De la creștini adunate (Tablete pastorale) – Dezinformare

Spread the love

Loading

Autor: Preot Ionel Rusu

 

În clasa a VIII-a se predă disciplina „Educaţie civică”. Elevii află despre subiecte precum: Persoana umană, Demnitatea umană, Omul ca fiinţă socială, Comunitatea locală, Comunitatea naţională şi internaţională, Drepturile omului, Istoricul drepturilor omului, Forme de guvernare şi regimuri politice, Constituţia României, Instituţiile statului român (Parlamentul, Guvernul, Preşedintele, Mass-media), Opinia publică, Libertatea presei, Societatea civilă, Partidele politice, Sindicatele, Asociaţiile, Alegerile, etc.

La subiectul „Familia” lipseşte cu desăvârşire funcţia spirituală pe care o are familia în societate. Surprinzător pentru mintea elevilor este clasificarea tipurilor de familie: familia formată dintr-o singură persoană (celibatarǎ); familia formată din persoane care nu se căsătoresc civil şi religios (cuplu consensual); familia formată din persoane de acelaşi sex (împotriva firii). E şocant pentru mintea unui copil de 14 ani care face parte dintr-o familie alcătuită din părinţi (tată, mamă şi fraţi), să conceapă cele trei tipuri de familie, care, în fond, nu sunt familii în adevăratul sens al cuvântului, ci pseudofamilii. Astfel, încetul cu încetul, foarte subtil, se inoculează în mintea elevilor ideea că există alternative pentru a putea face parte în viitor şi din aceste tipuri de familii, ceeace este o aberaţie, o anomalie. Ce să înţeleagă copilul? Că poate să rămână singuratic, că poate trăi cu cineva fără motivaţie civilă şi religioasă şi, ceea ce este mai stupid, că poate convieţui cu cineva de acelaşi sex?

A preda aceste trei tipuri de familii pare o imaturitate din punct de vedere pedagogic şi psihologic. Acest stil de dezinformare prin confuzii poate lăsa loc de interpretări în mintea adolescenţilor. Poate crea, din nefericire, diversiuni şi fisuri la nivelul înţelegerii raţionale şi poate răni sufleteşte pe cei slabi de înger. Odatǎ, am participat la o slujbǎ de sfinţire a unei case. Apoi, am fǎcut cunoştinţǎ cu toţi cei ce au fost de faţǎ. Printre cei prezenţi se afla un adolescent de 17 ani, de la ţarǎ, care îşi dorea sǎ ajungǎ cu orice preţ astronaut, ca sǎ cucereascǎ lumea. Trecea printr-un moment de îndoialǎ în credinţǎ. I se pǎrea cǎ ştia foarte multe despre existenţǎ. Din vorbǎ în vorbǎ, a ajuns sǎ susţinǎ faptul cǎ iubirea dintre persoane de acelaşi sex este fireascǎ. Nu l-am înfierat ci l-am compǎtimit. Se afla într-un moment de rătăcire, sărmanul! Discuţiile s-au prelungit pânǎ târziu. Imaginile obscene de pe anumite canale de televiune îl influenţaserǎ în mod nefiresc. Era o victimǎ a dezinformǎrii mediatice actuale. Altǎdatǎ, un fiu duhovnicesc mi-a mǎrturisit cât de mult a pǎtimit de pe urma vizionǎrii din curiozitate negativǎ a unor imagini obscene de la televizor în lipsa pǎrinţilor, având doar 13 ani. Obsesiile păcătoase, indiferent de ce natură ar fi ele, generează probleme psihice.

Doamne fereşte! Sǎ nu care cumva copiii să înţeleagă că între familia întemeiată pe cale civilǎ şi religioasǎ şi cele trei tipuri de familii menţionate în manualul de culturǎ civicǎ se poate pune vreodată semnul egal. Avem nevoie mai mult ca oricând de discernământ în predarea tinerei generaţii a realităţilor fireşti. Există pericolul de a intoxica sau ucide lent sufletele copiilor, predând, fără explicaţia cuvenită, sănătoasă şi completă, nefăcând în mod obligatoriu o paranteză. Este un precedent periculos nivelarea familiei unice şi sǎnǎtoase cu cele trei tipuri de familie. Acest gen de informaţie  în loc să zidească sufletele copiilor, ca se să facǎ mai multă lumină în mintea lor mai mult îi debusolează. Aşadar, un semnal de alarmă, chiar mai târziu, ne poate face bine tuturor, măcar în al treisprezecelea ceas. Ca un amendament la subtitlu, ar fi bine să sune în felul următor: „Pseudofamilii” sau: „Forme maladive de convieţuire în societate.” Pornind de la definiţia clasică a familiei: „Suma a două persoane care este înregistrată civil şi religios în sânul unei societăţi sau comunitate umanǎ în miniaturǎ constituitǎ în scop religios, biologic, social, economic, educativ, psiho-afectiv”, se poate sesiza diferenţa între familia cea adevărată şi celelalte pseudofamilii. Ca atare, menţionăm „Pseudofamilii” şi venim cu o explicaţie suplimentară consistentă pentru a spulbera eroarea informaţională strecurată în mintea adolescenţilor. Nu ştiu dacǎ e intentionat sau neintentionat, Dumnezeu ştie. Odată ce au apărut în manualul oficial înclin sǎ cred că s-a făcut cu bună ştiinţă. Aceste pseudofamilii nu fac parte din drepturile omului, nu trebuiesc predate ca drepturi fireşti ale omului, ci ca devieri comportamentale în societatea contemporană, evidenţiind foarte clar importanţa adevăratei familii, ca celulă a societăţii şi a Bisericii. Astfel, s-a inoculat pre vremuri şi teoria lui Darwin drept dogmă, în legătură cu originea omului, cu ajutorul unei informaţii incomplete şi eronate şi au fost rănite multe suflete. Pentru orice cuvânt sau informaţie, ar trebui să fim mai responsabili, mai atenţi. Confuzia este o altă armă a demonului prin care-şi revendică treptat şi foarte subtil dreptul de a înlocui adevărul cu minciuna, normalul cu anormalul, lumina cu întunericul, viaţa cu moartea, binecuvântarea cu blestemul, binele cu răul, drepturile lui Dumnezeu cu dreptul său de influenţă malefică. Încă o anomalie: să prezinţi o eroare informaţională drept adevăr ştiinţific sau ca realitate pozitivă a zilelor noastre? Să nu fie! Nu orice informaţie poate fi prezentată ca adevăr pur ştiinţific, ca având valabilitate în viaţa de zi cu zi. O simplă neatenţie în exprimare sau în scris poate denatura cu desăvârşire o realitate pozitivă concretă. În consecinţă, un singur tip de familie există, cea monogamă, prin căsătoria a două persoane de sex opus, în mod civil şi religios, şi nicidecum „mai multe tipuri.” Ar trebui să le spunem copiilor adevǎrul spre a se face lumină în mintea şi în sufletul lor spre a alunga ceaţa înţelegerii greşite a acestei noţiuni ce are un singur corespondent în realitate şi nu mai multe, cum li s-a dat lor să ia în calcul şi alte interpretări sau conotaţii false. O picǎturǎ de otravă într-un borcan cu miere cu trecerea timpului face multe victime. Firescul întotdeauna este firesc. Dacǎ o cere situaţia trebuie apǎrat cu orice preţ. Doamne, revarsă harul Tău şi luminează-le minţile şi inimile tuturor copiilor ca sǎ nu rămânǎ rǎniţi şi derutaţi în viaţă de aceste informaţii false şi-i izbăveşte de pseudoştiinţa care-i întinează. Sfinţeşte-le cunoaşterea cea adevărată, pentru rugăciunile întregii Biserici, ale Sfintei Ecaterina şi ale Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasilie, Grigorie şi  Ioan.

 

Sursa foto: https://www.youtube.com/watch?v=s7VrPj-FrOQ

 

Tagged: