Creangă – sursă de cultură și românism autentic

Spread the love

Loading

Autor: pr. Ionel Rusu, membru UZPR – Galați

Joi, 29 februarie a.c., la salonul cultural „Ion Petrovici”, din municipiul Tecuci, la ora 1100, într-o atmosferă caldă, prietenoasă, s-a sărbătorit împlinirea a 187 de ani de la nașterea marelui povestitor Ion Creangă și a fost lansat cel de-al șaptezecelea număr al prestigioasei reviste „TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC”.

La început, publicul și-a adus aminte de ecranizarea filmului „Amintiri din copilărie”. De această activitate s-au bucurat elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Șt.O.Iosif” din oraș în frunte cu doamna profesoară Daniela Palade. Au participat distinse personalități culturale: domnul Cristian Călugăru, directorul Casei de Cultură, doamna Daniela Grigoraș, directorul Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică”, domnul profesor Radu Vladimir, consilier cultural la Primăria Tecuci, doamna Eleonora Stamate, membru al Uniunii Scriitorilor din România și redactor-șef al revistei mai sus menționate, fondatoarea cenaclului literar „Ștefan Petică” din oraș, doamna Enache Maria, fosta directoare a Casei de Cultură și coregraf, profesorul Daniel Bradea, istoric al municiupiului și muzeograf la Muzeul de istorie „Anton Cincu”, domnul Ion Bostan, scriitor și membru al Cenaclului „Calistrat Hogaș”, domnul Iancu Aizic, ziarist marcant al urbei, poeta Mihaela Gudană, fostă bibliotecară timp de 30 de ani în comuna Ghidigeni, domnul Ionel Necula, membru al Uniunii Scriitorilor, domnul Adrian Răcaru, redactor-șef adjunct al revistei municipale de cultură și alții. Majoritatea din cei pomeniți au contribuit prin expunerile lor la îmbogățirea bagajului cultural al celor prezenți, numărându-se printre colaboratorii permanenți și fideli ai publicației.

Publicul de față a reținut că scriitorul Ion Creangă rămâne actual prin umorul său, prin poveștile și povestirile inspirate din realitate, grație harului său de povestitor, cel care s-a născut de mărțișor și a murit de plugușor (1martie 1831 – 31 decembrie 1889). Proverbele și zicătorile pline de înțelepciune populară au fost inspirate din Scriptură și la inițiativa și purtarea de grijă a vrednicului nostru patriarh Daniel, acesta a fost reabilitat canonic și este pomenit ca diacon în dipticele Bisericii noastre Ortodoxe. În special copiilor din tânăra generație li s-a sugerat să nu uite că Ion Creangă în opera sa a evocat copilăria copilului universal și, că chiar dacă trăiesc în era internetului, copilul din viitorii adulți de mâine, nu trebuie niciodată să moară ci să dăinuie prin curăția inimii, după cuvântul Sfântului Pavel: „Nu fiți copii la minte, ci la suflet!”. În oraș o stradă și o grădiniță poartă numele marelui scriitor român. În ce privește revista de cultură, s-a spus că este ceea ce este astăzi, cu ștaif, datorită hărniciei și competenței atâtor oameni condeieri în frunte cu stimabila doamnă Eleonora Stamate, care chiar de 1 martie a împlinit venerabila vârstă de 71 de ani.

 

Tagged: