(bilingv româno engleză) Una dintre cele mai mari platforme de comunicare online din lume va primi suport tehnic din Cluj-Napoca, Silicon Valley-ul Europei de Est One of the biggest online communication platforms in the world will receive technical support from Cluj (Transylvania), the Silicon Valley of Eastern Europe

Spread the love

Loading

 

                                                  Massimiliano Squillace – Antonio Patanè

FSP Global Group (prin Sharpminds Global, membră a grupului) a semnat un parteneriat strategic cu Contents (fostă Entire Digital), lider de piață la nivel mondial în domeniul comunicării online. Scopul acestei colaborări este de a asigura asistență de cea mai bună calitate și suport tehnic profesionist întregii rețele internaționale de editori colaboratori ai Contents.com.

FSP Global este acționar al Contents.com, companie considerată deschizător de drumuri și următorul ”unicorn” în domeniul marketingului digital. Startup-ul, care folosește Inteligența Artificială pentru a analiza informațiile în scopul creării de conținut multilingvistic nativ, a obținut capital financiar în valoare de aproximativ șase milioane de dolari.

”E foarte important pentru un domeniu atât de dinamic, pentru editorii care furnizează conținut proaspăt, materiale noi încontinuu, să aibă parte de același tip de asistență eficientă, permanentă, 24/7, 365 de zile pe an. Este cea mai bună modalitate de a-i ajuta să livreze informație actualizată, în timp real, peste tot în lume. Cred că suntem cei mai buni parteneri unii pentru alții și am și demonstrat-o deja: acest parteneriat global reprezintă faza următoare a unei colaborări care funcționează deja de ceva vreme”, spune Antonio Patanè, fondatorul FSP Global.

”Am știut dintotdeauna nivelul de responsabilitate practicat de specialiștii FSP Global și calitatea serviciilor lor. Sunt convins că experiența acumulată ne va fi de foarte mare folos în demersul nostru de extindere la nivel global. Când colaborăm atât de bine putem realiza lucruri extraordinare”, spune Massimiliano Squillace, CEO și fondator al Contents.com

CINE ESTE FSP GLOBAL GROUP

FSP Global Group este un consorțiu internațional de companii prezent în numeroase țări și care are sediul central în Cluj-Napoca. FSP Global, principala companie a consorțiului, este lider de piață în domeniul externalizării proceselor interne ale afacerilor și își desfășoară activitatea neîntrerupt, 24/7, 365 de zile pe an. FSP Global furnizează servicii de relații cu clienții și consultanță la un nivel excepțional de calitate prin intermediul call center-urilor sale. FSP Global este vârf de lance în acest domeniu datorită ariei impresionante de limbi aflate în portofoliul său, printre care se află limbile engleză, germană, franceză, rusă, arabă, maghiară, italiană, română, cehă, spaniolă, olandeză, portugheză, poloneză, ucraineană, kazahă, bulgară, albaneză, birmaneză, malaeziană, afrikaans și alte 10 limbi sud-africane, hindusă, urdu etc. Furnizează servicii pentru clienții ei localizați în peste 25 de țări de pe trei continente, precum Germania, Franța, Italia, Elveția, Olanda, România, Irlanda, țările arabe, Cehia, Polonia, Australia, Malayesia, Myanmar, Kazahstan, Pakistan etc.

CINE ESTE CONTENTS

Contents activează în domeniul marketingului digital. Specialiștii Contents au creat o platformă informatică unde se folosesc sisteme avansate de analiza datelor și boți care dezvoltă algoritmi de învățare pentru a realiza, mai rapid și la o calitate superioară, conținut digital pe diferite teme și în limbi diferite. Platforma integrează module specifice cu ajutorul cărora sunt analizate tendințele online și competitorii dar este analizat și comportamentul online al utilizatorului. Datele colectate ajută la generarea de conținut de către Inteligența Artificială.

Contents activează pe două direcții:
• Contents.Media (denumit anterior Entire Digital) este compania care exploatează propria tehnologie pentru a produce și a îmbunătăți proiectele editoriale online;
• Contents.com este compania care dezvoltă platforma digitală și o pune la dispoziția clienților în format SaaS. Cei 32 de membri ai echipei își desfășoară activitatea în unele dintre cele mai importante orașe ale lumii precum Milano, Paris, Londra, Madrid și Las Vegas.

FSP Global Group (through Sharpminds Global, member of the group) has signed a strategic partnership with Contents (previously known as Entire Digital), leaders in online publishing, with the objective of providing assistance and support to the wide international network of editors working for Contents worldwide.

FSP Global is also a shareholder in Contents, a data technology and content creation company which is believed to be the next unicorn in the marketing technology industry. The startup using artificial intelligence to analyze data and create native level multilingual content has just raised a round of 6 million dollars capital.

”It is very important for such a dynamic domain, for the editors who provide fresh content all day to have the same permanent assistance, 24/7, 365 days a year. It is the best way to help them provide up to date and up to speed information all over the world and I strongly believe we are the best partners for each other. Actually, we have already proven that, this global partnership being just another phase of our already long term collaboration”, says Antonio Patanè, FSP Global Founder.

”I have known the quality and commitment of FSP Global for years and I am sure they will be able to help us in our international expansion. When working together, you can only achieve extraordinary results”, says Massimiliano Squillace, CEO and founder of Contents.com.

ABOUT FSP GLOBAL Group

FSP GLOBAL GROUP is an international group of companies present in many countries, with its headquarters in Cluj-Napoca. FSP Global, the main company in the Group, is a leader in Business Processing Outsourcing (BPO) sector and operates 24/7, 365 days a year. FSP Global provides exceptional high quality multichannel customer care experience and support through its call centers. FSP Global offers a wide range of services in BPO and is unique in its domain due to its impressive range of language portfolio, among which: English, German, French, Russian, Arabic, Hungarian, Italian, Romanian, Czech, Spanish, Dutch, Portuguese, Polish, Ucrainian, Kazah, Bulgarian, Albanian, Burmese, Malay, Africaans and other 10 South African languages, Hindi, Urdu and others. It provides services for clients in more than 25 countries from 3 continents all over the world, like: Germany, France, Italy, Switzerland, Netherland, Romania, Ireland, Arabic countries, Czech Republic, Poland, Australia, Malaysia, Myanmar, Kazakhstan, Kuwait, Pakistan, etc.

ABOUT CONTENTS

Contents is a marketing tech company that has developed a proprietary software platform that uses advanced data analysis and machine learning algorithms to produce the fastest and highest quality digital content on various topics and in various languages. The platform integrates modules for analysing online trends and competitors, for tracking user behaviour, and feeds Natural Language Processing and Natural Language Generation modules for generating AI-based content.

Contents operates through two business lines:
– Contents.Media (previously known as Entire Digital) is the business unit that exploits its proprietary technology to produce and enhance innovative online editorial projects;
– Contents.com is the business unit that develops the technological platform and makes it available in SaaS mode for corporate clients. The company employs a team of 32 people and currently operates in Milan, Paris, London, Madrid and Las Vegas.

 

 

Tagged: