Informare din partea Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti privind „pensia de ghetou”

Spread the love

Loading

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţa persoanelor interesate o informare

din partea Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti referitoare la

drepturile privind aşa-zisa „pensie de ghetou” ce revin persoanelor care au

desfăşurat în timpul regimului naţional-socialist din Germania, în perioada 1933-

1945, o activitate de muncă într-un ghetou. Conform modificărilor legale din anul

2014, se iau în considerare şi activităţile derulate într-un ghetou

situat pe teritoriul naţional al României în acea perioadă.

Cetăţenii interesaţi pot consulta două documente din partea Ambasadei Republicii

Federale Germania la Bucureşti, respectiv un comunicat de presa şi o informare

privind aceste drepturi pe care le anexăm la prezentul comunicat.

pensia de ghetou germaniaAmbasada Republicii Federale Germania

Comunicat de presă

Bucureşti, 12.02.2015

Drept de pensie pentru activitate de muncă desfăşurată într-un ghetou

Din considerente actuale, Ambasada Republicii Federale Germania doreşte să vă aducă la cunoştinţă următoarea modificare legislativă, cu posibile efecte şi asupra unor cetăţeni români:

Din 2002, în Republica Federală Germania există o lege conform căreia cei care, au desfăşurat în timpul regimului naţional-socialist din Germania, în perioada 1933-1945 o activitate de muncă într-un ghetou, sunt îndreptăţiţi, în anumite condiţii, la o pensie, aşa-zisa „pensie de ghetou”. Această lege a suferit modificări în 2014, astfel încât, acum, sunt luate în calcul şi ghetouri amplasate „în zona de influenţă naţional-socialistă”, ca de pildă cele pe teritoriul naţional al României din acea
perioadă.
Date fiind numeroasele interpelări survenite în săptămânile trecute, Ambasada Republicii Federale Germania doreşte să evidenţieze în mod deosebit trei aspecte ale acestei legi:

1. Legea nu se referă la plăţi cu titlu de recompensă sau despăgubire, este vorba doar de plata unei pensii pentru munca prestată într-un ghetou. Pentru toate drepturile de pensie este necesară o vechime în muncă de cel puţin cinci ani (60 de luni).

 

2. Moştenitorii nu sunt îndreptăţiţi în mod automat să depună o cerere de pensie, ci îşi pot revendica drepturile, în mod excepţional, după decesul persoanei îndreptăţite, în cazul în care
• persoana îndreptăţită a reuşit să depună ea însăşi, încă în timpul vieţii, o cerere de pensie de ghetou, ori
• persoana îndreptăţită a depus o cerere generală de pensie, ulterior datei de 01.06.2006.

3. Cererile de pensie pot fi formulate direct, informal, chiar şi în limba română, şi adresate uneia dintre următoarele asigurări de pensii:

• Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Asigurarea germană de pensii a regiunii Bavaria de Nord), 97604 Würzburg,
• Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Asigurarea germană de pensii din domeniul mineritului, cel feroviar şi fluvial), 44781 Bochum,
• Deutsche Rentenversicherung Bund (Asigurarea germană la nivel federal), 10704 Berlin.

Pentru a beneficia de sprijin la formularea cererilor, petenţii de etnie romă se pot adresa şi

Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8
011849 Bucureşti Tel. +40-21-202 98 30 Fax +40-21-202 97 30
pr-100@buka.diplo.de
www.bukarest.diplo.de/ro
• Agenţiei Naţionale pentru Romi, Splaiul Independenţei nr. 202, Bucureşti, tel. 021/311 3048.

Procedura de evaluare şi prelucrare a dosarului de cerere de către Asigurarea germană de pensii este gratuită.
Informaţii detaliate privind legea, modificările legale survenite în 2014 şi procedura de depunere a cererii reies din foaia informativă, emisă de Ambasada Republicii Federale Germania, ataşată prezentului comunicat sau accesibilă pe site-ul Ambasadei
(http://www.bukarest.diplo.de/contentblob/4375290/Daten/4872932/ddatei_merkblatt_ghettorenten.
pdf).

Informaţii privind dreptul de pensie
ce derivă dintr-o activitate de muncă desfăşurată într-un ghetou
A. Informaţii generale