ATENȚIE! La Lugoj se sifonează banii lugojenilor! Cine răspunde pentru cheltuirea celor peste 2 milioane de lei pentru proiecte culturale care nu reprezintă cultura?

Spread the love

Loading

Nicolae Toma: Administratorul site-ului a adăugat la titlul originalATENȚIE! La Lugoj se sifonează banii lugojenilor!”. După ce au cheltuit fără RUȘINE banii LUGOJENILOR liberalii din Consiliul Local au votat și un împrumut. O datorie pentru COPIII noștri, pentru nepoții noștri… ATENȚIE LUGOJENI … actuala admninistrație LIBERALĂ va FALIMENTA municipiul Lugoj…

Spuneam în nr. 1325 al săptămânalului Actualitatea că, din bugetul disponibil de 2.400.000 lei, municipalitatea lugojeană a alocat în acest an 2.298.865 de lei pentru activități culturale. Și mai spuneam că, deși a fost schimbat regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile, acesta nu a fost respectat nici în literă, nici în spirit. Pentru că nu poți numi proiect cultural un concurs de karting, sau un festival al berii, ca să dau doar două exemple. Iar experții evalua­tori independenți nu au fost nici specialiști, nici experți, nici independenți și nici nu au avut „competențe profesionale specifice și experiență de minim 3 ani în organizarea, producția și managementul de evenimente culturale sau, după caz, cu expertiză în im­plementarea, managementul, monitorizarea sau evaluarea proiectelor și programelor finanțate din fonduri nerambursabile din do­meniile cultură, educație, dezvoltare, cerce­tare, cooperare transfrontalieră/internațio- nală”, cum se precizează în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local. Am publicat, tot în nr. 1325 al săptă­mânalului Actualitatea, lista proiectelor și sumele alocate. Acum vă prezentăm membrii comisiei de evaluare a proiectelor culturale, precum și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor. Iată, deci, cine poartă răs­punderea pentru cheltuirea a 2.298.865 de lei pentru activități culturale care nu repre­zintă cultura orașului. Așadar, din comisia de selecție și evaluare, au făcut parte: • Micșa – Oprea Anca – reprezentant al autorității finanțatoare; • Pinca Răzvan – reprezentant al autorității finanțatoare; • Alexa Roxana Marinela Maria mem­bru specialist; • Avram Simona Georgeta Monica membru specialist; • Ticiu Radu – Cătălin – membru specialist. Comisia de soluționare a contestațiilor a avut ur­mătoarea componență: • Vuia Daciana – reprezentant al autorității finanțatoare; • Buciu Alexandru – Claudiu – reprezen­tant al autorității finanțatoare; • Căpra- riu Rosana Flavia membru specialist; • Mitar Mariana – membru specialist; • Ursulean Adina Lăcrămioara – membru specialist. Se pare însă că cei mai sus numiți se fac vinovați doar de complicitate la pră­darea bugetului, întrucât „totul a fost hotă­rât dinainte”, după cum spun gurile rele ale „trântorilor sau celor necivilizați”. Dacă într- adevăr e așa, atunci se ridică două întrebări: 1. pentru ce a fost nevoie de toată mascarada asta cu comisiile? și 2. cine a hotărât totul di­nainte? Nu cumva un triumvirat second­hand? Nu cumva o altă comisie? Nu cumva cineva care se consideră comisie, conform zi­calei lui Gustave Flaubert, „Madame Bovary c’est moi!”? în numărul viitor ne vom ocupa, pe rând, de fiecare membru din comisii.

 Nicolae SILADE

Sursa: ziarulactualitatea.ro

Tagged: