Istoria petrolului în Banat (II) – EVENIMENTE PRODUSE ÎN ACTIVITATEA DE FORAJ-EXTRACȚIE ÎN PERIOADA 1968 – 2018

Spread the love

Loading

Autor: Dumitru Buțoi

Astfel, că astăzi mai sunt ,,petroliști,,activivreo 500 ,pentru o producție de cca.400 tone țiței la zi pe ambele unități din Banat.Scăderea producției se datorează declinului natural pe unele zone exploatate cândva irațional și a lipsei de investiții în forajul de noi sonde pe zonele cu potențial.

EVENIMENTE PRODUSE ÎN ACTIVITATEA DE FORAJ-EXTRACȚIE ÎN PERIOADA 1968 – 2018

Evenimentele din anii 1968-2018, care au polarizat atenția mass-media și nu numai la timpulrespectiv.

Pentru a înțelege mai bine să definim ceea ce înseamnă unul dintre cele mai periculoase evenimente .

ERUPȚIALIBERĂ( necontrolată) de sondă,situație în care energie de zăcământ scapă de sub controlul oamenilor,fenomenul apare la formarea unui strat cu gradient de presiune nebănuit de mare pentru adâncime sau în cazul unor greșeli săvârșite în activitățile de foraj,punere în funcțiune sau exploatare a sondei.Existențaunei  surse de aprindereîn imediataapropiere poate duce la inflamarea produselor combustibile deversate.

1972,Incendiu produs la Parcul de separatoare țiței-gaze nr .1 de la Valcani pe frontieracu Iugoslavia, datorită unortunete și fulgeres-au aprins separatoarele.I transformaândvreo două nopți  satul Valcani, într-un veritabil Las Vegas.

1975, Erupție urmată de incendiu la o sondă în foraj pe zona Calacea a ars vreo două săptămâni, după care s-a surpat,autostingîndu-se.

1982, Mai, la o sondă în foraj  de  pe zona Turnu, județul Arad.erupție, explozie și incendiu,a fost stinsă după vreo 5-6  zile. La acest eveniment au murit 23 de personae, majoritatea militari în termen.

1986, Manifestare de erupție la o sondă în probe–producție, pezona Dumbrăvița,afost,,omorâtă,,a doua zi,punea în pericol circulația trenurilor  pe calea ferată din zonă și poluarea localitățiiDumbrăvița situată  la cca 2 km.

1997, 31 martie-10 Aprilie, Erupție urmată de incendiu la sondanr. 2, zona Lovrin, stinsă de pompierii Schelei ,I.S.U.Banat al județului Timiș și alte forțe din industria petroluluidin țară,mobilizate  la locul evenimentului.Prin emisia mare de gaze  sonda avea peste 350 atm. punea în pericol comunitatea din Lovrin situată la cca. 2 km. și compromiterea stratului de zăcământ.Eveniment ce a generat scrierea cărții de reportajede la fața locului ,,Oameni foc și apă”.

ÎN CONCLUZIE

Această lucrare,,Istoria petrolului în Banat,,reprezintă o radiografie cu izaromaticaunei perioade de cercetare, forajși extracție  a hidrocarburilordeaproape50 de ani,respectiv 1968-2018,o activitate de mare complexitate, plină de riscuriși neprevăzut,cu toate consecințele inerente oricărei activități de pionierat, șiîn același timp relevă,,transhumanța,,petroliștilor români șiamprenta faptelor de muncă susținutăînimensitatea  Câmpia de Vest a României, pentru a scoate din adâncuri bogățiile subsolului bănățean.

În acest context, este de apreciat și capacitateade înțelegere, adaptare și toleranță reciprocă,între comunitățile de băștinași și ,,neaveniții,,peste noapte, sondiștii cu instalațiile lor sofisticate.Cu timpul bănățenii au înțeles că ,,petrolul,,este și în folosul lor,asigurându-le în timp, sute de locuri de muncă și confortul de fi primii consumatori casnici de gaze  de la sondele de gaze din zona limitrofă. De asemenea,împreună au constituit cu prilejul multor încercăriprofesionale,incendii, erupții la sonde, o  forță și spirit solidaritate umană, specific,doar acelor oameni puternici,curajoși și foarte buni cunoscători ai profesiei,gata oricând zi și noapte , pe viscol, ger, arșiță ori ploaie,sub cerul liber,să înfrunte răzvrătirea adâncului.Și,ca să închei pe un ton mai optimist ,ca și participant la multe din aceste evenimente în care am cunoscut, spiritul de sacrificiu al oamenilor aurului negru, și am simțit fascinația petroluluivă propun acest,,Poem fără egal”…

 

Priviți în ochii sondorilor

Cum luminează câmpia în noapte

Poem fără egal

Ce ne inundă sufletul

De iubire și dor

Priviți în ochii sondorilor

Cum cresc

Văzduhul și cercul de ape

Când soarele în casele noastre

Răsare din palmele lor!

Priviți în ochii sondorilor,

Negri, căprui orialbaștri

Și-apoi ascultați

Cum inima lor pulsează

În limba română

Chemarea ca un arc peste timp

Dacă n-ați văzut niciodată

Câmpia iluminată de aștri

Veniți prieteni s-o vedem împreună!

Timișoara, 10-05-2018 , Dumitru BUȚOI,tel. 0729009525

Bibliografie.

Oamenii aurului negru-Dumitru Buțoi,Ed.Helicon Banat,Timișoara,1993

 

SCURT ISTORIC AL PETROLULUI ÎN ROMÂNIA

 

Industria petrolieră este o ramură de prestigiu a economiei românești nu numai prin activitatea sa de pionierat(România este prima țarăîn lume pe  care statistica internațională o înregistrează cu extracție de țiței în anii 1857-1858,orașul București este printre primele așezări citadine din lume illuminate cukerosenrealizează cea dintâiconductăde gaz metandin Europa,etc.) dar și princontribuția ei la exporturile țării (11-12 la sută).iar în 1975,petrol și gaze naturale la un loc (58,6 la sută).

Cu prilejul sărbătoririi centenarului 1957, la Ploiești s-a hotărât înființarea Muzeului Republican al Petrolului,deschis publicului la 8–X-1961. Anul acesta se vor împlini 165de ani de începutul exploatării țițeiului în România

La începutul anului 1857 la Ploiești a intrat în funcțiune prima,,Fabrică de gaze,,din țară și din lume a luiMarin Mehedințeanu,laaea dată punându-se astfel bazele industriei petroliere românești. În anii următori au fost construite numeroase găzării și rafinării, cum ar fi; Rafinăria Steaua Română Câmpina , în 1886.

Se descoperă noi zăcăminte,păduri de sondeacopereaudealurile ,Prahovei,Dâmboviței,Moineștiului,Buzăului.

În anii crizei economice 1929-1933,cu prețul muncii istovitoare a petroliștiloir alături de celelalte detașamente muncitorești, s-au ridicat la luptă împotriva exploatării capitaliste.

În 1943-1944,datorită distrugerilor provocate de bombardamentele din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, potențialul industriei petroliere românești a scăzut cu aproape 80 la sută.

Actul revoluționar de la 11 iunie 1948  a deschis o nouă etapă de dezvoltarea industriei petroliere moderne.

Prin volumul producției România ocupă locul 3 în lume și locul 2 în privința exportului de instalații petroliere  majoritatea produse de ,,Uzina 1Mai ,,din Ploiești.În scopul asigurării rezervelor necesare în țaranoastră se va extinde forajul de mare adâncime pentru țiței și gaze și se vor începeîn 1974,lucrărilepe platformacontinentăa Mării Negre.

În România au fost construite unități modernede prelucrare chimică,cum ar fi combinatele petrochimice de la,Brazi,Pitești, Onești, Solventul din Timișoara.

În acest context,se dezvoltă și o vastă rețea a învățământului de profil petrolier care să asigure necesarul de cadre calificate industriei petroliere prin școli profesionale și de specialitate,licee, institute, în orașe și zone ale țării cu tradiție :București, Ploiești,Târgoviște, Câmpina ,Moreni, Craiova,Țicleni, Pitești , Moinești, Marghita, Berca, Ianca, Tg.Secuiesc, Tg.Ocna ,Bolintin Vale, Mediaș, Videle, Arad, Timișoara, Sânnicolaul Mare.

În ceeace privește legislația petrolului se știe  că , prin codicele lui Caragea și Calimachi,la începutul secolului XIX,se stabilea dreptul domnului (statului) de a exploata  minele.Regulamentul organic lăsa ca proprietarul suprafeței să exploateze și subsolul,obligându-l  la plata unei zeciuieli (rededențe)înfavoarea cârmuirii. Păcurarii erau scutiți de zeciuială.

De-alungul istoriei și evoluției acestui produs miraculos, fără de care omenirea nu s-ar fi dezvoltat ,strălucite personalități au ilustrat știința și tehnica petrolieră românească și universală.Printre aceștia reținem numele, unor savanți ca:Grigore Cobălcescu, Sava Atanasiu,Ludovic Mrazec,Gheorghe Macovei,Henri Coandă,Gheorghe Constantinescu,Lazăr Edeleanu

Bibliografie,

Prof.BujorAlmăjan, din  Istoria petrolului,de Rene  Sedillot.

Oamenii Aurului Negru–Dumitru Buțoi, Ed.Helicon Banat, Timișoara ,1993

Tagged: