Lugoj – Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte pentru utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale

Spread the love

Loading

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017.Proiectul de hotărâre, împreună cu documentația transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei la secțiunea Documente publice – Transparență decizională în administrația publică – Proiecte de hotărâri și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 47.628 din 05.06.2020.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 23.06.2020, orele 1200,pe adresa de email contact@primarialugoj.ro sau la nr. de fax 0256350393.

Tagged: