Biligvn: română – engleză. Doctorul român spune că vindecă ‘100%’ dintre pacienții cu COVID. Romanian doctor says she cures ‘100 percent’ of COVID patients

Flavia Groșan a ales să nu aplice protocoale oficiale pentru tratarea pacienților cu COVID-19 în toate etapele bolii, abordând în schimb boala ca o „pneumonie atipică”.

24 martie 2021 (LifeSiteNews) – Un pneumolog a fost eliminat de suspiciunea de „malpraxis” de către Colegiul Medicilor Bihor din România, după ce a fost convocat să-și prezinte metoda personală de tratare a pacienților cu COVID-19, despre care susține că deja a vindecat până la 1.000 de pacienți de Covid.

Flavia Groșan, din Oradea, aproape de granița cu Ungaria, a exprimat vocea în mass-media românească în legătură cu alegerea sa de a nu aplica protocoale oficiale pentru tratarea pacienților cu COVID-19 în toate etapele bolii, abordând în schimb boala ca „pneumonie atipică”. Ea a ajuns chiar să afirme că se fac greșeli uriașe în spitale cu oxigenoterapie excesivă și, în cele mai grave cazuri, cu intubație, despre care susține că „ucide” bolnavii. Prea mult oxigen pentru perioade prea lungi la un moment dat, spune Groșan, poate duce la edem cerebral care la rândul său poate provoca moartea. Intubația este și mai periculoasă, potrivit bronho-pneumologului.

Opțiunea ei, bazată pe experiența ei lungă de douăzeci de ani, este să administreze mai puțin oxigen pentru a nu depăși nevoile pacientului și oferă, de asemenea, antibiotice și alte câteva medicamente ieftine, contrar recomandărilor din multe țări. Această opțiune, spune ea, i-a permis să vindece „100%” din aproximativ 1.000 de pacienți care i-au trecut prin mâini, doar o mână mică mergând probabil la spital mai târziu fără știrea ei. „Scopul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu se urce pe masca de oxigen și nici să fie intubat. Și nu s-a întâmplat ”, a declarat ea pentru cotidianul național National. „Folosesc medicamentul meu clasic, ieftin, care include și Claritromicina, un antibiotic care face parte din grupul de antibiotice macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism viral (proprietatea de a fi localizat în anumite organe). ”

„Există doar trei antibiotice în clasa macrolide, eritromicina, pe care toată lumea o cunoaște, azitromicina și claritromicina. Nu-mi place azitromicina, deoarece este o copie mai slabă a claritromicinei. Am lucrat în câteva studii clinice foarte interesante despre pneumonie și acolo am aflat despre tropismul viral al claritromicinei, precum și despre rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care niciun antibiotic nu îl are. Lucrez cu acest antibiotic în pneumoniile virale și atipice de 10 ani. Când a lovit pandemia, am urmat un tratament etiologic, claritromicina. Desigur, pe lângă acest antibiotic, există mai multe tratamente adjuvante, deoarece nu poate face față singur. Este o schemă de tratament care este a mea.”

Declarațiile ei senzaționale au determinat unii pacienți săraci în oxigen ca urmare a unei infecții cu COVID-19 să refuze tratamentul în spital. Care este probabil unul dintre motivele pentru care i s-a cerut să se prezinte unui consiliu medical care avea puterea să o sancționeze. Dar nici acest lucru nu a dus la o condamnare oficială a tratamentului ei; în schimb, Colegiul Medical Bihor a declarat presei luni că audierea doctorului Flavia Groșan nu a fost o „investigație”, ci doar o „discuție” despre declarațiile ei. Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medical, a declarat după întâlnire că Groșan și-a exprimat „dragostea” față de pacienții săi și a precizat că nu există „elemente de neîncredere” din partea ei cu privire la activitatea medicală din cadrul spitalului. Comisia de etică a decis să nu o sancționeze, conform declarației oficiale, deoarece tratamentul aplicat de Groșan „are rolul și locul său”. Pantiș a adăugat că „valul uriaș de simpatie” care l-a înconjurat pe medicul independent a jucat un rol în ceea ce s-a întâmplat luni dimineață: „confirmă că tratamentele medicului sunt bune”. Flavia Groșan venise la ședință însoțită de un avocat și a fost întâmpinată de o mulțime de susținători de toate vârstele și un număr mare de jurnaliști. I s-au dat flori și au aplaudat; presa a comentat că a fost „justificată” de Comisia de Etică a spitalului căruia i-a prezentat tratamentul.

Groșan, care este angajată în prezent la un spital privat, a înregistrat că a găsit protocolul oficial, obligatoriu COVID-19 „extrem de dificil” – implică așteptarea până când pacienții infectați cu SARS-CoV-2 prezintă simptome periculoase precum respirație și respirație oxigen scăzut, oferindu-le între timp doar paracetamol.

Groșan a explicat că a apelat la experiența sa personală cu mulți pacienți în ultimii ani: „Am găsit o opțiune ieftină cu medicamente din nomenclatorul Ministerului Sănătății. Este o combinație ieftină și incredibil de frumoasă. Am 20 de ani de experiență în pneumologie ”, a spus ea. Această abordare tradițională, prin care medicii folosesc raționamente analoage și încredere în propriile cunoștințe despre medicamente și reacțiile individuale la tratament, i-a permis să vindece toți cei aproape 1.000 de pacienți cărora i-a dat un tratament „frumos”, indiferent de etapa boala în care se aflau, susținea ea.

În loc să administreze doze masive de oxigen atunci când nivelul de saturație al unui pacient atinge niveluri periculos de scăzute, Groșan evită „supradozele”, cum ar fi cele care sunt utilizate de spitale și care pot duce la edem în creier. „Când saturația lor depășește 80%, le dau pacienților mei doar doze foarte mici de oxigen, de ordinul a 2-3 litri pe minut, sub formă de administrări zilnice scurte, de cel mult 4 până la 5 ore. Este important să știm că prea mult oxigen inhibă creierul, deoarece, în general, creierul este cel care controlează corpul nostru, nu o mașină. În acest punct, nu sunt complet de acord cu protocolul actual COVID: dozele mari de oxigen pe care le prescrie, de ordinul a 20 de litri, duc la acidoză, provocând edem cerebral la pacienți … ceea ce, la rândul său, duce desigur la moartea lor, ” ea a explicat.

De asemenea, ea a avertizat împotriva administrării de Kaletra (un medicament anti-HIV, lopinavir) și codeină care aparent sunt prescrise pacienților cu COVID-19 din România. Pot doar agrava simptomele, a spus ea. „Din fericire, au existat câteva asistente medicale – pe care le consider adevărate eroine – care au observat pacienții și i-au avertizat să nu înghită Kaletra și să arunce medicamentele. Ulterior, medicii care au venit să le verifice au fost uimiți că nu aveau diaree și că se simțeau bine. Motivul pentru aceasta a fost că nu luaseră medicamentele prescrise de protocol. Acesta este modul în care acești îngrijitori și-au salvat cu adevărat viața pacienților. ”

„Când se utilizează codeină, deoarece tusea este blocată, pacientul nu poate elimina secrețiile care se formează în plămâni și aceste secreții sunt cele care le sufocă – nu cheagurile de sânge, ci acumularea de secreții”, a explicat ea. „În acest moment, pacienții intră previzibil într-o stare de panică, deoarece nu mai pot respira, așa că li se administrează analgezice și se pun un ventilator – din acel moment, există doar milă divină pentru a-i salva!” Flavia Groșan a devenit o figură foarte populară în România și, chiar dacă jurnaliștii tind să folosească un ton ostil față de ea, mesajul lui Groșan se aude. Într-un interviu recent, ea a explicat că a vindecat cinci membri ai unei familii, cu vârste cuprinse între 37 și 97 de ani, permițându-le tuturor să sărbătorească Crăciunul împreună, complet recuperat.

Într-un interviu tradus de Visegrad Post, ea a deplâns faptul că cei care se îmbolnăvesc se înspăimântă foarte mult și vor să meargă la spital, „chiar dacă puteți rămâne acasă și vă puteți vindeca luând medicamente”. Ea însăși oferă consultații online și, atunci când suspectează că este prezentă „pneumonia atipică” legată de COVID-19, ea prescrie imediat claritromicină, chiar dacă pacientul are temperatură mică sau deloc. Ea a continuat să își folosească protocolul nerecomandat, în ciuda faptului că a fost raportată autorităților de către un coleg pentru că nu a respectat regulile. Groșan este respinsă aproape în unanimitate de colegii pneumologi, dar a reușit să convingă ierarhia medicală a României că afirmațiile ei nu ar trebui respinse din mâini. Carmen Pantiș de la Colegiul de Medicină Bihor a precizat că Groșan poate continua să lucreze așa cum a făcut-o mereu: „Medicul va continua să-și trateze pacienții exact așa cum a făcut-o până acum. Toate cazurile grave vor fi trimise la spital, unde există teste mai complexe și un tratament de susținere ”, a declarat ea. Dar dacă afirmațiile lui Groșan sunt corecte, nu este nevoie de acest lucru atunci când urmează recomandările sale terapeutice.

 

Romanian doctor says she cures ‘100 percent’ of COVID patients

 

Flavia Groșan chose not to apply official protocols to treat COVID-19 patients at all stages of the illness, instead approaching the disease as an ‘atypical pneumonia.’

March 24, 2021 (LifeSiteNews) — A pneumologist has been cleared of suspicion of “malpractice” by the Bihor Medical College in Romania after having been summoned on Monday to present her personal method for treating COVID-19 patients, which she claims has already allowed her to cure up to 1,000 patients.

Flavia Groșan, from Oradea near the Hungarian border, has been vocal in the Romanian media regarding her choice not to apply official protocols to treat COVID-19 patients at all stages of the illness, instead approaching the disease as an “atypical pneumonia.” She even went so far as to say that huge mistakes are being made in hospitals with excessive oxygen-therapy and, in the worst cases, intubation, which she claims actually “kills” the sick. Too much oxygen for too lengthy periods at a time, says Groșan, can lead to cerebral edema which in turn can cause death. Intubation is even more dangerous, according to the broncho-pneumologist.

Her option, based on her twenty-year long experience, is to administer less oxygen so as not to go beyond a patient’s needs, and she also gives antibiotics and a few other cheap medicines, contrary to recommendations in many countries. This option, she says, has allowed her to heal “100 percent” of some 1,000 patients who went through her hands, with only a tiny handful perhaps going on to hospital later without her knowledge.

“My goal from the beginning of the pandemic was that no patient should get on the oxygen mask, nor be intubated. And it didn’t happen,” she told the widely-read daily National. “I use my classic, cheap medication, which also includes Clarithromycin, an antibiotic that is part of the macrolide antibiotic group. It is the only antibiotic with viral tropism (the property to be located in certain organs).”

“There are only three antibiotics in the macrolide class, erythromycin, which everyone knows, azithromycin and clarithromycin. I don’t like azithromycin because it’s a weaker copy of clarithromycin. I worked in some very interesting clinical studies on pneumonia and there I learned about the viral tropism of clarithromycin, as well as the anti-inflammatory role of clarithromycin, which no antibiotic has. I have been working with this antibiotic in viral and atypical pneumonias for 10 years. When the pandemic hit I went for an etiological treatment, clarithromycin. Of course, in addition to this antibiotic, there are several adjuvant treatments, because it can’t cope alone. It is a treatment scheme that is my own.”

Her sensational pronouncements have led some patients low on oxygen as a result of a COVID-19 infection to refuse treatment in hospital. Which is possibly one of the reasons she was asked to appear before a medical board, on Monday, that had the power to sanction her.

But even this did not result in an official condemnation of her treatment; instead, the Bihor Medical College told the media on Monday that the hearing of Dr. Flavia Groșan was not an “investigation” but merely a “discussion” about her statements.

Carmen Pantiș, the Medical College’s president, stated after the meeting that Groșan had expressed “love” for her patients, and clarified that there were “no elements of distrust” on her part with regard to medical activity within the hospital.

The Ethics Commission decided not to sanction her, according to the official statement, because the treatment applied by Groșan “has its role and its place.” Pantiș added that the “huge wave of sympathy” that has surrounded the independent-minded doctor played a part in what happened on Monday morning: it “confirms that the doctor’s treatments are good.”

Flavia Groșan had come to the hearing accompanied by a lawyer and was met by a crowd of cheering supporters of all ages, and large numbers of journalists. She was given flowers and applauded; the press commented that she had been “vindicated” by the Ethics Commission of the hospital to which she had presented her treatment.

Groșan, who is currently employed at a private hospital, went on record saying that she found the official, obligatory COVID-19 protocol “extremely difficult” — it involves waiting until patients infected with SARS-CoV-2 display dangerous symptoms such as breathlessness and low oxygen, giving them only paracetamol in the meantime.

Groșan explained that she called on her personal experience with many patients over the previous years: “I found a cheap option with drugs from the nomenclature of the Ministry of Health. It’s a cheap and an incredibly beautiful combination. I have 20 years of experience in pneumology,” she said.

This traditional approach, by which doctors use analogous reasoning and trust in their own knowledge of medicines and individual reactions to treatment, has allowed her to heal all of the nearly 1,000 patients to whom she gave her “beautiful” treatment, whatever the stage of the illness they were in, she claimed.

Rather than giving massive doses of oxygen when a patient’s saturation level reaches dangerously low levels, Groșan avoids “overdoses” such as those that are used by hospitals and that can lead to edema in the brain.

“When their saturation is above 80 percent, I only give my patients very small doses of oxygen, of the order of 2-3 liters per minute, in the form of short daily administrations, of 4 to 5 hours at most. It is important to know that too much oxygen inhibits the brain, because in general it is the brain that controls our body, not a machine. On this point, I disagree completely with the current COVID protocol: the high doses of oxygen it prescribes, of the order of 20 liters, lead to acidosis, causing cerebral edema in patients … which, in turn, leads of course to their death,” she explained.

She also warned against the administration of Kaletra (an anti-HIV medication, lopinavir) and codeine that are apparently being prescribed to COVID-19 patients in Romania. They can only make the symptoms worse, she said.

“Fortunately, there were a few nurses — the ones I consider to be real heroines — who observed the patients, and warned them not to swallow the Kaletra and to throw away the medication. Afterwards, the doctors who came to check on them were amazed that they had no diarrhea, and that they felt fine. The reason for this was that they had not taken the medication prescribed by the protocol. This is how these caregivers truly saved their patients’ lives.’”

“When codeine is used, because coughing is blocked, the patient cannot cough up the secretions that form in the lungs, and it is these secretions that are choking them — not the blood clots, but the buildup of secretions,” she explained. “At this point, the patients predictably go into a state of panic because they can no longer breathe, so they are given painkillers and put on a ventilator — from that point on, there is only divine mercy to save them!”

Flavia Groșan has become a very popular figure in Romania, and even though journalists tend to use a hostile tone towards her, Groșan’s message is being heard.

In a recent interview, she explained that she had healed five members of one family, aged 37 to 97, allowing them all to celebrate Christmas together, fully recovered.

In an interview translated by the Visegrad Post, she deplored that those who fall ill become very afraid and want to go to the hospital, “even though you can stay at home and heal by taking medication.”

She herself offers online consultations, and when she suspects the “atypical pneumonia” linked with COVID-19 is present, she immediately prescribes clarithromycine, even if the patient has little or no temperature. She has continued to use her non-recommended protocol despite having been reported to the authorities by a colleague for not following the rules.

Groșan is almost unanimously rejected by fellow pneumologists, but she has managed to convince the medical hierarchy of Romania that her claims should not be rejected out of hand.

Carmen Pantiș of the Bihor Medical College has made clear that Groșan may continue to go on working as she always has: “The doctor will continue to treat her patients exactly as she has done so far. All serious cases will be referred to the hospital where there are more complex tests and a supportive treatment,” she stated.

But if Groșan’s claims are correct, there is no need for that when following her therapeutic recommendations.

Sursa: lifesitenews.com

 

Tagged:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *