Dezinformări răspândite în spațiul public privind bugetul pentru branșamentele la noua rețea de apă

Spread the love

Loading

Lipsa simțului gospodăresc și vădita rea intenție, duc la dezinformarea lugojenilor. Deunăzi, dl Claudiu Alexandru Buciu, aspirant permanent la fotoliul de edil șef al orașului, care de 8 ani se află într-o permanentă campanie electorală, fără a prezenta nicio propunere concretă pentru buna gospodărire a orașului, aruncă o nouă fumigenă.Dând dovadă de o lipsă totală de percepție și incapabil să interpreteze corect proiectul de buget, lipsit de orice responsabilitate, afirmă cu nonșalanță că bugetul pe anul în curs pentru lucrările de branșamente la noua rețea de apă a Lugojului este de 88.500 mii lei, când, de fapt, tot bugetul de investiții al Municipiului Lugoj pentru anul 2020 este de 74.000 lei.
Din această sumă, pentru branșamente este prevăzută suma de 5.500 mii lei. Cele 88.500 mii de lei vehiculate de susnumitul reprezintă de fapt valoarea de proiectare totală multianuală pentru branșarea tuturor locuințelor din municipiu (case plus blocuri), locuințe situate pe 236 de străzi, aflate pe o suprafață de circa 3.000 de hectare. Această valoare a fost cuprinsă în bugetul local la rectificarea bugetului din luna iulie 2019 și este urmare a faptului că vechiul proiect de branșamente, care datează din anul 2009, a cuprins doar 5.700 debranșamente și prevedea o sumă de 3.684 lei / branșament. Din cauza faptului că în vechiul proiect erau prevăzute materiale care la ora actuală nu se mai folosesc, sunt uzate moral, valoarea lor de achiziție nu mai este actuală și nici măcar nu se mai regăsesc pe piață, a fost achiziționat prin licitație deschisă un nou proiect. Acest nou proiect, după obținerea tuturor avizelor de gospodăie subterană și de mediu a fost aprobat de Consiliul Local iar apoi suma prevăzută pentru implementarea lui a fost cuprinsă în buget în luna iulie 2019. Noul proiect are prevăzute materiale și contoare de ultimă generație.
În urma licitației pentru atribuirea lucrărilor de execuție a 650 de branșamente în anul 2019, câștigătoare a ieșit oferta de 5.800 lei / branșament, din care 3.000 lei costă căminul de vizitare, ce în proporție de 98% nu se realizează, știut fiind că fiecare casă racordată la rețeaua de apă are deja construit propriul cămin. Astfel că un branșament propriu zis costă 2.800 lei din care 970 lei costă materialele utilizate și manopera realizării branșamentului, 377 lei este valoarea contorului astfel că suma efectiv plătită pentru branșament este de 1.347 lei. Diferența până la 2.800 lei este reprezentată de lucrările de desfacere a carosabilului, săpătura la adâncimea necesară, umplerea și tasarea substratului după realizarea branșamentului și refacerea carosabilului.
Iată cum o abordare rău intenționată împreună cu lipsa totală a pregătirii tehnice și a interpretării corecte a datelor cuprinse în buget, duce la o dezinformare crasă a opiniei publice.
Intervenția domnului Claudiu Alexandru Buciu în spațiul public pe tema bugetului aferent branșamentelor este doar una din seria de minciuni pe care le spune de o sută de ori în speranța că astfel acestea se transformă în adevăr.

Prof.ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj