Lugoj: Distribuirea ajutoarelor alimentare pentru persoanele aflate pe listele suplimentare

Spread the love

Loading

ajutoare alimentreDistribuirea ajutoarelor alimentare POAD 2014 pentru

persoanele aflate pe listele suplimentare

Având în vedere H.G. nr. 799 din 2014, Direcția de Asistență Socială Comunitară a demarat distribuirea ajutoarelor alimentare către cetățenii din municipiu Lugoj  aflați pe Lista beneficiarilor de alimente POAD 2014 – 2015 începând cu data de 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, la magazinul BUMBACUL, situat pe strada Siretului nr. 1.

Pentru municipiul Lugoj s-au întocmit două liste de beneficiari  POAD 2014 – 2015, cea inițială care cuprindea un număr de  2.741 persoane eligibile la 31 iulie 2014, respectiv o listă suplimentară cu un număr de aproximativ 400 de persoane eligibile la 1 noiembrie 2014.

Până în prezent, la nivelul municipiului au fost distribuite ajutoare alimentare pentru un număr de aproximativ 2.350 de persoane.

 

Direcția de Asistență Socială va demara distribuirea ajutoarelor alimentare către cetățenii din municipiu Lugoj  aflați pe listele suplimentare începând cu data de 15 IANUARIE 2015, între orele 9 – 16, la magazinul BUMBACUL, situat pe strada Siretului nr. 1. (concomitent se vor distribui și pentru beneficiarii eligibili de pe listele inițiale care vor trebui să se prezinte cu cuponul de la Guvern primit prin poștă sau în lipsa acestuia cu buletinul în original).

Beneficiarii ajutoarelor alimentare aflați pe listele suplimentare sunt rugați să se prezinte cu cartea de identitate/ buletinul de identitate în copie și cu copia: cuponului de pensie, certificatului de încadrare în grad de handicap, dispoziției de acordare a ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei, talonului privind acordarea indemnizației de șomaj în cazul șomerilor indemnizabili, respectiv carnetului de șomer vizat în cazul șomerilor neindemnizabili, în funcție de categoria din care fac parte. În fiecare dimineață se vor elibera bilete cu număr de ordine ștampilat de către angajații D.A.S.C. Lugoj, pentru buna desfășurare a distribuirii.

Livrarea alimentelor în cadrul POAD 2014 se va face în două cutii de carton cu conținut identic. Fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană. O cutie conține: făină – 3 kg, mălai – 3 kg, paste făinoase – 400 gr., ulei – 2 l, zahăr – 2 kg, conservă din carne de porc în cutie metalică de 300 gr. – 4 buc, conservă din carne de vită în suc propriu în cutie metalică de 300 gr. – 3 buc. și conservă de pateu de ficat în cutie metalică de 200 gr. – 5 buc.

Conform H.G. nr. 799 din 2014, categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu legislația europeană sunt:

  • familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la venit minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii nr. 277/ 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  • șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/ 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/ lună;
  • persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii;

persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/ 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/ 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/ 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/ 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 105/ 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din  decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/ 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/ 2006 privind instituirea indemnizației pentru pesionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/ 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/ lună.