În atenția profesorilor lugojeni: ce dovezi trebuie să prezinte ca să justifice orele online cu elevii

Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Luminița Barcari, spune că dascălii trebuie să prezinte niște dovezi, adică o înregistrare, un printscreen”, ca să-și justifice orele online.

Aceasta spune că și până acum profesorii au făcut cursuri sau activități la distanță. Barcari a lăsat de înțeles că e suficient ca justificarea să fie făcută prin capturi de pe „telefon, grup pe WhatsApp sau grup pe Facebook”.

“Trebuie să prezinte niște dovezi, adică o înregistrare, un printscreen dacă folosește laptopul sau telefonul, sunt multe feluri de a înregistra și a dovedi prezența lor online. Dacă până acum, această activitate de învățare online nu era prevăzută într-un cadru legislativ,  iată [profesorii – n.red.] sunt obligați să își raporteze activitățile, pentru că, până la urmă, avem drepturi salariale pe care trebuie să le justificăm printr-o anumită activitate. Eu zic că în jur de 60% au realizat activități, și nu neapărat online, [căci – n. red.] au un telefon, un grup pe WhatsApp, un grup pe Facebook…”, spune Luminița Barcari.

Ordinul ministrului Educației permite notarea elevilor pentru activitatea de la orele online dar și predarea, mai spune secretarul de stat în Ministerul Educației, Luminița Barcari.

Reamintim că, astăzi, a fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar.

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unităților de învățământ la resurse pentru învățarea on-line.

Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților.

Inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării.

În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ vor verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru învățarea on-line. Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un program săptămânal care include activități de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu.

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care cadrele didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ.

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line mai prevede și faptul că la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal.

Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor, informează edu.ro.

Tagged:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *