împăcarea cu El prin mijlocirea Răscumpărătorului – le disprețuim cu desăvârșire.
Pocaiți-vă!

Să aruncăm fără patimă, în lumina Evangheliei, o privire în viața noastră. Deșartă e ea! Toate bunătățile îi sunt luate prin moarte – și adeseori, prin felurite întâmplări neașteptate, chiar înainte de moarte. Nevrednice sunt aceste bunătăți stricăcioase, așa degrabă pieritoare, a fi numite “bunătăți”! Ele sunt, mai degrabă, amăgiri și curse.
Cei ce se poticnesc în aceste curse și se încurcă în ele se lipsesc de adevăratele, veșnicile, cereștile, duhovniceștile bunătăți, care se dobândesc prin credința în Hristos și urmarea Lui pe calea cea de taină a trăirii evanghelice.
Pocaiți-vă!
(Fragment din revista „Hrană pentru suflet”.

Tagged: