Investește în oameni: O șansă în plus

Spread the love

Loading

COMUNICAT DE PRESĂ

o sansa in plus 1

Vineri, 31.01.2014, începând cu ora 10.00, în sala de conferinţă a hotelului Perla Corp B, situat în Timişoara, str. Protopop George Dragomir, nr.9, se va desfăşura Conferinţa finală a Proiectului ,,Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor private de libertate. În cadrul evenimentului vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor, agenţi economici şi alte persoane interesate.

Proiectul a fost implementat în Penitenciarul Timişoara, în parteneriat cu Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul Satu Mare, Fundaţia Şcoala de Afaceri şi Meserii Timişoara şi SC Medlife SA Bucureşti şi a fost cofinanţat din fondul Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ,,Investeşte în oameni!,, Axa prioritară 6- ,,Promovarea Incluziunii sociale,, Domeniul major de intervenţie 6.2 ,, Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Contract POSDRU 96/6.2./S/61909.

În cadrul Conferinţei finale, beneficiarul de proiect- Penitenciarul Timişoara şi partenerii din cadrul proiectului- Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul Satu Mare, Fundaţia Şcoala de Afaceri şi Meserii Timişoara şi SC Medlife SA Bucureşti- vor prezenta aşteptările şi realizările obţinute pe parcursul celor 36 de luni de implementare ale proiectului. De asemenea se vor face analize cu privire la provocările, obstacolele şi barierele întâlnite pe parcursul implementării proiectului, urmând ca în cadrul discuţiilor libere participanţii să împărtăşească idei de succes şi propuneri pentru acţiuni viitoare legate de proiecte din aceeaşi arie de interes.

          

Chestor de penitenciare,

Dr. Ioan BĂLA, Director Penitenciarul Timişoara

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Axa prioritară: 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: Program interregional integrat de calificare/recalificare profesională a persoanelor private de libertate

Număr de identificare contract:POSDRU/96/6.2/S/61909
Beneficiar: Penitenciarul Timişoara

Persoană de contact: Subinspector de penitenciare, Carmen UŢOIU – purtător de cuvânt Penitenciarul Timişoara, telefon 0256/201.056, 0256/200.030, 0752090228, fax 0256/293.349, e-mail: ptimisoara@anp.gov.ro.