Lugoj – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare”

Spread the love

Loading

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare”, municipiul Lugoj, județul Timiș.Proiectul de hotărâre împreună cu referatul inițiatorului și Planul Urbanistic Zonal se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei la secțiunea – Primăria Lugoj- Anunțuri și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 5.168 din 23.01. 2020.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 07.02.2020 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.