Lugoj: Întregirea patrimoniului public al municipiului-preocupare majoră a municipalității

Spread the love

Loading

FRANCISC_BOLDEA30

Doresc să mă refer astăzi la un aspect de o deosebită importanță pentru comunitatea lugojeană: patrimoniul municipiului Lugoj.Conștient că Lugojul, a primit renumele de „Capitală culturală a Banatului” și respectul întregii țări prin efortul iluștrilor noștri înaintași am considerat că, pe lângă continuarea moștenirii culturale, datoria unui bun edil este aceea de a lupta pentru întregirea și buna întreținere a patrimoniului municipal.
În anul 2008 când lugojenii mi-au acordat primul mandat în fruntea orașului situația patrimoniului era la pământ. Nu doar că cea mai mare parte a cădirilor aparținând municipiului se prezentau în stare precară, dar o parte din ele fuseseră și înstrăinate. Amintesc aici de Casa Muzicii, Casa Personalitățior, fosta Casă de Cultură (situată pe str Mocioni, deasupra magazinului Electrice), fosta Policlinică, vechea Prefectură, fostul Club al Copiilor. Unele dintre acestea au fost vândute, altele au fost pierdute prin neexercitarea dreptului de preempțiune la vânzarea lor.
Dată fiind această situație am întreprins încă de pe atunci eforturi în vederea, atât a redobândirii în patrimoniul public a unor imobile și terenuri care au aparținut municipiului cât și reabilitarea și întreținerea lor, precum și redarea funcționalității unora dintre ele și introducerea lor în circuitul public. De asemenea am făcut toate demersurile pentru ca orașul să beneficieze de investiții în locuințe cu fonduri guvernamentale prin ANL sau fonduri europene pentru spital și pentru dezvoltarea unor zone defavorizate din municipiu.
De când sunt în funcția de primar patrimoniul Lugojului s-a îmbogățit în mod continuu după cum urmează:

1. S-au construit două blocuri cu 69 de apartamente pe strada Panait Cerna;
2. S-a construit un bloc cu 20 de apartamente pe strada Țesători;
3. S-a construit un bloc cu 60 de apartamente cu 2 camere în cartierul Țesători;
4. Am făcut demersuri pentru construcția a 6 blocuri cu 150 de apartamente în noul Cartier Militari;
5. Am readus în patrimoniul orașului cazarma de pe strada Banatului cu o suprafață de 6.200 mp, am trecut la reabilitarea și modernizarea acesteia, transformarea în noul sediul al Direcției de Asistență Socială și în paralel am depus un proiect pentru finanțarea prin intermediul fondurilor europene pentru transformarea acestui imobil în Centru Cultural Multifuncțional;
6. Am inițiat cumpărarea Casei Bredicenilor, am reabilitat-o si am introdus-o în circuitul cultural al orașului în vederea găzduirii de activități culturale și educative;
7. Am dobândit prin generoasa donație din partea moștenitorului de drept, casa compozitorului Ion Vidu pe care o transformăm în viitoarea Casă a Muzicii;
8. Am primit în patrimoniu și am modernizat acoperișul și fațada clădirii fostei primării (actualul sediu al Poliției Municipiului Lugoj);
9. Am primit și modernizat fosta clădire a securității și am reabilitat-o complet transformând-o în noul sediu al Direcției de Evidență a Populației Lugoj;
10. Am reușit să redobândim în instanță clădirea cu nr. 6 din Piața J.C. Drăgan, și desfășurăm modernizarea și amenajarea acesteia în viitorul Centru de relații internaționale. Clădirea este în stadiu avansat de reabilitare;
11. Am primit, reabilitat și modernizat fostul Cinematograf Victoria pe care l-am transformat în Cinematograful Bela Lugosi;
12. Am construit o nouă Piață agroalimentară modernă – Timișul;
13. Am realizat reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Traian Grozăvescu clădire simbol a orașului;
14. Am construit un Pod Pietonal peste râul Timiș în lungime de 144 m care leagă cartierul Șrand de Piața Agroalimentară Timișul;
15. Am reabilitat și modernizat complet clădirea Primăriei Municipiului Lugoj clădire istorică;
16. Am reabilitat fațada și acoperișul clădirii Bibliotecii Municipale Lugoj;
17. Am reabilitat Muzeul de Istorie și Etnografie;
18. Am reabilitat și modernizat clădirea Școlii de Artă Remus Tașcău;
19. Au fost finalizate lucrările și a fost dată în folosință școala din Cotul Mic, respectiv Școala Gimnazială „Eftimie Murgu”;
20. Am sprijinit prin alocare anuală de fonduri reabilitarea tuturor bisericilor din municipiul Lugoj precum și a unor cimitire;
21. S-a efectuat reabilitarea Sălii de sport „I.K. Ghermănescu” și adaptarea ei numai pentru competiții de volei, gimnastică și lupte;
22. Am făcut eforturi deosebite pentru readucerea în patrimoniu a imobilelor de pe suprafața fostului Ștrand municipal după care am realizat modernizarea și darea în folosință a Strandului Municipal cu 6 bazine și topogane moderne;
23. Am construit un Bazin Acoperit cu 4 jacuzzi care deși se află în fază avansată de execuție nu a putut fi dat încă în folosință din motive obiective.
24. Am sprijinit Fundația Bashford (USA) pentru construcția unui Centru social în Dealul Viilor unde fundația va investi 26 milioane de dolari (fonduri proprii);
25. Este în desfășurare un proiect privind reabilitarea cu fonduri europene prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) a 3 cartiere defavorizate din oraș: Herendești – Bocșei, Balta Lată (Caștela) și Măguri;
26. Modernizarea parțială a Spitalului Municipal care a beneficiat de cca 3 milioane de euro incluzând construcția și dotarea Secției de Primiri Urgențe cu o sumă de circa 1 milion euro, într-un proiect european transfrontalier;
27. Modernizarea și reabilitarea grădinițelor P.P.4, P.P.5 și parțial P.P.2;
28. Construirea Sălii de Judo de pe strada Bucegi;
29. Lucrări de modernizare a fațadelor și a unor interioare la Școala gimnazială nr. 2, Școala gimnazială nr. 3 și Școala gimnazială de muzică „Filaret Barbu”;
30. Amenajarea terenurilor de sport cu bitum în majoritatea școlilor și liceelor din oraș;
31. Sprijin major pentru construirea bisericilor ortodoxe din cartierele J.C. Drăgan, Cotu Mic și Dealul Viilor;
32. Demersuri și demararea documentelor pentru construcția unui nou Stadion Municipal cu fonduri de la Compania Națională de Investiții;
33. Elaborarea și înaintarea documentației pentru construirea unei săli de sport polivalente cu 3.000 de locuri în cartierul Stadion;
34. Realizarea proiectului pentru construirea unui nou Pod Rutier peste râul Timiș în apropierea Podului de Fier;
35. Reabilitarea termică a 36 de blocuri în diferite zone din oraș.

Am trecut în revistă toate aceste aspecte referitoare la protejarea, îmbogățirea, întreținerea și dezvoltarea patrimoniului municipiului care au avut loc în perioada celor aproape 12 ani de când mă aflu în fruntea administrației pentru că se încearcă manipularea opiniei publice prin minimalizarea și ducerea în derizoriu a eforturilor pe care le-am depus în toți acești ani în slujba cetățenilor. Eu am lucrat dintotdeauna cu dragoste și grijă față orașul în care m-am născut și față de moștenirea înaintașilor. De multă vreme nu am raspuns unor asemenea atacuri dar consider că trebuie restabilit adevărul și faptele prezentate așa cum sunt.

Prof.ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj