Lugoj – Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor pentru copiii care frecventează creşele

Spread the love

Loading

cresa lugoj 650x435

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să promoveze Proiectul de hotârăre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară  în anul şcolar 2016 – 2017.

 

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate şi Studiul de impact se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj şi se publică pe site-ul instituţiei, conform procesului – verbal nr. 77941 din  18.10. 2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 17.11.2016 orele 1200 la biroul Relaţii cu publicul, parter camera 7.