LANSARE DE CARTE: „ARHANGHELUL DIN BIRDA. 10 ANI ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII PAROHIALE“

Spread the love

Loading

Autor: Gheorghe LUNGU

Iubitorii de cultură și artă au posibilitatea să participle la întruniri interesante organizate în localitatea Birda din județul Timiș. Aceste întâlniri se desfășoară sub egida publicației de cultură și religie rurală “Arhanghelul”, coordonator fiind părintele paroh dr. Valentin Bugariu.
Anul trecut în ziua de Sâmbătă 2 octombrie 2021 a avut loc o asemenea întâlnire intitulată “Colocviile revistei de cultură și religie rurală Arhanghelul “, ediția I, fiind lansată cartea: Credință. Educație. Tradiție, coordinator pr. dr. Valentin Bugariu, apărută la Editura EUROBIT din Timișoara, având 353 de pagini.
Anul acesta am așteptat cu mare interes ediția a-II-a a Colocviilor… de la Birda prin care s-au aniversat 10 ani de la apariția acestei publicații rurale și s-a lansat cartea: “ARHANGHELUL DIN BIRDA. 10 ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII PAROHIALE “, apărută la Editura SITECH din Craiova, a aceluiași coordinator pr. dr. Valentin Bugariu. De data aceasta, după cum se poate observa, este vorba de o aniversare.
Acțiunea s-a desfășurat în ziua de Vineri 16 septembrie 2022 ora 11 în Biserica Ortodoxă din Birda cu o participare bună din partea invitaților, care au răspuns prin “present! “
Întâlnirea a fost onorată de prezența profesorului universitar dr. Ioan Viorel Boldureanu, care a vorbit despre eveniment, dar și despre cartea sa personală scrisă în memoria lui Marius Munteanu, poet în grai bănățean. A vorbit în continuare profesorul pensioner Iosif Marius Circa de la Deta, aducând un amplu elogiu cărții lansate, cu lux de amănunte. Apoi au mai vorbit despre activitatea ziarului “Arhanghelul “ și alți membrii ai Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat, participanți la întâlnire.

Pentru mine cea mai mare bucurie a fost, că în biserică se aflau și elevii clasei a opta de la Școala Gimnazială din Birda. Un lucru care neaparat trebuie scos în evidență, căci, după cum se știe, în ziua de astăzi tinerii în general și elevii de școală în special au cu totul și cu totul alte preocupări. Iată că datorită preotului-paroh Valentin Bugariu și a profesoarei de limba de literatura română Sofia Mihaela Coman, prezentă și dânsa, elevii au lăsat tableta și navigatul pe Internet și-n timpul lor liber au venit la o manifestare culturală, fiind liniștiți și atenți la tot ce s-a discutat acolo. Felicitări!

Urmează să prezentăm cartea care a fost lansată cu prilejul aniversării unui deceniu de la apariția revistei „ Arhanghelul”, afiliată la Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat.
Lucrarea este de mare calitate, fiind atotcuprinzătoare, cu 277 de pagini și este structurată în felul următor:
O Precuvântare semnată de coordonatorul pr. dr. Valentin Bugariu. Precuvântarea, nume arhaic, prefațează cartea, scoțând în evidență rolul publicației aniversate, care a ințiat Colocviile revistei, concretizate prin comunicări științifice cuprinse într-un volum: “Credință. Educație. Tradiție. “, Editura EUROBIT, Timișoara, 2021, 353 pagini. Mai sunt și alte precizări care scot în evidență rolul și valoarea revistei.
Capitolul I: “IN HONOREM “ începe cu materialul scris de către profesorul dr. Ioan Viorel Boldureanu, care spune despre publicație că se află “la fericită aniversară “ și foaia este o “drept lăudată revistă. “ Dan Radosav, Manager al Muzeului Satului Bănățean scrie că Arhanghelul este “Rodul iubirii și credinței aproapelui “, iar Ioan Traia, Președintele Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat afirmă că revista se află “La ceas aniversar “. Apoi Octavian Gruiță de la Giroc aduce “Felicitări părintelui Valentin Bugariu, precum și colectivului redacțional “, iar Gabriela Șerban, Manager la Biblioteca Orășenească “Tata Oancea “ din Bocșa (Caraș Severin) spune că “Revista Arhanghelul de la Birda (județul Timiș) se află la ceas de sărbătoare: un deceniu de apariție neîntreruptă! “ Profesorul Iosif Marius Circa de la Deta afirmă că “Arhanghelul-vestitor de credință și cultură, la 10 ani de apariție “ și dă un citat de Gheorghe I. Tohăneanu “…este o dulce osteneală să descoperi adevărata față a cuvintelor. “Important este ceea ce spune și Petru Opruț, Redactor-șef la publicația “Glasul Voislovei “, despre cei 10 ani de la apariția revistei de la Birda. El dă un citat din Jock Lauterer: “O comunicare fără un ziar este ca o biserică fără amvon sau fără altar “, urându-i “un călduros LA MULȚI ANI! “ Materialul “Arhanghelul: Un deceniu “ este semnat de profesorul Gheorghe Lungu, Redactor-șef la “FOAIA SĂCOȘANĂ”, care menționează că “foii de la Birda, nu-i lipsește din conținutul ei Editorialul de pe prima pagină, urmat de patru rubrici permanente, care o deosebesc de celelalte publicații rurale: Restituiri, Urme din trecut, Documentar și Cronoca parohială. “ Iar în încheiere prin faptul că aniversăm 10 ani de apariție neîntreruptă îi urăm LA MULȚI ANI! Ghiță Blejușcă, Secretar al Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat Menționează că “Arhanghelul “ se află la ceas aniversar, dorind totodată ca “revista Arhanghelul să dăinuie cât mai mulți ani. “
Mai sunt aprecieri, bine venite, prin scurte prezentări de către profesori precum: Manuela Matits, Școala din Săcălaz; Sofia Mihaela Coman și Germer Hilde, Școala din Birda; preot Daniel Alic, Parohia- Fabric “Sf. Ilie “; preot Marius Mircia, Redactor Radio “Învierea “; și domnul Cătălin Balaci, Șef Secție în Aer Liber la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.
Capitolul al II-lea: MISIUNE ȘI PROPOVĂDUIRE PRIN PRESA SĂTEASCĂ. Acest capitol cuprinde zece paragrafe după cum urmează:
1. EDITORIALE: Sunt scieri publicate în revista “Arhanghelul “, semnate în majoritate de preot dr. Valentin Bugariu.
2. RESTITUIRI: Sunt articole semnate de Iosif Marius Circa, Octavian Gruiță, Mirela Ioana Dorcescu și Adrian Horje.
3. DOCUMENTAR: Sunt studii semnate în majoritate de preot dr. Valentin Bugariu.
4. CATEHEZĂ: Cuprinde materialul: Datinile Săbătorilor Pascale, semnat de preot Iliia Pavlovici Pătruț.
5. SEMNE: Reprezintă un material tradus de Germer Hilde: Amintirile istorice ale Mănăstirilor sârbești din sudul Ungariei.
6. TINERE CONDEIE: Sunt încercări modeste ale tinerilor în domeniul scisului, care-s încurajate de revista sărbătorită “Arhanghelul. “ (11 la număr)
7. PAGINI DE LITERATURĂ: Cuprinde două opera literare semnate de: Nina Ceranu, Fals jurnal și Mirela Ioana Dorcescu, Un mistic martir: Părintele Ioan Negruțiu.
8. IN MEMORIAM: Este un studiu despre profesorul Ion Murariu (1937-2017), semnat de părintele dr. Valentin Bugariu.
9. BUCURII EDITORIALE: Sunt două cărți semnate de Iosif Marius Circa, Ciudata viață a cuvintelor și Gabriele Șerban, Credință. Educație. Tradiție.
10. CRONICA PAROHIALĂ: Autorul este părintele-paroh dr. Valentin Bugariu. Un vast material cuprins la finalul Capitolului al II-lea între paginile 143-224.

LISTA AUTORILOR: Este o parte a cărții care îi nominalizează pe cei ce și-au adus contribuția la realizarea acestei lucrări de importanță majoră. Eu îi voi menționa doar pe membrii UZPR, cunoscuți de dumneavoastră:
Ioan Traia
Valentin Bugariu
Gheorghe Lungu
Gheorghe Blejușcă
Petru Opruț

ICONOGRAFIE: FOTOGRAFII multiple între paginile 227-275. Voi spicui câteva poze considerate importante cu toate că toate-s deosebite și valoroase: Anuri omagiale, Zile internationale, Hramuri ale bisericii, Împărtășirea copiilor, La colindat, Forumul publiciștilor bănățeni la Timișoara în anul 2017, Pelerinaj în Serbia(Belgrad) 2017, Sfințirea Monumentului Eroilor din Birda 2017, Pomenirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în Sângeorge 2017, Ziua Unirii Principatelor, Birda 2018, Olimpiada de Religie ( faza națională) Iași 2018, Lansare de carte la Deta 2018, Întâlnirea monografiștilor bănățeni la Partoș 2018, Ziua Universală a Iei la Birda 2019, Ziua Culturii Române la Birda 2020, Valentin Bugariu-GĂTAIA(Monografie) ediția a II-a 2021. Se încheie seria pozelor cu paginile 1 ale ziarului “ Arhanghelul”, an I, nr.1 și an X, nr. 40.
Aș încheia prin câteva precizări ale preotului coordonator Valentin Bugariu în Precuvântare despre revista aniversată:
Este “o apariție trimestrială în opt, apoi douăsprezece pagini, distribuită gratuit la finalul Sfintei Liturghii, la patru sărbători din cursul anului bisericesc: Nașterea și Învierea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh și Nașterea Maicii Domnului, hramul bisericii din Birda… Împlinirea a 10 ani de apariție este un prilej de bucurie și mulțumire. “ p. 3.

LUNI, 10 BRUMĂREL 2022