În aceste vremuri triste o parte din PRESA lugojeană DEZINFORMEAZĂ și răspândește INFORMAȚII FALSE Continuă manipularea opiniei publice pentru a discredita administrația orașului

Spread the love

Loading

În această perioadă în care este instituită starea de urgență, iar populația orașului este îngrijorată pe bună dreptate de posibila evoluție a pandemiei de coronavirus, câțiva jurnaliști au ales să utilizeze tehnici de manipulare pentru a discredita administrația orașului în rândul cetățenilor.În primul rând doresc să lămuresc încă odată cetățenii că ne-am preocupat în primul rând de problemele privind evoluția pandemiei, asigurând Spitalul Municipal Lugoj „Doctor Teodor Andrei” cu suma necesară pentru ceea ce trebuie achiziționat, spre a fi pregătit să gestioneze medical situația. Nu am primit alte solicitări de alocare de fonduri de la spital până în prezent. Dacă vor fi, vom analiza împreună situația, vom vedea ce au achiziționat până în prezent specialiștii de acolo și ce nevoi mai există.
Nu trebuie să amestecăm însa lucrurile. Activitatea Primăriei Municipiului Lugoj continuă. Ca și celelalte primării din țară avem un program de investiții, un buget și un plan de achiziții. Totul este public, până în acest moment toate compartimentele din primărie lucrează normal. În cazul în care organismele de la nivel central vor lua decizii de întrerupere a activității atunci nu se vor mai desfășura nici achiziții de produse sau servicii. Până atunci însa totul se desfășoară în mod normal.
Achizițiile pentru lucrări la ștrand care nu s-au putut face pe perioada iernii sau pentru Serviciul de sere și spații verzi sunt prevăzute în bugetul de investiții al orașului, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Aceste activități nu se fac în detrimentul măsurilor care se întreprind pentru prevenirea răspândirii noului virus. Este regretabil că jurnaliști, formatori de opinie folosesc asemenea manipulări, mânați de interese proprii sau de grup.
Vreau sa lămuresc lucrurile și privind contractul de Servicii pentru informarea si publicitatea proiectului în cadrul proiectului de achiziție a celor 10 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare pentru cetățenii orașului Lugoj.
1. Aceasta achizitie este o activitate obligatorie pe care municipiul Lugoj trebuie sa o desfășoare la termenul prevăzut în cadrul proiectului cu finanțare europeană “Achizitie mijloace de transport publice – autobuze electrice de 10 m” cod SMIS 129389 si este una din obligatiile pe care municipalitatea Lugoj, în conformitate cu Ordinul de finanțare nr. 4869/23.10.2019, trebuie să le îndeplinească, în caz contrar Municipiul Lugoj riscând pierderea finanțării totale a proiectului de peste 25 milioane lei ;
2. În conformitate cu graficul de desfășurare a achizitiilor din contractul de finantarea această achiziție trebuia demarata la finalul anului 2019 sau începutul anului 2020. Activitatea a fost demarata imediat dupa aprobarea bugetului local;
3. Achiziția s-a desfășurat respectând toate normele de legalitate și cu toate că legea achizitiilor publice permitea selectarea directă a furnizorului, Primăria Lugoj, pentru a asigura o tranparenta totală a achizitiei a postat anunțul pe Sistemul Informatic Public de desfășurarea al achizitiilor în 16 martie, iar ofertele au putut fi transmise pana în 18 martie. S-au depus 4 oferte, toate conforme, fiind selectată oferta cu prețul cel mai mic.
4. Bugetul alocat prin cererea de finantare pentru Servicii pentru informarea si publicitatea proiectului de către Ministerul Dezvoltării a fost de 79.600 lei fără TVA iar oferta câștigătoare a fost de 41.730 lei fara TVA (de doar 52% din bugetul alocat).
5. Cu toate că contractul se încheie în prezent, cea mai mare parte a sumei din contract va fi plătită catre furnizorul de servicii după achiziționarea autobuzelor și stațiilor de încărcare cel mai probabil în ultimul trimestru al acestui an.
Toate documentele achizitiei sunt publice si pot fi consultate la cerere de către orice cetățean.
Dacă jurnaliștii ar fi dovedit un minimum de deontologie profesională ar fi cerut și punctul de vedere al administrației pentru lămuriri. Scopul lor însa este clar de discreditare a administrației orașului în ochii oamenilor.
De aceea doresc să-i asigur pe lugojeni că sunt profund preocupat de evoluția pandemiei și voi acționa cu toată responsabilitatea pentru gestionarea situației la nivelul administrației. Îi invit încă odată pe jurnaliști să-și respecte profesia și conștiința și să nu continue în acest mod care îi discreditează pe ei înșiși.

Prof. ing. Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj

Notă – Titlul a fost redactat de administratorul site-ului și se referă în special la DEZINFORMĂRILE prezentate de lugojeanul.ro, lugojinfo.ro și lugojonline.ro.