Lugoj – Măsurile ce ce trebuie respectate la nivel local pentru prevenirea răspândirii Covid – 19, începând cu 25 martie

Spread the love

Loading

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că în conformitate cu ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, începând din data de 25 martie, ora 12.00, pe teritoriul municipiului Lugoj se vor aplica următoarele măsuri:Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, între locuință și locul de desfășurare a activității profesionale;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole, prezintă o declarație pe propria răspundere.
Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus, se prezintă o declarație pe propria răspundere.
Circulația persoanelor peste 65 de ani este permisă numai între orele 1100 și 1300, strict pentru cumpărarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, pentru motive justificate cum ar fi îngrjirea/însoțirea unui minor sau asistență altor persoane vârstnice bolnave sau în caz de deces precum și deplasări scurte în apropierea locuinței legate de activitatea fizică sau nevoile animalelor de companie. Deplasarea persoanelor peste 65 ani este permisă și în afara acestui interval, dacă se face în interes profesional sau pentru activități agricole.
Pe teritoriul municipiului respectarea acestor restricții va fi asigurată de către Poliția Municipiului Lugoj, Poliția Locală Lugoj, Jandarmeria Lugoj împreună cu angajați ai Ministerului Apărării Naționale.