Comunicat în limba română și în limba engleză. Refugiații din Ucraina au la dispoziție două linii telefonice gratuite unde primesc informații în limbile ucraineană, rusă sau română. Refugees from Ukraine have two free telephone lines where they receive information in Ukrainian, Russian or Romanian

Spread the love

Loading

 

Începând cu data de 2 martie 2022, FSP Global pune la dispoziția dezvoltatorilor platformei https://refugees.ro/ servicii de comunicare în limbile ucraineană, rusă și română. Astfel, toate persoanele care vin sau se află pe teritoriul Ucrainei, indiferent dacă sunt cetățeni ucraineni sau ai altor state, și care doresc informații sau au nevoie de asistență de orice natură, sunt îndemnați să apeleze numerele de telefon gratuite 0800 360 880, apelabil din România, și 0800 801 489, apelabil din Ucraina, de luni până duminică, în intervalul orar 8 – 18. Aceste linii telefonice speciale pot fi apelate și de către cetățenii români care doresc să ofere ajutor sau asistență celor care ajung în țara noastră de pe teritoriul ucrainean. Serviciul este furnizat de FSP Global cu sprijinul GM LTD.

Cetățenii ucraineni sau cei ai altor state care lucrau sau studiau în țara vecină și care au fost obligați să caute refugiu în România, fie cu intenția de a rămâne la noi în țară, fie pentru a-și continua călătoria către alte state, sunt îndemnați să apeleze aceste numere de telefon pentru a solicita orice fel de informații care le sunt necesare pentru parcursul călătoriei lor.

Ofertele de ajutor venite din partea cetățenilor români prin intermediul numărului gratuit vor fi implementate pe platforma https://refugees.ro/, care este un agregator de urgență unde se centralizează sprijinul oferit de cetățenii români refugiaților proveniți de pe teritoriul Ucrainei. Până acum, au fost înregistrate pe platformă aproximativ 2.000 de oferte venite din partea cetățenilor români care își arată sprijinul prin diferite modalități, de la cazare, transport, distribuire de medicamente, alimente sau diferite alte provizii, până la servicii de traducere sau oferte de locuri de muncă.

FSP Global și GM LTD, se alătură, astfel, eforturilor întreprinse de societatea civilă și de numeroasele entități publice și private care sar în ajutorul miilor de refugiați din Ucraina, care doresc să scape de război și caută refugiu pe teritoriul României sau al altor state europene. GM LTD, unul dintre cei mai importanți parteneri ai FSP Global la nivel mondial, este un dezvoltator de jocuri pentru mobil cu sediul central în Los Angeles, California, și cu birouri în Cluj-Napoca, Malta și alte locații.

Despre FSP Global
FSP GLOBAL GROUP este un consorțiu de companii cu sediul central în Cluj-Napoca și cu operațiuni în țări de pe toate continentele. FSP Global, principala companie a consorțiului, și lider de piață în domeniul Business Processing Outsourcing (BPO), își desfășoară activitatea 24/7, 365 de zile pe an. FSP Global furnizează servicii de relații cu clienții și consultanță de cea mai înaltă calitate în toate call-center-urile sale.

CONTACT
Rahela Vlasa
email: contact@fspglobal.com
tel: 0364 / 885 677

Starting March 2, 2022, FSP Global makes available to the developers of the https://refugees.ro/ platform, free of charge, communication services in Ukrainian, Russian and Romanian languages. Thus, all persons coming from Ukraine or are on Ukrainian territory, whether they are citizens of Ukraine or other states, and who want information or need assistance of any kind, are urged to call toll-free numbers 0800 360 880, callable from Romania, and 0800 801 489, callable from Ukraine, from Monday to Sunday, between 8AM – 6PM. These special telephone lines can also be called by Romanian citizens who want to offer help or assistance to those who arrive in our country on Ukrainian territory. The service is provided by FSP Global with the support of GM LTD.

Ukrainian citizens or those of other states who worked or studied in the neighboring country and who were forced to seek refuge in Romania, either with the intention of staying with us in the country or to continue their journey to other states, are urged to call these phone numbers to request any information they need for their trip.

The aid offers coming from the Romanian citizens through the free number will be implemented on the platform https://refugees.ro/, which is an emergency aggregator where the support provided by the Romanian citizens to the refugees coming from the territory of Ukraine is centralized. So far, approximately 2,000 offers have been registered on the platform from Romanian citizens who show their support in various ways, from accommodation, transport, distribution of medicines, food or various other supplies, to translation services or place offers.

FSP Global and GM LTD, is thus joining the efforts of civil society and the many public and private entities that are jumping to the aid of thousands of refugees in Ukraine who want to escape the war and seek refuge in the territory. Romania or other European countries. GM LTD, close partner of FSP Global world wide, is a US-based mobile game publisher headquartered in Los Angeles, California, with offices also in Cluj-Napoca, Malta and other locations.

About FSP Global
FSP GLOBAL GROUP is a consortium of companies headquartered in Cluj-Napoca and with operations in countries on all continents. FSP Global, the main company of the consortium, and market leader in the field of Business Processing Outsourcing (BPO), operates 24/7, 365 days a year. FSP Global provides the highest quality customer service and consulting in all its call centers.

CONTACT
Rahela Vlasa
email: contact@fspglobal.com
phone: 0364 / 885 677

Tagged: