Cine nu platește impozit pentru profitul din 2013?

Spread the love

Loading

antreprenor.euPână în 25 martie 2014, contribuabilii trebuiau să declare și să plătească impozitul pe profit pe 2013. Cu toate acestea, câteva categorii de contribuabili sunt scutite de aceasta obligativitate, după cum se menționează în articolul 15 din Codul fiscal.

Microintreprinderile nu trebuie să plătească impozit pe profit, pentru că au alt regim fiscal, potrivit Codului fiscal. Mai exact, ele sunt obligate să plătească un impozit de 3% pe veniturile realizate.

Atentie! Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, o firmă pentru a fi considerată microintreprindere au fost modificate, de la începutul acestui an, conform OUG nr 102/2013.

Astfel, în prezent, pentru a fi microintreprindere, o firmă trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

• realizează venituri, altele decât cele din activități desfășurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital sau în domeniile jocurilor de noroc;

 

• realizează venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale; astfel microintreprinderile pot înregistra venituri din consultanță și management de maximum 20% din veniturile totale, însă calificarea activităților de consultanță și management ridică unele probleme, în condițiile în care Codul fiscal nu oferă exemple concrete în acest sens;

• au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro; pentru determinarea echivalentului în euro a plafonului de 65.000 euro prevăzut pentru microintreprinderi se folosește cursul de schimb de la închiderea exercițiului financiar precedent, respectiv cel stabilit de BNR pentru 31 decembrie 2013, de 4,4847 lei/euro;

• capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale;

• nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești.

Unele instituții sunt scutite de impozitul pe profit

Potrivit Codului fiscal, următoarele instituții publice nu au obligativitatea de a plăti impozitul pe profit:

• trezoreria statului;

• instituțiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii și disponibilitățile realizate și utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

• Banca Națională a României.

În plus, conform Codului fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit:

• Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

• Fondul de compensare a investitorilor;

• Fondul de garantare a pensiilor private.

Facultățile și școlile particulare nu plătesc impozit pe profit

O altă categorie de contribuabili care nu trebuie să plătească impozitul pe profit sunt instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate. Totuși, acești contribuabili sunt scutiți de impozitul pe profit doar pentru veniturile utilizate în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învățământului nr. 84/1995  si OUG nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior.

În Codul fiscal se menționează că nici fundațiile române constituite ca urmare a unui legat nu trebuie să plătească impozit pe profit.

Normele de aplicare a Codului fiscal stabilesc că fundația constituită ca urmare a unui legat, în conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Cultele religioase nu achită impozit pe profitul din chirii

Codul fiscal prevede ca unii contribuabili sunt scutiți de la plata impozitului pe profit numai pentru anumite venituri.

Una dintre aceste categorii o reprezintă cultele religioase, care nu plătesc impozit pe profit pentru veniturile obținute din:

• producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult;

• chirii;

• alte activități economice;

• despăgubiri în formă bănească, după măsuri reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

În plus, potrivit articolului 15 din Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe profit asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, pentru veniturile obținute din activități economice și care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune.

ONG-urile sunt scutite de impozitul pe profit pentru 15 tipuri de venituri

Altă categorie de contribuabili care nu are obligativitatea plății impozitului pe profit sunt organizațiile nonprofit (ONG), organizațiile sindicale și organizațiile patronale. Ele sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obținute din:

• cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;

• contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;

• taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;

• vizele, taxele și penalitățile sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;

• donațiile și banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

• dividendele și dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din venituri scutite;

• veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

• resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;

• acțiuni ocazionale precum evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

• veniturile excepționale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea ONG-urilor, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

• reclamă și publicitate, realizate de ONG-urile de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comert și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale;

• sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația / sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva că aceste sume să fie utilizate de către ONG-uri în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

• despăgubirile de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

• impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III (impozit pe venit).

În plus, potrivit Codului fiscal, ONG-urile, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit și pentru veniturile din activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale, descrise anterior.

Sursa: avocatnet.ro