Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din municipiul Lugoj

Spread the love

Loading

Recepțía la finalizarea lucrărilor de construcție

din cadrul subproiectului „Centru de zi pentru copiii aflaţi

în situaţii de risc din municipiul Lugoj, judeţul Timiş”

 

Receptie lucrari Centru socialMarţi, 9 iunie, a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor de construcție din cadrul subproiectului „Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din municipiul Lugoj, judeţul Timiş”. Subproiectul este finanţat în cadrul proiectului SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT din fonduri de la Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Construcția care a fost recepționată este situată în Municipiul Lugoj, strada A.D. Xenopol, nr. 5 și este compusă din: două săli multifuncționale, un birou administrativ, un birou pentru psiholog, dormitor, sala de mese, grup sanitar, dușuri, vestiar, holuri de acces, oficiu și spațiu de depozitare.

Valoarea totală fără taxe a subproiectului este de 93.559 EURO, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 79.885 EURO (86%), iar contribuţia proprie 13.674 EURO (14%).
Proiectul se adresează unor categorii sociale marginalizate economic şi social (copii din familii numeroase şi cu venituri sub pragul de sărăcie, copii din familii monoparentale sau aflaţi în grija unui alt reprezentant legal, crescuţi de bunici sau alte rude, care necesită sprijin în vederea creşterii şi educării acestora) şi îşi propune prevenirea separării lor de familie, îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire ale acestora, integrarea lor socială şi creşterea şanselor de reuşită în viitor, evitarea instituţionalizării, prevenirea abandonului şcolar, precum şi conştientizarea părinţilor asupra responsabilităţilor pe care le au în creşterea şi educarea propriilor copii.
Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţii de risc social din municipiul Lugoj prin înfiinţarea unui Centru de zi pentru îngrijirea acestora.
Beneficiarii proiectului sunt 15 copii din municipiul Lugoj împreună cu familiile lor.
Rezultatele aşteptate sunt:
– 15 copii din municipiul Lugoj, aflaţi în situaţie de risc, asistaţi social (medical, educaţional, psihologic);
– Construirea şi dotarea unui Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în situaţie de risc;
– Servicii de specialitate pentru aproximativ 100 de copii aflaţi în situaţie de risc în următorii 3 ani de la darea în funcţiune a Centrului de zi;
– 4 angajaţi ai DASC Lugoj instruiţi în domeniul specific activităţii acestora;
– Înfiinţarea unui nou serviciu în cadrul DASC Lugoj şi, implicit, creşterea capacităţii administraţiei lugojene de a furniza servicii sociale.
În continuare, în cadrul subproiectului urmează achiziția dotărilor și a mobilierului, acreditarea centrului, angajarea de personal și darea în folosință.

PERSOANA DE CONTACT: LIVIU SAVESCU
FUNCŢIA: ASISTENT MANAGER DE PROIECT
DATE DE CONTACT: tel. 0256 352240, e-mail: relatii.internationale@primarialugoj.ro.