Dispoziția nr. 470 a Primarului Municipiului Lugoj privind instituirea unor măsuri pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă

Spread the love

Loading

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor Dispoziția nr. 470 a Primarului Municipiului Lugoj, privind instituirea unor măsuri pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă:Art.1 – În perioada 01.04.2020 – 16.04.2020 accesul publicului în Primăria Municipiului Lugoj este permis doar la Biroul Relaţii cu Publicul şi Serviciul Impozite şi Taxe între orele 9.00 – 12.00 , astfel:
a)La Biroul Relaţii cu Publicul se depun cererile, petiţiile şi sesizările urgente.
În afara programului de lucru stabilit (9.00 – 12.00) acestea pot fi depuse și prin mijloace electronice de comunicare:
– e mail: contact@ primarialugoj.ro.
– Fax: 0256/350393.
– Poștă: Municipiul Lugoj, P-ța Victoriei, nr. 4, cod. 305500, județul Timiș.
Cetățenii se pot adresa în continuare Primăriei Municipiului Lugoj telefonic la numerele : 0256/352240; 0256/351620.
b) La Serviciul Impozite și Taxe se pot achita în continuare taxele, impozitele și alte obligații fiscale doar în timpul programului stabilit: 9.00 – 12.00.
În afara acestui program, cetățenii pot achita taxele, impozitele și alte obligații fiscale accesând pagina de web Ghișeul.ro.
Art.2 – Audiențele la conducerea instituției sunt suspendate în perioada 01.04.2020 – 16.04.2020.
Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției Primarului Municipiului Lugoj nr. 444 din 11.03.2020.
Art.4 – Prezenta Dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului –Jud.Timiş;
– Direcţiei administraţie publică locală;
– Biroului resurse umane;
– Celor interesaţi prin afişare şi publicare.