Lansare de carte la Biblioteca Județeană „Marin Preda” din Alexandria: „Călător prin alte timpuri”, autor George Băicoianu

Spread the love

Loading

Autor: Radu Rîureanu

Marți, 14 noiembrie 2023, începând cu ora 11, la Biblioteca Județeană „Marin Preda” din Alexandria, s-a lansat volumul „Călător prin alte timpuri”(Editura Betta-2023), autor George Băicoianu, în prezența unui public format din scriitori, colaboratori fideli ai bibliotecii, elevi și cadre didactice.

Activitatea a fost deschisă și moderată de Valentina Pașa, managerul bibliotecii județene.

Pornind de la lumea rurală din poezia lui George Băicoianu, managerul bibliotecii a prezentat o recenzie a cărții realizată de Felicia Rodica Aliu, profesor de limba și literatura română, în care autoarea apreciază că „în poezia lui George Băicoianu ne întâmpină o lume arhaică, recuperată afectiv dintr-o perspectivă ușor melancolică și cu pesimismul unui martor ce asistă la implacabila lucrare atimpului. Spațiul bucolic al satului renaște sub condeiul poetului și întregul imaginar liric se populează cu figuri dragi, eliberate de sub pecetea timpului, și cu obiecte umanizate din sfera domesticului. Versurile atrag atenția fie prin tonalitatea stinsă, fie prin prospețimea ritmului, amintind de efortul „călătorului” a cărui destinație rămâne ambiguă. Privirea întoarsă spre trecut este, totuși, puternic ancorată în prezent, iar poemele dobândesc accente de revoltă în fața unei existențe determinate social și politic. Fiorul religios străbate explicit întreg volumul, apropiindu-l de lirica tradițională. Tonul confesiv potențează dramatismul căutării de sine. Segmentele picturale se îmbină cu cele reflexive înte-un discurs poetic de factură ludică și, totuși, modern ce favorizează glisarea spre o lectură verticală prin care se ajunge la esență, la acel topos al binelui și al energiilor primordiale, de început de lume. Nu lipsește nici apelul la intertextualitate, prin frecventele referințe livrești”.

În cuvântul său, profesorul Cristian Gabriel Moraru, critic și istoric literar, a subliniat faptul că „poeții fac parte din acel popor de nemuritori care, încă de la facerea lumii, sublimează adevărurile identificate în lunga aventură a cunoașterii de sine. Prin ei și prin poezia lor, ne racordăm la tot ceea ce are natura umană mai autentic și mai bun în ea. Poezia este, până la urmă, timpul de grație pe care Dumnezeu l-a hărăzit oamenilor, pentru că marii poeți sunt și mărturisitoriiepocii în care trăiesc. Grație poeților, noi, contemporanii lor, facem saltul în timpul poeziei, adică ieșim din timpul profan în care viețuim, pentru a ne face părtași la nemurire.

După volumele de versuri Maxinne (Ed. Neuma, 2019) și Ieri, adineauri, cândva… (Ed. Pim, 2022), care au fost premiate de cele mai importante reviste de cultură din județul său natal — primul volum, de revista „Caligraf” (Alexandria), al doilea, de revista „Teleormanul cultural” (Roșiori de Vede), iată că poetul George Băicoianu își continuă aventura inițiatică, făcând încă un pas pe calea consacrării, prin publicarea volumului de față, câștigător, în faza de manuscris, al premiului „Nicolae Labiș” la Concursul Național de Poezie „Radu Cârneci”.

În volumul „Călător spre alte timpuri”, rod al altor meditații lăuntrice despre sine și alteritate, ca și precedentele, de altfel, George Băicoianu dovedește că posedă și alte calități. Este, în primul rând, un bun metaforist și reușește să producă imagini artistice proaspete, insolite, care conferă un plus de originalitate discursului său liric.

Nostalgic după vârsta copilăriei („Drumul poetului este mereu către izvoare”, afirma Lucian Blaga) când viața era bună, frumoasă și simplă ca un „miez de pâine”, George Băicoianu, care încă ține aprinsă Lumânarea lui Moromete, ne introduce într-un univers poetic plin de farmec, în care elementele definitorii sunt cele ale civilizației țărănești nepervertite încă de mersul istoriei. Dacă autorul nostru s-ar fi născut mai devreme-să zicem, de pildă, în perioada premergătoare Primului Război Mondial -, cele mai bune poeme ale sale ar fi putut fi publicate și citite în revista „Gândirea” condusă de Nichifor Crainic”.

Prezentă la eveniment, poeta și jurnalista Victoria Milescu a vorbit despre George Băicoianu ca fiind „un poet matur, un poet format, sigur pe instrumentele sale de exprimare, poezia acestuia centrându-se pe o idee clară, susținută etic și estetic, cu inteligență, dezinvoltură și claritate, fiind în acest sens, departe de trendul actual, mizerabilist și minimalist al așa-zisei poezii postmoderniste”.

La rândul său, renumitul critic literar Paula Romanescu a ținut să sublinieze, printre altele, despre “călătoria omului în timp”, de-a lungul vieții, referindu-se la timp atât la modul general, cât și la cel în care și-a făcut debutul în literatură. Ea remarcă faptul că „lirica lui George Băicoianu transmite sentimente înălțătoare și stări pe care numai iubirea le poate trezi și menține în om”.

Poetul George Băicoianu s-a exprimat direct, natural, fapt ce a introdus publicul în realitatea sa, făcându-l “complice” la propriile-i trăiri.

Autorul a oferit celor prezenți la eveniment volumul cu autograf pentru a-i cunoaște mai bine creația sa literară.

Tagged: