Cel mai secret proiect: Proiectul Montauk – Experimente în timp (I)

Spread the love

Loading

Proiectul Montauk I

Preston B. Nichols

Peter Moon

 

CUVÂNT ÎNAINTE

Este foarte posibil ca, dintre toate misterele şi necunoscutele care au marcat istoria planetei şi a existenţei umane, „PROIECTUL MONTAUK” să reprezinte cea mai uluitoare şi totodată cea mai ocultată acţiune de anvergură a oamenilor. Aspectele care sunt prezentate în această carte (şi în seria de cărţi care va urma, vizând acelaşi subiect) sunt atât de neobişnuite şi, practic, atât de uimitoare prin conţinutul şi natura lor, încât ele pot fi încadrate cu uşurinţă la capitolul de science-fiction. Scepticismul cititorilor poate fi alimentat, pe de o parte, de ignoranţa lor în domeniu, iar pe de altă parte de educaţia ştiinţifică formală şi materialistă cu care au fost îndoctrinaţi încă din copilărie. Deja este o realitate şi un fapt recunoscut că informaţiile ştiinţifice care sunt prezentate în manualele şcolare sunt cu mult depăşite de concepţiile, studiile şi descoperirile din ultimii ani în cercurile mai puţin ortodoxe ale ştiinţei. Pe de altă parte, este relativ dificil să se ţină pasul cu „explozia” invenţiilor, teoriilor şi ideilor ştiinţifice inovatoare care apar, chiar dacă multe dintre acestea, fiind „incomode” pentru interesele unor sfere de influenţă politică, econo¬mică şi socială, sunt în mod deliberat ocultate, ignorate sau chiar denigrate, astfel încât să nu ajungă la conştiinţa pu¬blicului larg.

Prin urmare, aproape că nu trebuie să ne mai mirăm că, în plin progres tehnologic şi extindere a orizontului ştiinţific la nivel mondial, cea mai mare parte a oamenilor sau a reprezentanţilor unor mijloace de informare massmedia încă îşi mai pun întrebări puerile cu privire la existenţa sau non-existenţa civilizaţiilor extraterestre, încă mai consideră istoria oficială ca fiind adevărată şi încă mai iau în derâdere, cu o crasă ignoranţă, posibilitatea descoperirii şi utilizării dispozitivelor care folosesc „energia liberă, infinită şi gratuită” (free energy) din univers.
În contextul unei „minciuni dirijate” la nivel mondial şi al unui extrem de complex sistem de control şi manipu¬lare a populaţiei Pământului (aspecte care au început să fie revelate şi demonstrate în tot mai multe lucrări de către diverşi autori occidentali şi chiar din ţara noastră), mintea omului obişnuit este tentată de cele mai multe ori să ia minciuna drept adevăr şi adevărul drept minciună. Omul simplu se bazează de cele mai multe ori pe un aşa-zis „bun simţ” de concepţie, care îi este inoculat în mod gradat încă din copilărie de sistemul cultural şi social în care el trăieşte. DECONDIŢIONAREA de aceste impresii subconştiente false (prin intermediul observaţiei atente, a vigilenţei şi a refuzului de încadrare în aşa-zisele „şabloane” de gândire şi comportament) este dificilă, dar ESENŢIALA pentru a străpunge vălul iluziei şi al automatismului în care „omul-mecanic” îşi duce existenţa.
Unul dintre cei mai importanţi factori în această direcţie îl reprezintă accesul la INFORMAŢIA CORECTĂ, care de cele mai multe ori este SECRETA şi OCULTATĂ. În general vorbind, se consideră că cel mai înalt nivel de secu¬ritate (UTS – ULTRA TOP SECRET) îl reprezintă imixtiunea diverselor civilizaţii extraterestre în societatea umană şi relaţiile pe care acestea le au cu anumite grupuri de influenţă ocultă care sunt mai presus chiar decât forţa politică a guvernelor unor state considerate Mari Puteri; în aceeaşi categorie (ULTRA TOP SECRET) se încadrează şi „PROIECTUL MONTAUK”, care printre altele a inclus şi tehnologia de a călători în timp. Multe dintre aspectele pe care autorul (Preston Nichols) le prezintă în carte sunt atât de neobişnuite pentru concepţia noastră uzuală, încât ele pot să inducă foarte uşor ideea unei farse sau a unui roman de ficţiune. Analiza atentă a dovezilor despre care se vorbeşte în carte, utilizând elemente din diverse alte surse de informare, ne poate conduce însă nu numai la convin¬gerea că experimentele de deplasare în timp care au fost efectuate în cadrul „PROIECTULUI MONTAUK” sunt au¬tentice, ci că există chiar multe dovezi fizice care pot fi coroborate cu afirmaţiile din carte.
Şansa a făcut să pot lua legătura cu Preston Nichols şi Peter Moon şi astfel să aflu anumite aspecte pe care, însă, nu le pot dezvălui deocamdată aici. Totuşi, trebuie să menţionez faptul că domnului Nichols i-a fost refuzată în repetate rânduri eliberarea unui paşaport internaţional de către autorităţile americane. Prin urmare, Preston Nichols nu poate călători în nici o ţară; mai mult, prezenţa lui este supravegheată mereu în mod discret, fiind considerată o persoană implicată în acţiuni specifice care sunt încadrate în categoria „Secretelor de Stat”. Dacă într-adevăr totul este o minciună, atunci de ce toate aceste precauţii?
Chiar dacă domnul Nichols nu are momentan posibi¬litatea de a călători în România (unde ar fi fost de acord să susţină o serie de conferinţe pe tema „PROIECTULUI MONTAUK”, Peter Moon s-a declarat de acord să ne viziteze ţara şi să împărtăşească celor interesaţi multe elemente inedite în ceea ce priveşte uluitorul secret care învăluie acest proiect şi călătoriile în timp. El ar putea fi însoţit, de asemenea, de fraţii Edward (actualul Al Bielek) şi Duncan Cameron, adică de două dintre fiinţele umane care au intrat în mod efectiv în vortexul temporal de la Montauk şi s-au deplasat în diverse locaţii spaţio-temporale ale istoriei omenirii. DAN BOZARU

 

INTRODUCERE

În extremitatea estică a oraşului Long Island se află Montauk Point, care este cunoscut majorităţii new yorkezilor datorită farului şi a frumuseţii peisajelor sale. În zona de vest din imediata apropiere a farului există o bază militară misterioasă, părăsită, ce aparţine Forţelor Aeriene SUA, fiind construită pe terenul mai vechiului Fort Hero. Deşi a fost în mod oficial închisă şi abandonată de Forţele Aeriene SUA încă din 1969, baza a fost ulterior redeschisă, continuându-şi activitatea fără aprobarea Guvernului Statelor Unite.
Sursa finanţării bazei reprezintă, de asemenea, un mister. Nu s-au descoperit dovezi că guvernul sau armata ar fi furnizat fondurile necesare. Oficialii guvernului au căutat unele răspunsuri, însă fără succes.
Secretul operaţiunii a dinamizat imaginaţia oamenilor care au creat legende ce se puteau asculta la tot pasul prin Long Island. Este totuşi improbabil ca vreunul din localnicii de la Montauk sau cei care au lansat zvonurile să cunoască întreaga poveste a celor petrecute acolo.
Un grup de persoane care au fost implicate în aceste experimente consideră că „Proiectul Montauk” a fost, de fapt, o continuare, reprezentând un punct culminant al cercetărilor efectuate la bordul distrugătorului USS Eldridge, în 1943. Fenomenul, cunoscut sub numele de „Experimentul Philadelphia”, în care nava a dispărut literalmente din spectrul vizual, s-a produs în timp ce Marina americană realiza experimente în ceea ce priveşte obţinerea invizibilităţii navelor la detectarea lor prin intermediul radarului.
Conform acestor relatări, au urmat trei decenii de cercetări secrete şi tehnologie aplicată. Experimentele includeau supravegherea electronică a minţii şi controlul anumitor categorii de populaţie. Punctul culminant al acestor experimente a fost atins la Montauk Point, în anul 1983 şi a reprezentat momentul când „Proiectul Montauk” a reuşit deschiderea unei porţi spaţio-temporale către 1943.
În mod cert, persoana cea mai pregătită să ne expună întreaga poveste este Preston Nichols, inginer electronist şi inventator care a studiat, vreme de mai bine de un deceniu, „Proiectul Montauk”. Interesul său pentru acest studiu a fost amplificat parţial de circumstanţe neobişnuite ce au avut loc în propria sa viaţă. El a reuşit să achiziţioneze în mod legal o parte din echipamentul folosit în cadrul proiectului. Investigaţiile sale perseverente au revelat propriul său rol pe care l-a avut în acest proiect, adică cel de director tehnic. În ciuda repetatelor „spălări ale creierului” şi ameninţărilor pe care el le-a suferit, Preston a supravieţuit şi a decis că este în interesul tuturor să-şi spună povestea. PETER MOON

 

GHID PENTRU CITITOR

Datorită faptului că subiectul acestei cărţi este destul de controversat, dorim să oferim cititorului unele jaloane de orientare.
Această carte este un exerciţiu pentru conştiinţă. Este o invitaţie de a privi timpul într-o nouă manieră şi de a vă redimensiona orizontul cunoaşterii universului. Timpul ne dirijează soarta şi ne conduce spre moarte. Deşi ne ghidăm după legile sale, sunt multe goluri în cunoştinţele noastre despre timp şi despre modul său de relaţionare cu conştiinţa noastră. Sperăm că aceste informaţii vor avea cel puţin un efect de lărgire a orizonturilor cunoaşterii actuale.
Unele informaţii pe care le veţi citi aici pot fi considerate „date probabile”. Aceasta nu înseamnă că ele nu sunt adevărate, dar nu sunt însă susţinute de dovezi irefutabile. „Datele concludente” sunt reprezentate de documentaţii sau de dovezile fizice care pot autentifica un fapt.
Datorită naturii subiectului în discuţie şi a consideraţiilor de securitate, datele concludente despre „Proiectul Montauk” au fost greu de obţinut. Există o zonă de hotar între aceste două tipuri de informaţii, care poate fi numită zona „datelor cenuşii”. Acestea sunt foarte plauzibile, însă nu sunt la fel de uşor de dovedit ca în cazul celor concludente.
Orice investigaţie asiduă va demonstra că „Proiectul Montauk” a avut loc cu adevărat. Probabil că cei care vor încerca aceasta vor putea găsi persoane care au luat parte la aceste experimente într-un fel sau altul.
Cartea de faţă nu este o încercare de a dovedi ceva anume. Scopul său este de a relata evenimentele petrecute, care sunt de un interes esenţial pentru cercetătorii ştiinţifici, metafizicieni, dar şi pentru toţi locuitorii planetei Pământ, în general. Este povestea unui anumit individ şi a cercului său de contacte cu fiinţe şi situaţii excepţionale. Sperăm astfel ca din ce în ce mai multe persoane care au fost implicate în acele experimente să iasă din anonimat şi că cercetătorii vor realiza investigaţii, furnizând astfel mai multe informaţii.
Fenomenele şi evenimentele descrise în această carte nu sunt fictive şi nu conţin informaţii false, după buna cunoaştere a autorilor.
La sfârşitul cărţii este prezentat un glosar care conţine atât termeni din electronică, cât şi din domeniul ezoteric, pentru a fi de ajutor cititorilor în vederea unei cât mai bune înţelegeri a lucrării. Oamenilor de ştiinţă care vor citi această carte le este indicat să înţeleagă că definiţiile din acest glosar au fost oferite pentru a înlesni cititorului (care nu este familiarizat cu acest limbaj) lecturarea acestei cărţi. Prin urmare, ele nu corespund celui mai nou limbaj tehnic. De asemenea, celorlalţi le propun să înţeleagă că diagramele prezentate în carte au fost incluse pentru sprijinul tehnicienilor. Dacă veţi fi interesaţi să înţelegeţi în profunzime simbolurile şi termenii tehnici ce au fost prezentaţi vă recomand să studiaţi Manualul Radio-amatorului sau o carte de natură asemănătoare. PETER MOON

1
EXPERIMENTUL PHILADELPHIA

Originea „Proiectului Montauk” datează din anul 1943, când s-au realizat cercetări cu privire la fenomenul de invizibilitate la instalaţiile radar, operaţiune care s-a desfăşurat la bordul distrugătorului USS Eldridge. Datorită staţionării lui USS Eldridge în portul Navy Yard din Philadelphia, testele la care nava a fost supusă au fost numite „Experimentul Philadelphia” . Deoarece a reprezentat deja subiectul multor cărţi precum şi al unui film de lung metraj, vom oferi aici doar o scurtă sinteză a evenimentelor.
Experimentul Philadelphia a fost cunoscut atât celor care conduceau operaţiunile, cât şi celor direct implicaţi sub numele de cod „Proiectul Rainbow”. Fusese gândit ca un proiect strict secret, care ar fi ajutat la încheierea celui de-al doilea război mondial. Premergător al tehnologiei stealth, „Proiectul Rainbow” experimenta o tehnică ce făcea ca nava să devină invizibilă la detectarea prin radar. Invizibilitatea se obţinea prin crearea unui „scut” elctromagnetic care avea efect de redirecţionare a undelor radar în jurul navei. Un „scut” electromagnetic are rolul de a schimba întregul câmp electromagnetic al zonei implicate în acest caz, cel din jurul navei USS Eldridge.
Deşi obiectivul experimentului era de a face ca nava să fie nedetectabilă prin intermediul radarului, el a avut un efect secundar drastic şi total neaşteptat. Nava a devenit invizibilă pentru ochiul liber şi a fost practic „extrasă” din continuumul spaţio-temporal, pentru a reapărea brusc la Norfolk, în Virginia, la sute de kilometri distanţă.
Din punct de vedere material, proiectul a fost un suc¬ces, dar în ceea ce priveşte oamenii implicaţi (adică echipajul de pe navă), el a însemnat o catastrofă. Cât timp USS Eldridge „a fost transportat” la Norfolk şi înapoi, echipajul s-a aflat într-o stare de completă dezorientare. În mod evident, acele fiinţe umane părăsiseră universul fizic, precum şi tot ce era legat de acesta. La întoarcerea navei în Philadelphia Navy Yard (Portul Marinei Militare Philadelphia), unii membri ai echipajului erau contopiţi cu pereţii navei. Cei care au supravieţuit se aflau într-o stare mintală de dezorientare totală şi groază teribilă.
Ulterior, echipajul a fost disponibilizat, cu diagnosticul „nepotriviţi din punct de vedere mintal”, după ce în prealabil membrii lui au petrecut o perioadă de timp considerabilă pentru a-şi reface sănătatea. Cu acest „statut”, relatările lor au fost uşor de discreditat.
Această situaţie a adus „Proiectul Rainbow” într-un mare impas.
Deşi se făcuse o descoperire majoră, nu era nici o siguranţă că fiinţele umane puteau supravieţui continuării experimentului. Era mult prea riscant. Dr. John von Neumann, cel care conducea proiectul în acea perioadă, fusese convocat să lucreze la „Proiectul Manhattan”. După cum se ştie, acesta implica construirea bombei atomice care a încheiat, în cele din urmă, cel de-al doilea război mondial. Deşi nu este foarte sigur, vastele cercetări care începuseră la „Proiectul Rainbow” au fost reluate spre sfârşitul anilor ’40. Proiectul a continuat, culminând cu deschiderea unei porţi în continuumul spaţio-temporal la Montauk, în anul 1983. În cele ce urmează, vă voi povesti cum eu, Preston Nichols, am ajuns să descopăr atât existenţa acestui proiect, cât şi uimitoarea mea implicare în cadrul său, ca director tehnic. (va urma)

 [1]Mai multe informaţii despre Experimentul Philadelphia pot fi găsite în Anexa E.