Comunicat de presă – Loja de Onoare a Revouţionarior din Decembrie 1989 SCRISOARE DESCHISĂ adresată AVOCATULUI POPORULUI, dnei. Renate WEBER

Spread the love

Loading

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ LOJA DE ONOARE A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 – LORD ’89, constituită din asociaţii ce au drept scop apărarea, respectarea şi promovarea idealurilor Revoluţiei Române din Decembrie ’89, prin prezentaVă cerem de urgenţă să faceţi demersurile necesare în vederea sesizării CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ a Guvernului României nr. 91/30.12.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1059/31.12.2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Stimată doamnă Avocat al Poporului, considerăm că avem obligaţia morală, de a vă sesiza următoarele aspecte, având în vedere atacurile imunde ale Guvernului României la adresa activităţii de asanare a unui capitol definitoriu al devenirii noastre, punând în pericol identitatea noastră ca popor şi ţară.
Menţionăm faptul că INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 -IRRD 1989, înfiinţat în baza Legii nr. 556/2004, este singura instituţie ce are ca obiect de activitate analiza ştiinţifică a premiselor, desfăşurării şi efectelor – în plan politic, economic şi social – ale Revoluţiei române din decembrie 1989, în scopul realizării unei imagini documentate, obiective şi cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporană a ţării noastre.
INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 are o activitate semnificativă şi de importanţă deosebită în cercetarea Revoluţiei Române, având responsabilitatea studierii aprofundate şi nepărtinitoare a evenimentelor Revoluţiei Române, cu peste 500 lucrări ştiinţifice editate sub coordonarea Consiliului Ştiinţific al IRRD 1989, format din 18 profesori universitari doctori de renume şi condus de dl. Academician dr. Dan BERINDEI.
Este inacceptabil pentru istoria poporului român şi pentru poporul român, ca la împlinirea a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române, 30 de ani în democraţie a poporului român, când comemorăm eroii căzuţi în acel sângeros Decembrie ’89, care cu jertfă şi sacrificii supreme, au instaurat libertatea şi democraţia în România, Guvernul României să procedeze la desfiinţarea INSTITUTULUI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, de asemenea, singura instituţie care se ocupă cu păstrarea vie a memoriei eroilor Revoluţiei şi promovarea idealurilor Revoluţiei pentru care am luptat în Decembrie 1989.
Desfiinţarea INSTITUTULUI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 este o blasfemie şi o jignire adusă atât Revoluţiei Române, mişcării revoluţionare, cât şi poporului român, urmărindu-se eliminarea Revoluţiei Române ce face parte din istoria poporului român şi care trebuie să rămână a poporului român, a celor care au înfăptuit-o, nu doar pentru a fi scrisă în Cartea de aur a Istoriei neamului, ci şi pentru imaginea noastră ca popor şi ţară.
De remarcat este faptul ca această Ordonanţă a fost adoptată în regim de urgenţă în ultima şedinţă de Guvern din anul 2019, iar conform Curţii Constituţionale, „URGENŢA” reprezintă o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată sau existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care ar pune în pericol un interes public . Această acţiune a Guvernului României, sa fie oare teama de adevăr ?
Nu trebuie să uităm că Revoluţia este un bun istoric, al unui întreg popor, un act înfăptuit de oameni pentru oameni, cu curaj, spirit de sacrificiu şi dârzenie, în numele unor idealuri şi drepturi sfinte, cu încrederea unui neam cu frică de Dumnezeu şi respect faţă de adevăr.
Dumnezeu să binecuvânteze România!
PREŞEDINTE
Irinel STRUŢĂ