NOI CEREM NAȚIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMÂNIEI !

Spread the love

Loading

Inițiativa Legislativă are nevoie de 500.000 de semnături

Suntem cetățeni ai României și vrem să dispunem ca și popor de toate resursele naturale pe care le-am avut și acum nu le mai avem.
Resursele naturale ale României: aur, argint, cupru, cărbune, petrol, gaze, gaze din platforma continentală a Mării Negre, etc…au fost înstrăinate în ultimii 25 de ani fără ca proprietarii lor de drept Cetățenii României să fie întrebați

dacă sunt de acord!


nationalizare 2015 variantaCEREM NAȚIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMÂNIEI !

CEREM REINTRODUCEREA ÎN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI A URMĂTORULUI ARTICOL

 

Noul Articolul din Constituția României – despre Proprietate va fi:

(1) Statul ocrotește proprietatea
(2) Proprietatea este publică sau privată.
(3) Proprietatea publică, în întregul ei, aparține statului. Ea nu poate fi împărțită și trecută în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.


(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, pădurile, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.
(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.
(6) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate ori închiriate unor privați sau date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice, în condițiile legii, numai în urma unui referendum național prin care cetățenii României să aprobe acest lucru.
(7) Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabilă.
(8) Proprietatea publică a României va fi gestionată de Fondul Național al României, fond suveran de stat. Conducerea Fondului Național al României va fi aleasă, în condițiile legii, prin votul direct al cetățenilor.

CEREM CA CEI CARE AU ÎNSTRĂINAT RESURSELE ROMÂNIEI ÎN ULTIMII 25 DE ANI FĂRĂ A ÎNTREBA ÎN NICI UN FEL CETĂȚENII ROMÂNIEI DACĂ SUNT DE ACORD CU ACEST LUCRU SĂ FIE TRAȘI LA RĂSPUNDERE ȘI JUDECAȚI PENTRU FAPTELE LOR.

Dacă și TU te-ai săturat ca alții să profite de resursele naturale ale țării noastre, în timp ce părinții și copiii noștri se zbat în sărăcie, alătură-te acestui demers și distribuie acest mesaj !

AVEM NEVOIE DE 500.000 DE SEMNĂTURI PENTRU A DEMARA O INIȚIATIAVĂ LEGISLATIVĂ ÎN ACEST SENS!

SEMNEAZĂ AICI ACEASTA PETIȚIE

Citește și dă mai departe!

Vă Rugăm să indicați adrese de email corecte ca să puteți fi contactați în momentul în care vom depune listele nominale cu persoanele și cu cele 500.000 de semnături ale lor, la Curtea Constituțională, pentru a valida această inițiativă legislativă.

CEREM NAȚIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMÂNIEI !

Inițiativa Legislativă care are nevoie de 500.000 de semnături – Semneaza și tu!

___________________
Care este procesul prin care se revizuiește Constituția?

TITLUL VII
Revizuirea Constituţiei
Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 150
(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Procedura de revizuire ARTICOLUL 151
(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.
___________________

Cum ne vom organiza?

Rugăm ca fiecare semnatar să și distribuie petiția la cât mai multe persoane. E necesar ca ea să fie distribuită de fiecare la cel puțin încă 10 pesoane.
De aceea rugăm ca fiecare semnatar să și trimită petiția la cât mai multe persoane: părinți, frați, surori, rude, prieteni, vecini, colegi…
Acest lucru e necesar pentru a avea o șansa să creștem în număr.
Când o distribuiți, vă rugăm, cereți-le celor care sunt de acord să o semneze, să o distribuie la rândul lor.
Dacă se vor strânge cele 500.000 de semnături, vom trimite petiția tuturor instituțiilor statului și tuturor parlamentarilor, și vom trece la faza redactării listelor oficiale de semnături după formatul cerut de Curtea Constituționala (vom notifica fiecărui semnatar să completeze formularul tipizat cu detaliile necesare și-i vom indica unde anume trebuie să-l trimită).
După ce vom redacta și vom centraliza listele finale cu semnături, le vom depune la Curtea Constituțională în formatul cerut, pentru a declanșa procedura de Modificare a Constituției.
Deși numărul de semnături e uriaș, avem speranța că vom reuși.
Va mulțumim,
Sursa: Fluierul.ro