Au învăţat meserii în puşcărie

Spread the love

Loading

 

timisoara-practica-curs-constructii-19Axa prioritară: 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor private de libertate

Număr de identificare contract: POSDRU/96/6.2/S/61909
Beneficiar: Penitenciarul Timişoara

                                 COMUNICAT DE PRESĂ

 

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A CERTIFICATELOR DE CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN MESERIILE LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCŢII, TÂMPLAR UNIVERSAL, CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE ŞI LUCRĂTOR ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR

Penitenciarul Timişoara vă invită să participaţi joi, 06.06.2013, începând cu orele 10,00, la sediul din str. Popa Şapcă nr. 7, la Festivitatea de înmânare a certificatelor de calificare profesională în meseriile lucrător finisor pentru construcţii, tâmplar universal, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice şi lucrător în creşterea animalelor.

94 persoane private de libertate, care au urmat cursuri de calificare în meseriile lucrător finisor pentru construcţii, tâmplar universal, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice şi lucrător în creşterea animalelor şi au obţinut note de trecere în urma susţinerii examenului de evaluare a cunoştinţelor dobândite, vor primi câte un certificat de calificare profesională, acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Cursurile s-au desfăşurat în cadrul proiectului Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor private de libertate. proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 – “Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Contract POSDRU 96/6.2/S/61909.

Proiectul, implementat de Penitenciarul Timişoara, în parteneriat cu Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul Satu Mare, Fundaţia Şcoala de Afaceri şi Meserii Timişoara şi SC Medlife SA Bucureşti, se desfăşoară pe o perioadă de trei ani şi este destinat unui grup ţintă de 800 persoane private de libertate, din cele trei penitenciare.

De la debut şi până în prezent, 501 persoane private de libertate au urmat cursuri de calificare în cadrul proiectului, iar 427 dintre participanţi au obţinut certificat de calificare.

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru un grup de 800 de persoane private de libertate din penitenciarele Timişoara, Botoşani şi Satu-Mare, prin programe de calificare/recalificare profestională, teoretică şi practică, în domenii cu necesar ridicat de forţă de muncă.
Activităţile proiectului au în vedere dobândirea de abilităţi comportamentale de către beneficiari, care să sporească şansele acestora de integrare socială şi pe piaţa muncii după eliberare.
Persoană de contact: Subinspector de penitenciare, Carmen UŢOIU – purtător de cuvânt Penitenciarul Timişoara, telefon 0256/201.056, 0256/200.030, 0752090228, fax 0256/293.349, e-mail: ptimisoara@anp.gov.ro.

Chestor de penitenciare, Dr. Ioan BĂLA, Director Penitenciarul Timişoara