Lugoj – Facilități fiscale pentru persoane juridice, fizice sau entități fără personalitate juridică

Spread the love

Loading

Consiliul Local al Municipiului Lugoj prin HCL 173 din 24.10.2019 a aprobat instituirea unor facilități fiscale și procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ- teritoriala a municipiului Lugoj.

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin HCL, respectiv 24.10.2019,  până în data de 15.12.2019, inclusiv (data limită de depunere a cererii, sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare al organului fiscal fiind 31.12.2019.
Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante se sting până la data de 15.12.2019;
b) se sting toate obligațiile bugetare principale și accesoriile cu termene de plată cuprinse între 01.01.2019 si 15.12.2019;
c) debitorul a depus toate declarațiile fiscale, sau obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de impunere, până la data depunerii cererii;
d) cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit.a)-c), până cel târziu la data de 15.12.2019.
Debitorii care doresc să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii vor depune o notificare (formular tipizat pus la dispoziție de către Serviciul Impozite și  Taxe, cam.3B) până cel târziu la data de 15.12.2019.
După verificarea îndeplinirii obligațiilor declarative, organul fiscal emite din oficiu Certificatul de atestare fiscală pe care îl comunică debitorului. În cazul existenței unor neconcordanțe, acestea vor fi clarificate de ambele părți.
Accesoriile care pot face obiectul anulării se amâna la plată și organul fiscal emite decizia de amânare la plată a accesoriilor.
În acest moment debitorul care a depus notificarea poate plăti sumele stabilite, menționate la punctele a) și b)  și, apoi, depune cererea de anulare a accesoriilor. Termenul limita pentru aceste acțiuni este 15.12.2019, sub sancțiunea decăderii.
Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează de către organul fiscal până la 31.12.2019.
Toate persoanele fizice sau juridice interesate de anularea accesoriilor restante la 31.12.2018, sunt așteptate la sediul Primariei Municipiului Lugoj, cam.3B, până la data de 15.12.2019, inclusiv, pentru a depune notificare