DESPRE PASCALIE

Spread the love

Loading

Autor: DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT DE BERGAMO ȘI EUROPA (ITALIA)

Pascalia este lista oficială bisericească care anunță data serbării Paștilor, pe mai mulți ani. Stabilirea datei serbării Sfintelor Paști se stabilea după o serie de calcule astronomice, întocmite de către Biserica din Alexandria, și se comunica tuturor Bisericilor, prin „epistole pascale”. Aceste date erau consemnate în acte numite „Pascalii”.

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au calculat timpul, însemnând evenimentele mai importante. Calendarul este sistemul de măsurare a timpului, care indică durata și subdiviziunile lui, întemeiat pe mișcarea aștrilor (soarele și luna) pe bolta cerească.

În anul 46 i.Hr, împaratul roman Gaius Iulius Cazar a mers în Alexandria, unde a discutat cu astronomii egipteni, între care se afla și Sosigene. La cererea împăratului, Sosigene a calculat și a aflat o formulă optimă de măsurare a timpului, care a dus la reforma calendarului roman, pe care împăratul l-a introdus în tot Imperiul, sub numele de „calendarul Iulian”. Deoarece anul tropic a fost calculat ca având 365 zile și 6 ore, Sosigene a hotărât ca anul civil să aibe doar 365 de zile, iar cele 6 ore să se omită, pana la patru ani, când trebuie adăugată o zi; fiecare al patrulea an devenea an bisect, adică avea 366 de zile.

Calendarul întocmit de Sosigene a fost preluat și de creștini, care l-au adaptat scopurilor religioase. Astfel, ei au introdus în el sărbătorile creștine și au împărțit lunile în grupe de câte șapte zile, dupa modelul calendarului iudaic, înlocuind astfel grupele de opt zile din vechiul calendar roman. Calendarul iulian a fost admis de Biserică în anul 325, în Sinodul de la Niceea.

Deoarece creștinismul era considerat „sectă iudaică”, creștinii s-au distanțat foarte devreme de cultul iudaic din Templu. Astfel, pentru a se evita o eventuală confuzie între Paștile creștin și Paștile iudaic, Biserica a formulat reguli precise, după care să se calculeze și să se stabilească data serbării Paștilor. Cercetând cu atenție Tradiția Apostolică, calendarul iudaic și calendarul astronomic (iulian), în vederea hotărârii datei serbării Paștilor s-a ținut seama de mărturiile consemnate în Sfintele Evanghelii, de data serbării Paștelui iudaic, de începutul primăverii (echinocțiul de primăvară) și de zilele cu luna plină, de după acesta.

Pana la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325) se mai întocmiseră calcule astronomice cu privire la data prăznuirii Sfintelor Paști. Sfântul Ipolit al Romei (+235) a întocmit prima Pascalie cunoscută în Biserica Ortodoxă, mai întâi pentru 16 ani, iar, mai apoi, pentru 12 ani. În vremea Sinodului de la Niceea, în Roma se folosea o Pascalie întocmită pe 84 de ani, iar în Alexandria se folosea o Pascalie întocmită pe 19 ani.

Sfinții Părinți adunați în Sinod au hotărât ca Sfintele Paști să se serbeze pretutindeni în Biserică dupa tradiția din uzul Bisericii Romei, întotdeauna în prima duminică de după Paștile iudaic (14 Nissan), după luna plină ce urmează echinocțiului de primăvară, când ziua este egală cu noaptea. Potrivit acestui calcul, Sfintele Paști puteau cădea în orice duminică, între 22 martie și 25 aprilie. Dacă se întâmpla ca Paștile iudaic să pice duminica, cel creștin se amâna până în duminica imediat următoare.

Deoarece echinocțiului de primăvară se calcula însă în zile diferite, de la o provincie la alta, data serbării Paștilor varia uneori cu un număr însemnat de zile. Astfel, în anul 387, Sfântul Ambrozie al Milanului mărturisește faptul că Paștile au fost serbate în date diferite, după cum urmează: în Roma, la 21 martie; în Alexandria, la 25 aprilie; în celelalte Biserici, la 18 aprilie.

Sfântul Dionisie cel Smerit – Exiguul (470-550) este cel care a pus ordinea mult așteptată în listele cu data serbării Paștilor. Acest calugăr era din Dobrogea actuală, numită pe atunci Sciția Minor. El a ajuns la Roma în anul 496. Deoarece ajunsese să nu mai corespundă cu ziua lunii pline astronomice, calendarul „iulian” necesita o noua îndreptare. Astfel, cercetând calendarele și Pascaliile din Alexandria și Constantinopol, vrednicul Dionisie a îndreptat vechiul calendar, numărând anii de la Nașterea Mantuitorului.

Deoarece anul tropic hotărât de Sosigene era, de fapt, cu puțin mai mare decat anul tropic real, a apărut o diferență de timp între calendarul iulian și timpul real. În anul 1582, echinocțiul de primăvară ajunsese la o diferență de zece zile față de cel de la Primul Sinod Ecumenic. Papa Grigorie al XIII-lea a purces la îndreptarea acestei probleme, întocmind astfel „calendarul gregorian”. S-a hotarat îndreptarea calendarului astfel încât echinocțiul de primăvară să fie considerat la 21 martie, urmând ca de această dată să se țină seama la întocmirea noii Pascalii. Odată cu îndreptarea calendarului, începutul anului a fost mutat la 1 ianuarie, zi foarte apropiată de solstițiul de iarnă și de sărbatoarea Nașterii Domnului.

Când țările apusene (catolice și protestante) au adoptat calendarul gregorian, în scopuri civile și bisericești, inclusiv în calcularea datei Sfintelor Paști, țările răsăritene (ortodoxe) nu a fost așa grăbite în schimbare. Chiar și atunci când țările tradiționale ortodoxe au început să adopte calendarul gregorian pentru scopuri civile, Biserica Ortodoxă a ramas la calendarul iulian și la Pascalia inițială. Astfel, din cauza diferențelor de calendar și a formulei de calcul, Paștile răsăritean și cel apusean nu coincid, între ele putând exista o diferență de până la cinci săptămâni.

Deoarece reforma calendaristică din anul 1924 zguduiau întreaga Biserică Ortodoxă, s-a ivit de urgență necesitatea rezolvării acestei probleme în cadru sobornicesc. Astfel, în anul 1948, a avut loc renumita Conferință de la Moscova, pentru aceasta adunându-se mai mulți patriarhi și mitropoliti, din care făceau parte și patriarhul Alexei al Rusiei, patriarhul Calistrat al Georgiei, patriarhul Gavriil al Serbiei și patriarhul Iustinian al Romaniei. Hotărârile luate în Comisia de la Moscova au rămas normative până astăzi în Biserica Ortodoxa.

În dorinţa de a menține unitatea bisericească, comisia a hotărât următoarele: valoarea calendarului pentru Biserica Ortodoxă se determină mai întâi de toate prin poziția acestuia față de data serbării Sfintelor Paști; această sărbătoare trebuie să se facă pe baza de temeiuri biblice și în conformitate cu hotărârile sobornicești (Sinoadele Ecumenice) pretutindenea, în același timp, într-o zi de duminică și nu în aceeași zi cu Paștele iudaic; Pascalia alexandrină indeplinește toate exigențele bisericești; pentru a evita conflictele și a păstra unitatea liturgică, este obligatorie serbarea Paștilor numai dupa calendarul iulian (stil vechi), în conformitate cu Pascalia alexandrină; în ceea ce privește sărbătorile fixe, fiecare Biserică Ortodoxă autocefală poate să se folosească de calendarul ce a intrat în uzul Bisericii respective; clericii și mirenii au obligația de a urma stilul acelei Biserici locale, în granițele căreia ei locuiesc, primindu-l ca unul din obiceiurile acelei biserici, respectarea căruia ne poruncesc Sfintele Canoane, în numele unirii și al dragostei.

 

Data serbării Paștilor, de la anul 1961, pana la anul 2118

(dupa vechea Pascalie, pe stil nou)

 

1961 – 09 aprilie

1962 – 29 aprilie

1963 – 14 aprilie

1964 – 03 mai

 

1965 – 25 aprilie

1966 – 10 aprilie

1967 – 30 aprilie

1968 – 21 aprilie

 

1969 – 13 aprilie

1970 – 26 aprilie

1971 – 18 aprilie

1972 – 09 aprilie

 

1973 – 29 aprilie

1974 – 14 aprilie

1975 – 04 mai

1976 – 25 aprilie

 

1977 – 10 aprilie

1978 – 30 aprilie

1979 – 22 aprilie

1980 – 06 aprilie

 

1981 – 26 aprilie

1982 – 18 aprilie

1983 – 08 mai

1984 – 22 aprilie

 

1985 – 14 aprilie

1986 – 04 mai

1987 – 19 aprilie

1988 – 10 aprilie

 

1989 – 30 aprilie

1990 – 15 aprilie

1991 – 07 aprilie

1992 – 26 aprilie

 

1993 – 18 aprilie

1994 – 01 mai

1995 – 23 aprilie

1996 – 14 aprilie

 

1997 – 27 aprilie

1998 – 19 aprilie

1999- 11 aprilie

2000 – 30 aprilie

 

2001 – 15 aprilie

2002 – 05 mai

2003 – 27 aprilie

2004 – 11 aprilie

 

2005 – 01 mai

2006 – 23 aprilie

2007 – 08 aprilie

2008 – 27 aprilie

 

2009 – 19 aprilie

2010 – 04 aprilie

2011 – 24 aprilie

2012 – 15 aprilie

 

2013 – 05 mai

2014 – 20 aprilie

2015 – 12 aprilie

2016 – 01 mai

 

2017 – 16 aprilie

2018 – 08 aprilie

2019 – 28 aprilie

2020 – 19 aprilie

 

2021 – 02 mai

2022 – 24 aprilie

2023 – 16 aprilie

2024 – 05 mai

 

2025 – 20 aprilie

2026 – 12 aprilie

2027 – 02 mai

2028 – 16 aprilie

 

2029 – 08 aprilie

2030 – 28 aprilie

2031 – 13 aprilie

2032 – 02 mai

 

2033 – 24 aprilie

2034 – 09 aprilie

2035 – 29 aprilie

2036 – 20 aprilie

 

2037 – 05 aprilie

2038 – 25 aprilie

2039 – 17 aprilie

2040 – 06 mai

 

2041 – 21 aprilie

2042 – 13 aprilie

2043 – 03 mai

2044 – 24 aprilie

 

2045 – 09 aprilie

2046 – 29 aprilie

2047 – 21 aprilie

2048 – 05 aprilie

 

2049 – 25 aprilie

2050 – 17 aprilie

2051 – 07 mai

2052 – 21 aprilie

 

2053 – 13 aprilie

2054 – 03 mai

2055 – 18 aprilie

2056 – 09 aprilie

 

2057 – 29 aprilie

2058 – 14 aprilie

2059 – 04 mai

2060 – 25 aprilie

 

2061 – 10 aprilie

2062 – 30 aprilie

2063 – 22 aprilie

2064 – 13 aprilie

 

2065 – 26 aprilie

2066 – 18 aprilie

2067 – 10 aprilie

2068 – 29 aprilie

 

2069 – 14 aprilie

2070 – 04 mai

2071 – 19 aprilie

2072 – 10 aprilie

 

2073 – 30 aprilie

2074 – 22 aprilie

2075 – 07 aprilie

2076 – 26 aprilie

 

2077 – 18 aprilie

2078 – 08 mai

2079 – 23 aprilie

2080 – 14 aprilie

 

2081 – 04 mai

2082 – 19 aprilie

2083 – 11 aprilie

2084 – 30 aprilie

 

2085 – 15 aprilie

2086 – 07 aprilie

2087 – 27 aprilie

2088 – 18 aprilie

 

2089 – 01 mai

2090 – 23 aprilie

2091 – 08 aprilie

2092 – 27 aprilie

 

2093 – 19 aprilie

2094 – 11 aprilie

2095 – 24 aprilie

2096 – 15 aprilie

 

2097 – 05 mai

2098 – 27 aprilie

2099 – 12 aprilie

2100 – 01 mai

 

2101 – 23 aprilie

2102 – 08 aprilie

2103 – 28 aprilie

2104 – 19 aprilie

 

2105 – 04 aprilie

2106 – 24 aprilie

2107 – 16 aprilie

2108 – 05 mai

 

2109 – 20 aprilie

2110 – 12 aprilie

2111 – 02 mai

2112 – 16 aprilie

 

2113 – 08 aprilie

2114 – 28 aprilie

2115 – 13 aprilie

2116 – 02 mai

 

2117 – 24 aprilie

2118 – 16 aprilie

 

Sursa foto: crestinortodox.ro

Tagged: