Lugoj – Festivalul „Serbările Toamnei”, 14-16 octombrie 2016

Spread the love

Loading

CONFERINŢA DE PRESĂ A PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ

4 octombrie 2016

serbarile toamneiPrincipalul subiect abordat în conferința de presă de către primarul Francisc Boldea l-a reprezentat întâlnirea pe care a avut-o în cursul zilei de astăzi la C.N.A.D.R. Timișoara în legatură cu rezolvarea situației privind intersecția drumului spre Tapia, Măguri cu centura ocolitoare a Municipiului Lugoj. La discuții au participat reprezentanți de la Direcția Tehnică și de la biroul de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, doi reprezentanți ai Poliției Județene Timiș, administratorul firmei Hella și directorul regional al CNADR, ing. Horațiu Simion. În urma discuțiilor s-a căzut de acord asupra implementării a două soluții tehnice care să conducă la siguranța circulației autovehiculelor și pietonilor în zonă fără a împiedica fluența circulației rutiere.

 

„În prima fază, în cel mai scurt timp se va realiza un sistem modern de semaforizare inteligentă a intersecției care să permită circulația în siguranță atât a pietonilor cât și a autovehiculelor. Costurile au fost estimate la circa 40.000 de euro. C.N.A.D.R. va contribui cu proiectul, firmele din zonă respectiv Hella și Autoliv vor contribui și ele iar Primăria Municipiului Lugoj va suporta costurile cu energia electrică, cu mentenanța, cu o parte din lucrare și cu realizarea trotuarului pentru circulația  pietonilor către zona industrială. Semaforizarea inteligentă va fi o soluție temporară și va funcționa pe parcursul implementării soluției tehnice definitive, respectiv realizarea în intersecție a  unui sens giratoriu de formă ovoidă. Costurile totale estimate pentru sensul giratoriu sunt de circa 400.000 Euro inclusiv TVA, fiind suportate de către C.N.A.D.R, proprietarul drumului, lucrarea urmând să se desfășoare pe parcursul unui an de zile. În discuții a fost pusă și o variantă de sens giratoriu rotund dar acesta presupunea o suprafață mai mare și implicit exproprieri care ar fi prelungit foarte mult durata de realizare și în consecință această soluție a fost exclusă, alegându-se forma ovoidă a sensului giratoriu.” a declarat primarul Francisc Boldea. 

 

 

În continuare, şeful executivului s-a referit la programul de sprijinire a eficienței energetice a blocurilor. „Pentru o informare corectă și obiectivă în legătură cu activitățile întreprinse pentru solicitarea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, doresc sa aduc la cunoștința cetățenilor următoarele:

Primăria Municipiului Lugoj a transmis încă din luna martie 2016 Federației Asociațiilor de Proprietari o solicitare privind comunicarea blocurilor care îndeplinesc condițiile pentru putea fi incluse în acest program. Tot în această direcție, în luna iulie a acestui an am propus un Proiect de Colaborare prin care am solicitat Asociațiilor de proprietari interesate să depună la Primărie documentele necesare în vederea accesării fondurilor europene, documente mentionate clar in Proiectul de colaborare.

Abia de la sfârșitul lunii august au început sa fie trimise documente din partea Asociațiilor de Proprietari, până în a doua parte a lunii septembrie fiind depuse la sediul instituției documente de la 141 de blocuri de locuințe. Documentele au fost analizate și pentru o primă fază  au fost selectate blocurile care îndeplineau cel mai bine criteriile pentru o eventuală finanțare (un număr de 87 blocuri). 

Documentele transmise erau însă incomplete de aceea Primăria Municipiului Lugoj a adresat Asociațiilor de Proprietari din care fac parte imobilele selectate solicitarea de a transmite și celelalte documente. Aceste documente nu sunt pretențiile Primariei Municipiului Lugoj, cum a fost transmis distorsionat de catre anumiți reprezentanți ai asociațiilor catre locatari, ele reprezintă solicitările obligatorii din ghidul de finantare emis de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv conditiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. Por/2016/3/3.1/a/1. Dacă Asociațiile de Proprietari nu vor reuși să obțină aceste documente, atunci cererea de finanțare nu va avea toate elementele obligatorii și va fi respinsa ca neconformă, eforturile administrației de realizare a documentațiilor tehnice devenind inutile. 

De aceea, pe această cale, facem un apel la locatarii din imobilele selectate să manifeste înțelegere și receptivitate și să acorde sprijin Asociațiilor de proprietari în obținerea documentelor în cauză pentru a nu se irosi posibilitatea accesării finanțării.” a precizat edilul șef.

 

 

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să promoveze Proiectul de hotârăre privind avizarea taxelor şi tarifelor practicate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2016 – 2017.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate şi Studiul de impact se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj şi se publică pe site-ul instituţiei, conform procesului – verbal nr. 73.611 din  30.09.2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 27.10.2016, orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter, camera 7.

 

 

Pe parcursul conferinței primarul Francisc Boldea a prezentat pe scurt mai multe ştiri de interes edilitar: 

• În perioada 14-16 octombrie în Municipiul Lugoj se va desfășura Festivalul „Serbările Toamnei”. Zilele de vineri și duminică vor fi dedicate folclorului fiind invitați îndragiți soliști de muzică populară iar ziua de sâmbătă, muzicii pop-rock, cap de afiș fiind renumita trupă Compact. Evenimentul se desfășoară fără bani publici, municipalitatea asigurând curățenia și dirijarea traficului rutier în zonă. 

• În data de 13 octombrie va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj având pe ordinea de zi o rectificare pozitivă a bugetului local.

• Ca urmare a relației de parteneriat cu orașul Nisporeni din Republica Moldova, 5 studenți din orașul înfrățit vor studia la Universitatea Europeană Drăgan. Primăria Municipiului Lugoj va suporta cheltuielile cu masa studenților iar cazarea acestora este asigurată de către Universitate care suportă și taxele școlare. 

• Municipalitatea intenționează să achiziționeze o mașină pentru trasarea marcajelor rutiere.

• Pe parcursul anului viitor se va pune accentul pe curățenia și înfrumusețarea orașului, îmbunătățindu-se concepția de design privind parcurile, aleile și spațiile verzi din municipiu. În acest sens administrația va avea în vedere și experința în domeniu a celor două  orașe din Ungaria cu care Municipiul Lugoj este înfrățit, respectiv Mako și Szekszard.

• Se va achiziționa un autoturism marca Duster care va intra în dotarea Poliției Locale Lugoj.

• Au fost asigurate lemnele pentru încălzirea tuturor unităților de învățământ din oraș care utilizează acest tip de combustibil. 

• În data de 16 octombrie se vor închide cele 2 Orășele ale Copiilor din municipiu, urmând ca în luna noiembrie să înceapă pregătirile pentru montarea patinoarului în Parcul George Enescu.

• În cele 4 padocuri ale adăpostului de câini mai sunt în prezent un număr de 58 de câini.  

• Pe străzile Grigore Ureche și Honoriciului a fost turnat al doilea strat de asfalt urmând ca  în perioada următoare stratul de uzură să fie turnat și pe strazile Lalelelor și Rozelor. 

• În această săptămână are loc evaluarea în cadrul licitației pentru execuția lucrărilor de asfaltare a drumurilor 1 și 2 din noul cartier MAN.

• În luna noiembrie se va da în folosință stația de epurare a orașului.