Ce analize poţi face gratuit la stat, dacă eşti asigurat la Sănătate

Spread the love

Loading

ce analize deconteaza cnasCe investigaţii puteţi efectua în ambulatoriu, din luna iunie, şi cât decontează Casa de Asigurări din tarifele investigaţiilor la care aveţi dreptul, pentru că sunteţi asigurat la Sănătate. Informaţiile au fost recent publicate în normele de aplicare a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2014 – 2015.

Analizele decontate de Casa de Asigurări

Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare

trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari: 14,01 lei;

 

Numărătoare reticulocite: 5,62 lei;

Examen citologic al frotiului sanguine: 18,62 lei;

VSH: 2,63 lei;

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO: 7,54 lei;

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh: 7,88 lei;

Anticorpi specifici anti Rh la gravid:  7,54 lei;

Timp Quick și INR: 10,70 lei;

APTT: 12,30 lei;

Fibrinogenemie: 13,68 lei;

Proteine totale serice: 7,04 lei;

Electroforeza proteinelor serice: 15,20 lei;

Transferina: 24,00 lei;

Feritină serică: 40,00 lei;

Uree serică: 5,86 lei;

Acid uric seric 5,86 lei

Creatinină serică: 5,92 lei;

Bilirubină totală: 5,86 lei;

Bilirubină direct: 5,86 lei;

Glicemie: 5,74 lei;

Colesterol seric total: 5,74 lei;

HDL cholesterol: 8,19 lei;

LDL cholesterol: 7,69 lei;

Trigliceride serice: 7,04 lei;

TGP: 5,86 lei;

TGO: 5,83 lei;

Creatinkinaza CK: 10,00 lei;

Gama GT: 7,99 lei;

Fosfatază alcalină: 7,79 lei;

Sodiu seric: 10,00 lei;

Potasiu seric: 11,00 lei;

Calciu seric total: 5,37 lei;

Calciu ionic seric: 7,88 lei;

Magneziemie: 5,37 lei;

Sideremie: 7,10 lei;

Fosfor (fosfat seric): 13,00 lei;

Bicarbonat seric (EAB): 23,00 lei;

Examen complet de urină (sumar + sediment): 9,34 lei;

Dozare proteine urinare: 5,37 lei;

Microalbuminuria (albumină urinară): 22,00 lei;

Dozare glucoză urinară: 5,37 lei;

Creatinină urinară: 8,00 lei.

Pentru oricare dintre următoarele investigaţii RMN, Casa de Asigurări de Sănătate decontează suma de 625,30 lei:

• RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast;

• RMN extremităţi nativ, pe segment: genunchi, cot, gleznă etc., cu substanţă de contrast;

• RMN cord nativ;

• RMN cord cu substanţă de contrast;

Pentru fiecare dintre investigaţiile de mare fineţe, CAS decontează suma de 331,58 lei:

• Uro CT;

• Angiografie CT membre;

• Angiografie CT craniu;

• Angiografie CT regiune cervicală;

• Angiografie CT torace;

• Angiografie CT abdomen.

Casa de Asigurări de Sănătate decontează servicii medicale de înaltă performanţă precum CT, RMN, scintigrafie, angiografie, doar după ce au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare sau în cazurile de urgenţe medico-chirurgicale, enumerate mai jos.

În ce situaţii de urgenţă, Casa de Asigurări de Sănătate va deconta, în ambulator, investigaţii RMN pacienţilor asiguraţi:

– în caz de traumatisme vertebro-medulare;

– în cazul accidentelor vasculare cerebrale şi afecţiunilor ale aortei, în primele 24 – 72 de ore, cu justificare din punct de vedere medical, nevizualizate prin CT;

– în caz de patologie oncologică, indiferent de localizare;

– în cazul necrozei aseptice de cap femural;

– în caz de urgenţă în patologia demielizantă (nevrita optică, parapareze brusc instalate).

Iată situaţiile de urgenţe medico-chirurgicale în care Casa de Asigurări de Sănătate va deconta CT pacienţilor asiguraţi:

– situaţii de politraumatisme cu afectare scheletală multiplă, cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne;

– monotraumatisme: cranio-cerebrale, de coloană vertebrală, de torace, abdomino-pelvine, fracturi cominutive şi-sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor;

– situaţii de hemoragii interne;

– accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei, în primele 24 – 72 de ore, cu justificare din punct de vedere medical;

– în caz de insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară;

– în caz de urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de exemplu, pancreatită acută, peritonită ocluzie intestinală, ischemie mezenterică, anevrism aortic etc.);

– în caz de meningo-encefalită acută;

– stări comatoase.

Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace, valve, corpi străini metalici sau sarcină în primele trei luni).

Biletul de trimitere la RMN – valabil 90 de zile

Pacienţii pot beneficia de investigaţii precum RMN, CT, scintigrafie şi angiografie, în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă – care este un formular cu regim special, unic pe ţară, cu valabilitate de 90 de zile.

Lista completă a investigaţiilor de imunologie, microbiologie, investigaţiilor neiradiante şi a celor cu radiaţii ionizante, precum şi a investigaţiilor de înaltă performanţă (CT, RMN, angiografie) o puteţi consulta la paginile 150-156 din Normele de aplicare a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2014 – 2015, document pe care îl puteţi accesa aici.

Sursa: economica.net, directproprietar.ro, avocat.net