ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

Spread the love

Loading

Autor: Mons. conf. univ. dr. Onufrie (Octavian) Pop

Împărăția lui Dumnezeu este înțeleasă greșit de mulți creștini. Este considerată a fi realitatea de dincolo de lumea aceasta. Însă, lumea în care trăim și Împărăția lui Dumnezeu nu trebuie sa fie gândite într-o succesiune cronologică: „acum” numai lumea aceasta, „pe urmă” numai Împărăția lui Dumnezeu.

„Iată, împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului celor ce-L întrebaseră când anume va veni ceea ce era de așteptat.

Așadar, Împărăția lui Dumnezeu este aici și acum.

Hristos este Împărăția coborâtă printre oameni. Acolo unde El este prezent, acolo este și Tatăl împreună cu Duhul Sfant. Deci, în și prin Hristos, Împărăția Sfintei Treimi se descoperă oamenilor. Nu întâmplător, cuvintele prin care Mantuitorul începe propovăduirea au fost: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17).

 

Împărăția Lui Dumnezeu apare în unele texte din Sfânta Scriptură ca fiind ținta spre care trebuie să ne îndreptăm: „Veniți, binecuvantații Părintelui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34).

În alte texte, ea apare ca fiind realitatea care se apropie de noi: „Iată, Eu stau la ușă și bat; de-Mi va auzi cineva glasul și-Mi va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).

În fața acestor texte, apare întrebarea: omul se îndreaptă spre Împărăție sau ea se îndreaptă spre om? Dacă am afirma că doar omul se îndreaptă spre Împărăție, atunci am putea susține că în această lume omul este doar călător, este mereu pe drum, niciodată însă părtaș al Împărăției. În astfel de condiții accesul în Împărăția lui Dumnezeu ar fi posibil numai după moarte.

Dacă dimpotrivă, am spune ca doar Hristos este Cel care vine spre noi, atunci am fi tentați să afirmăm că lipsa unirii unora cu Hristos este dată de nevizitarea acestora de catre Mântuitorul.

Răspunsul la întrebarea: Cine către cine se îndreaptă?, îl găsim în Pilda Fiului Risipitor. Când Tatăl își vede de departe fiul venind acasă, îi iese în întâmpinare. Ceea ce se petrece nu e o simplă revenire a fiului în preajma tatălui, ci o întâlnire la care participă amândoi. Dar ca tatăl să-l zărească și să alerge în întâmpinarea lui, a fost nevoie ca fiul să-și dorească și să depună tot efortul de a ajunge acasă.

Nu uitați, Împărăția lui Dumnezeu vine către noi, dar vine numai dacă și noi ne îndreptăm spre ea.

Tagged: