După șase ani de susținere a IMM-urilor și a femeilor în mediul de afaceri la nivel global, Elite Business Women lansează programul de mentorat Women in STEM Articol publicat în limba română și în limba engleză

Spread the love

Loading

Elite Business Women, una dintre cele mai puternice Cluburi de antreprenoriat feminin din Europa lansează un program de formare, mentorat și sprijinire a accesului către management pentru femeile din toate mediile în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). Această inițiativă va uni femeile și organizațiile din țările din Europa și Consiliul de Cooperare al Golfului.
”Pe tot parcursul educației, fetele și femeile se abat în mod sistematic de la anumite domenii, precum știința și matematica, limitându-și formarea și opțiunile pentru a-și desfășura activitatea în aceste domenii doar ca persoane adulte. Femeile reprezintă doar 28% din forța de muncă în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), numărul bărbaților depășind cu mult numărul femeilor care se specializează în majoritatea domeniilor STEM în perioada facultății. Decalajul dintre femei și bărbați este deosebit de mare în unele dintre cele mai bine plătite profesii ale viitorului, care se dezvoltă într-un ritm accelerat, precum informatica și ingineria”, a declarat Bianca Tudor, Fondator și CEO al Elite Business Women.
”În ultimele șase luni, am organizat în mediul online o serie de evenimente de networking, care ne-au permis să ne conectăm cu femei-lider din întreaga lume și să punem bazele incubatorului Women in STEM. Suntem onorați să avem alături antreprenori și profesioniști remarcabili, adevărați pionieri în domeniile lor, nu doar pentru a aduce în prim-plan acest subiect foarte important, dar, totodată, pentru a depune eforturi susținute în a aduce un plus de valoare în viața fetelor și femeilor de pretutindeni”, a adăugat Bianca Tudor.

Proiectul va începe cu un program de mentorat online, urmat de o campanie de strângere de fonduri pentru a pune bazele primului incubator de business Women in STEM

Elite Business Women a organizat pe perioada pandemiei, în mediul online, 10 evenimente internaționale de business, reunind în perioada martie-octombrie 2020 peste 600 de companii, cu obiectivul de a conecta și a ajuta IMM-urile să supraviețuiască perioadei de criză și pentru a sprijini colaborarea și internaționalizarea activităților, cu scopul general de a dezvolta antreprenoriatul feminin. IMM-urile sunt deosebit de expuse riscului de eșec ca urmare a măsurilor de protecție împotriva noului coronavirus și reprezintă 75 % din totalul locurilor de muncă din sectoarele afectate în mod direct. Această inițiativă a atras participarea și interesul companiilor din Bahrain, Arabia Saudită, Liban, Dubai, Marea Britanie, România, Polonia, Italia și Ungaria.
„Un studiu efectuat de către Autoritatea pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în aprilie 2020 a demonstrat că 95% dintre companii au înregistrat o reducere a operațiunilor, 23% au raportat o pierdere de până la 100% a comenzilor pentru export, 92% au înregistrat blocaje ale lanțului de aprovizionare, 48% au disponibilizat angajați, iar 89% se confruntă cu probleme financiare”, a mai spus Bianca Tudor.

Elite Business Women a sprijinit antreprenorii IMM-urilor cu următoarele obiective:
● Să creeze și să-și consolideze relațiile de afaceri
● Să poată obține informații utile de la alți antreprenori ELITE
● Să dobândească acces la diferite oportunități de afaceri
● Să se genereze recomandări, să crească numărul parteneriatelor de afaceri și a tranzacțiilor
● Să împărtășească experiențe de afaceri și să își extindă know-how-ul
● Să crească profilul de afaceri al acestora
● Să crească vizibilitatea brand-urilor
● Să fie în permanență informați în cee ace privește tendințele mediului economic

În luna mai, Elite Business Women a lansat, de asemenea, Grupul de Cooperare pentru Femei EU-GCC-Levant și a început să creeze parteneriate cu organizația de femei din Orientul Mijlociu. Grupul nu se limitează doar la organizațiile de femei, ci este deschis cooperării cu diverse instituții guvernamentale și neguvernamentale. Obiectivul este de a reuni organizațiile pentru acrea secțiuni tematice axate pe probleme specifice și cooperare, precum și de a baze bazele unor proiecte pe termen lung.
Profităm de această ocazie pentru a vă invita să vă alăturați incubatorului Women in STEM prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail contact@ebw.business.
Cu ajutorul sprijinului mass-media, am dori, de asemenea, să îi invităm pe toți cei interesați să construiască împreună proiecte de cooperare între țările din Europa și din Golf, proiecte pentru dezvoltarea femeilor, ale căror efecte vor fi benefice pentru toate părțile implicate.

Despre Elite Business Women
În cadrul EBW, credem cu tărie în crearea de ecosisteme cu rolul de a educa și a încuraja antreprenorii, credem în conceptul de antreprenoriat ca motor economic global și în ideea de colaborare ca un nou model de afaceri pentru a genera prosperitatea. Ne-am început călătoria în 2015 cu misiunea de a conecta IMM-urile și de a dezvolta antreprenoriatul feminin. Șase ani mai târziu am pus bazele Elite Business Clubs în UE și GCC, o rețea de 12.000 de companii în cadrul a 11 cluburi de business, un concept de economie colaborativă cu obiectivul de a genera microburse pentru start-up-urile ale căror baze au fost puse de către femei – Fondul de Investiții Elite Business Women și un grup-suport pentru colaborare la nivel global- Grupul EU-GCC Women’s Cooperation.

Persoană de contact
Bianca Tudor
Preşedinte Elite Business Women
bianca.tudor@elitewomen.org
0733.943.787

Transmite,
Dr. Tănase Tasențe
Director General
Plus Communication
0725.465.508

 

 

After six years of supporting SMEs and women in the global business environment, Elite Business Women launches a Women in STEM mentoring programme

 

 

Elite Business Women, one of the most prominent networks for women in business in Europe, is launching a mentoring programme to be followed by a incubator for training, mentoring, and supporting the path towards leadership for women of all backgrounds in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). This initiative will unite women and organisations from countries in Europe and the Gulf Cooperation Council.

“Girls and women are systematically turned away from science and math throughout their educations, limiting their training and options to go into these fields as adults. Women make up only 28% of the workforce in science, technology, engineering and math (STEM), and men vastly outnumber women majoring in most STEM fields in college. The gender gap is particularly high in some of the fastest-growing and highest-paid jobs of the future, like computer science and engineering,” Bianca Tudor, Founder and CEO of Elite Business Women, said.

“Over the last six months, we have organised a number of online networking events, which allowed us to connect with women leaders around the world and build the basis of the Women in STEM mentoring program to be followed by an incubator. We are honoured to be joined by prominent entrepreneurs and professionals, real trailblazers in their fields, to not only continue to shine a light on this very important topic, but also to work towards making a difference in the lives of girls and women everywhere,” Bianca Tudor added.

The project will kick off with an online mentoring programme, followed by a fundraising campaign to build the incubator.

Elite Business Women organised a series of 10 international online business events bringing together more than 600 companies over the period between March and October 2020, to connect and help SMEs survive the crisis and support collaboration and internationalisation of activities, with the general aim of growing the women entrepreneurship sector. SMEs are particularly at risk of failure from prolonged coronavirus lockdown measures and account for 75% of all jobs in sectors affected directly. This initiative drew the participation and interest of companies from Bahrain, Saudi Arabia, Lebanon, Dubai, UK, Romania, Poland, Italy, Hungary.

 

“A study conducted by the Small and Medium Enterprises Development Authority in April 2020 stated that 95% enterprises have experienced a reduction in operations, 23% report up to 100% loss in export orders, 92% have seen a disruption in their supply chain, 48% have laid off employees, and 89% are facing financial issues,” further said Bianca Tudor.

 

Elite Business Women has helped SMEs to:

  • Create & strenghten business connections
  • Learn from other ELITE entrepreneurs
  • Acquire cccess to business opportunities
  • Generate referalls, increase business partnerships & deals
  • Share business experiences & expand their knowhow
  • Raise their business profile
  • Increase brand visibility
  • Stay informed about business trends

 

In May, Elite Business Women also launched the EU-GCC-Levant Women’s Cooperation Group and started creating partnerships with women’s organisation from the Middle East. The Group is not limited to women’s organisations and is open to cooperation with various governmental and non-governmental entities. The aim is to bring together organisations to create thematic sections focused on specific problems and cooperation and to jointly create long-term projects.

 

We take this opportunity to invite you to join the Women in STEM incubator by emailing contact@ebw.business.

Thanks to the media support, we would like to also invite everyone interested in jointly building good European-Gulf relations, activities for the development of women and the creation of projects whose effects will be beneficial for all parties.

 

About Elite Business Women

At EBW we believe in creating ecosystems to educate and empower entrepreneurs, we believe in entrepreneurship as the global economic engine and collaboration as the new business model for prosperity. We started our journey in 2015 with the mission to connect SME’s in collaboration and grow the women entrepreneurship sector. 6 years later we have Elite Business Clubs in EU & GCC, a network of 12,000 companies, a sharing economy concept to generate micro-scholarships for women’s start-ups – Elite Business Women Investment Fund and a global collaboration support group – EU GCC Women’s Cooperation Group.

 

Persoană de contact

Bianca Tudor

Preşedinte Elite Business Women

bianca.tudor@elitewomen.org

0733.943.787

Transmite,

Dr. Tănase Tasențe

Director General

Plus Communication

0725.465.508

 

 

 

Tagged: