Actualizarea componenţei Colegiului Revoluţionarilor

Spread the love

Loading

ssprCOMUNICAT

Colegiul Revoluţionarilor este organ consultativ al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi are ca scop principal colaborarea dintre secretarul de stat şi partenerul social de dialog, format din reprezentanţii structurilor asociative ale

organizaţiilor de revoluţionari, în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, consultarea anterioară avizării proiectelor actelor normative cu privire la revoluţionarii din decembrie 1989 şi informarea acestora cu privire la activitatea SSPR.

În vederea actualizării componenţei Colegiului Revoluţionarilor, rugăm asociaţiile/fundaţiile/ligile/organizaţiile de revoluţionari să transmită la adresa noului sediu al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B, etaj 3, următoarele documente:

– Certificat de grefă actualizat al asociaţiei/fundaţiei/ligii/organizaţiei, eliberat de Registrul de Asociaţii şi Fundaţii, pe raza căruia îşi are sediul social;

– datele de contact ale preşedintelui şi/sau altor reprezentanţi, nr. de telefon, fax, e-mail copie după amprenta ştampilei.

Vă rugăm să transmiteţi doucmentele solicitate, în termen de 15 zile de la data prezentului comunicat.

SECRETAR DE STAT
VICTOR SOCACIU

 

 

Notă:  Noua adresa de corespondenţă a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 este :

Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti