ÎNFRICOȘATA JUDECATĂ "Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi." Mat 25,12.

Spread the love

Loading

Autor: DR.ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT DE BERGAMO SI EUROPA (ITALIA)

Cum oare este posibil ca Dumnezeu, Cel care ne-a creat, și le cunoaște pe toate câte există, să nu ne cunoască pe noi?

Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Sa și ne-a dăruit haina luminoasă a Botezului. Atunci când noi suntem întunecați prin patimi și păcate, avem sufletul urâțit, iar Dumnezeu nu ne recunoaște. Nu arătăm ca El.

„Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” Matei 7,23.

Cel mai grav este atunci când noi credem că facem voia lui Dumnezeu și suntem ai Lui, dar faptele noaste sunt total contrare învățăturilor și poruncilor Sale.

„Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.” Matei 22,12-13.

Nu putem intra în Împărăţia cerurilor decât prin dezbrăcarea de haina patimilor și îmbrăcarea hainei virtuților. Dacă la o nuntă de pe pământ nu putem merge îmbrăcați oricum, să nu ne amăgim că vom putea merge la Nunta Cerească, cu orice haină sufletească.

„Răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.” Ectenia cererilor

Noi ne rugăm ca să fim iertați de Dumnezeu, dar și Dumnezeu se roagă de noi ca să ne schimbăm purtările rele și să lepădăm mândria, egoismul, răutatea, desfrânarea, lăcomia, iubirea de avuții, bârfa, înşelăciunea, necredința…

„Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.” II Timotei 2,5.