Lugoj: Întâlnire cu asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

Spread the love

Loading

intalnire cu asistentii martie 2015Vă aducem la cunoştinţă că în data de 27 martie 2015, ora 11.00 la Casa de Cultură a Sindicatelor Lugoj va avea loc întâlnirea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav cu reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Prezenţa este obligatorie având în vedere:

– Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care, la Art. 38, lit.(a), prevede că : Asistentul personal are următoarele obligaţii principale: a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

–  Regulamentul de organizare a activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav care de asemenea prevede la Cap. 3. Drepturile şi obligaţiile asistenţilor personali, art.4. lit. (a) „obligativitatea asistentului personal de a participa la instruirea organizată de angajator”.

În cazul absenţei nemotivate, plata salariului aferent lunii martie va fi suspendată până la reglementarea situaţiei.