ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL LUGOJ

Spread the love

Loading

consiliu noiembrie 2014Joi, 27 noiembrie 2014, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

1.  Aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la  contractul de concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj  

2.  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bazinului de Înot Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

 

3. Alocarea unui număr cadastral unei parcele de teren intravilan, situată în municipiul  Lugoj, spl. Coriolan Brediceanu, provenită din C.F. nr. 409824 Lugoj (C.F. vechi 342 L.G.), nr. top 61/a/2, având o suprafaţă de 230/19.089 m.p. neînscrisă în cartea funciară. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

4.  Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 16.10.2014 privind avizarea taxelor şi tarifelor  practicate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat,  pentru anul şcolar 2014 – 2015. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

5.  Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118 din 11.12.2012 privind aprobarea proiectului Crearea şi dotarea centrului naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Lugoj din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 , Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de informare şi Promovarea Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

6. Aprobarea menţinerii  liniei de credit  contractată de către S.C. ” Salprest” S.A. de  la Alpha Bank România  – Agenţia Lugoj .  Iniţiatori: consilieri locali Bădina Nicu, Barboni Ioan şi Grozav Gerlinde