Lugoj – Asociația “Spirit Bănățean” solicită o dezbatere publică pentru modificarea tarifelor practicate de S.C. „Meridian 22” S.A. la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare – epurare

Spread the love

Loading

Meridian22 4a 800x445Domnii consilieri locali Crăciunescu Iosif și Haneș Ioan inițiatori ai Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de  S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare –  epurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propun organizarea unei dezbateri publice pentru Proiectul de act normativ mai sus menționat.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.01.2017 începând cu orele 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei nr. 4, în Sala de Consiliu.

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe site-ul instituției și la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

Precizăm totodată că solicitarea organizării unei dezbateri publice  a fost făcută în scris de Asociația “Spirit Bănățean” și înregistrată la Primăria Municipiului Lugoj sub nr. 102.251 din 28.12.2016.

 

La ședința publică ce va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Lugoj pentru dezbaterea publică a proiectului de act normativ sunt invitați să participe toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, repezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Peroanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul ședinței la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Serviciul relații cu consiliul local, Compartiment acte administrative, persoană de contact Pîrvu Dana, telefon 0256352440, int. 216.

În vederea confirmării participării la ședința publică, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele următoare care se află la avizierul instituției sau pe pagina de web www.primarialugoj.ro:

– invitație dezbatere publică;

– proiectul de hotărâre supus dezbaterii;

– agenda sesiunii de dezbatere.