Dezbatere publică pentru un proiect de Ordonanță de Urgență privind Legea Recunoștinței

Spread the love

Loading

Prezentul proiect se postează pentru intrarea în dezbatere publică.

3574144-mediafax-foto-octav-ganea

Persoanele juridice și persoanele fizice interesate pot depune la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 propuneri de îmbunătățire

(Proiect)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

Pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

 

Având în vedere faptul că există suspiciuni, privind modul de preschimbare a certificatelor doveditoare, conform prevederilor  Legii nr. 341/2004

–  Având în vedere impactul social negativ produs de  prevederile art.18 din Legea nr. 283/2011, care și-ar fi încetat aplicabilitatea la data de 31 Decembrie 2012

– Ținând cont că a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.84 din 12 Decembrie 2012, care, prin prevederile art.9, a prelungit data de aplicabilitate a prevederilor art.18  din Legea nr.283/2011

– Luând în considerare faptul că prin aceste prevederi valabile în anul 2012 și 2013,  indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă si, astfel, s-au creat dezechilibre în viaţa  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu consecinţe deosebit de grave. Nemulţumirile au fost generate de imposibilitatea asigurării necesarului zilnic de hrană şi medicamente, în conditiile în care majoritatea beneficiarilori Legii nr. 341/2004 sunt grav bolnavi şi cu vârstă înaintată, aceștia având ca singură sursă de venit indemnizaţia reparatorie,

, – Tinând cont că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 utilizează la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat indicatorul de referinţă câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,

– Având în vedere faptul ca Legea 341/2004 stabilește drepturi în raport cu indicatorul de referinţă salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,

– Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

ART. I.

Art. 4 din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se modifică şi se completeaza si va avea următorul cuprins :

1. In aplicarea prevederilor Legii 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” se înlocuieşte cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

2. În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4  din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă, cu excepţia indemnizaţiei prevăzută pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 3 alin ( 1 ) lit. b, pct.1.

3. În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013  indemnizaţiile prevăzute la art. 5 lit.m  din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.

4. In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013 indemnizaţiile lunare reparatorii prevăzute la art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă persoanelor prevazute la Cap.II – art.18 din legea sus-mentionata.

5. In perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013, se introduce în plată indemnizația lunară reparatorie, reprezentând un coeficient de 0,6 din câștigul salarial mediu brut pe economie, pentru toate persoanele cărora li s-a preschimbat certificatul doveditor, precum și persoanelor prevăzute la Cap.II – art.18 din Legea nr.341/2004 a  recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  cu excepția persoanelor care se încadrează în următoarele situaţii juridice:

a) Există, la organele de cercetare penală, oricare sunt acestea, un dosar de cercetare penală în legătura de cauzalitate cu dosarul de revoluționar.

b) La data limită stabilită de lege ( 25.12.1989) erau minori în vârstă de până la 14 ani.

c) A fost preschimbat certificatul doveditor în urma unei sentințe judecătorești, deși, sentința obliga Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 doar să analizeze dosarul acestora.

d) Pentru care Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Statului a emis o Decizie de colaborare și  a rămas definitivă și irevocabilă sau este în curs de judecată.

e) Persoanelor pentru care se constată neândeplinirea condițiilor legale de preschimbare, oricare ar fi acestea.

f) Persoanelor care depășesc câștigul salarial mediu brut pe economie luat în calcul la fundamentarea bugetului de stat.

ART. II – În aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează …”

1. La articolul 10, dupa aliniatul 2, se introduce:

(3) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de  normele metodologice, Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora, dacă este cazul.

(4) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei formată din angajaţi ai Secretariatului de Stat Pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, numiţi prin ordin al secretarului de stat.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei sus menționată se aprobă prin ordin al secretarului de stat de la Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.

(6) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei Parlamentare.

(7) Comisia constituită conform alin. (4) are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi, prin Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989