AFIR a primit peste 2.700 de cereri de finanțare prin PNDR 2014 – 2020

Spread the love

Loading

finanatare europeana

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ruale (AFIR) a primit până în prezent pentru toate submăsurile de finanțare deschise în acest an din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) 2.722 de proiecte, în valoare de 319,6 milioane de euro.

Un interes deosebit s-a constatat pentru submăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’’. În cadrul acestei submăsuri au fost depuse 1.663 cereri de finanțare. Valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate de tinerii fermieri pentru toate proiectele depuse este de 70,41 milioane de euro.

De asemenea, AFIR a primit 281 de proiecte pentru finanțare prin submăsura 4.1 ,,Investiții în exploatații agricole’’ dintre care 243 privesc sectorul vegetal. Valoarea totală nerambursabilă a celor 281 de proiecte este de 108,64 milioane de euro. În ceea ce privește sectortul vegetal, valoarea proiectelor depuse este de 63.545.224 euro, fiind aproape de valoarea fondurilor disponibile pentru componenta vegetală a sM 4.1, respectiv 72.021.933 euro.
Având în vedere acest aspect, precizăm faptul că depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submăsuri se oprește înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse, care au un punctaj estimat (prescoring) mai mare sau egal decât pargul de calitate aferent lunii respective, atinge procentul de 120% din nivelul alocării aferente sesiunii anuale a componentei/submăsurii respective.
Astfel, odată atins nivelul de 120% al disponibilului alocat, se va opri automat (fără a exista posibilitatea tehnică de a fi redeschisă pentru cazuri particulare) depunerea de proiecte aferente componentei/ submăsurii respective, până la deschiderea unei noi sesiuni.
O altă submăsura care se bucură de interes este sM 6.2 ,,Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale’’, pentru care AFIR a primit 309 cereri de finanțare conforme, în valoarea totală nerambursabilă de 18,37 milioane de euro. În cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” s-au primit 44 de proiecte având valoarea totală nerambursabilă de 660.000 euro. Prin intermediul submăsurii 6.4 ,,Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole’’ s-au depus până la acest moment 63 de cereri de finanțare. Valoarea totală nerambursabilă a acestor proiecte este de aproximativ 10 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsurile 6.2 și 6.4 s-a lansat pe 14 iulie 2015 iar pentru submăsura 6.3 pe 8 iulie 2015.
În afară de submăsurile amintite anterior, mai sunt disponibile pentru depunere de proiecte și submăsurile: 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” , 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”

AFIR – Direcția Relaţii Publice – 004 031 860.11.00
birou.presa@afir.info; www.afir.info