MEMORANDUMUL TIMIȘOARA

Spread the love

Loading

timisorinaDocument despre Onoare, Demnitate și Dreptate

I. Preambul

Revoluția Română din Decembrie 1989 a fost declanșată în data de 16 decembrie 1989 la Timișoara, din dorința de libertate, spiritul democratic, conștiință civică și lupta dusă până la sacrificiul suprem a cetățenilor orașului. Sângele vărsat de aceștia, este tributul dat pentru reinstaurarea democrației în România.

 

În data de 20 Decembrie 1989, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism din România și din Europa, fapt documentat, și dovedit prin redactarea și citirea primei Proclamații de la Timișoara din balconul Operei și Rezoluția Adunării Populare din aceeași dată în fața zecilor de mii de oameni aflați în Piața Operei (actualmente devenită Piața Victoriei).

Prin constituirea Frontului Democratic Român , în 20 Decembrie 1989 , ca primă formațiune politică ale carei revendicări o puneau în contrapondere cu Partidul Comunist Român – partid unic la acea dată, s-au întrunit elementele constitutive caracteristice (istoric, social și politic) ale unei adevărate Revoluții.

Astfel Timișoara și Luptătorii ei înfăptuiesc Revoluția în data de 20 Decembrie 1989, creind exemplul și dând tonul necesar și celorlalte orașe din România de a se alătura procesului de eliberare de sub dictatura comunistă.

În cei 23 de ani parcurși de la Revoluție, Timișoara a continuat să fie Avangarda Civică a României (prin acțiuni permanente de atenționare și sancționare a clasei politice) în spiritul păstrării și desăvârșirii idealurilor de libertate și democrației ale Revoluției Române din Decembrie 1989.

Menționăm aici cea de-a doua Proclamație de la Timișoara din 11martie 1990, cu celebrul punct 8 , cea de-A Treia Proclamație de la Timișoara, redactată și lansată de Comitetul de Inițiativă în 22 decembrie 2011 , lansarea Platformei Pentru România în 12 ianuarie 2012, Manifestul Societății Civile din Banat, acțiunile documentate ale Grupului Constituțional și multe alte acțiuni întreprinse în vederea desăvârșirii Idealurilor Revoluției din Decembrie 1989.

 

Ca urmare a acestor acțiuni, într-o cronologie succintă:

–     Revoluția învinge în toată țara;

–     crează o presiune permanentă asupra fostelor persoane din vechea structură comunistă;

–   influențează căderea Guvernelor Ciorbea și Boc, aceste guverne fiind înlăturate în urma acțiunii revoluționarilor din Timișoara și din țară, prin protestele ferme și consistente împotriva abuzurilor comise de aceste Guverne .

 

II. Motivarea prezentului Memorandum

Drept urmare a acțiunilor menționate în Preambul, actuala clasă politică nesocoteste și ignoră rolul esențial al Luptătorilor Remarcați prin Fapte Deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989, continuând politica îndreptată împotriva lor începută de Guvernul Boc în noiembrie 2011 .

Odată cu schimbarea majorității parlamentare, ca directă consecință a luptei noastre pe parcursul a 137 zile de proteste susținute (cu începere din 9 noiembrie 2011 și finalizată prin demiterea Guvernuluir Boc), după moțiunea de cenzură adoptată de Parlamentul României și căderea Guvernului Ungureanu, s-a instalat la Palatul Victoria primul Guvern Ponta. Acesta ar fi trebuit să întreprindă de îndată toate demersurile necesare respectării Legii Recunoștinței nr. 341/2004 actualizată în integralitatea ei. Am înțeles cu greu (dar totuși am făcut-o) și necesitatea de forță politică acordată prin vot popular de care avea nevoie acel prim Guvern Ponta! Dar ulterior alegerilor parlamentare din 9.12.2012, prin care Guvernul Ponta 2 a fost investit de Parlament cu votul politic a peste 66/% din cei care s-au prezentat la vot – demersul întreprins până acum de noul Guvern Ponta 2 în ceea ce privește categoria noastră, nu-și mai găsește niciun fel de justificare.

 Ca lipsă a acțiunii dumneavoastră în acest sens, noi, asociațiile și Luptătorii Revoluției Române din Decembrie 1989, de la Timișoara aratăm următoarele :

A. – Neconstituționalitatea prelungirii pe perioada anului 2013 a măsurilor de la art.9. din OUG 84/2012, referitoare la situațiile de la art.18 și art.19 din Legea 283/2011 , Art. 53 din Constituția României nemaiputând fi invocat în momentul de față, așa cum el a fost invocat de Guvernul Boc, în justificarea măsurilor cuprinse în O.U.G.410/2011, ulterior adoptată de Parlament ca Legea nr. 283/2011 și promulgată în 14.12.2011 de președintele Băsescu.

B. – Continuarea acestei situații, în lipsa unor justificări legislative sau acte normative ale executivului, reprezintă încălcarea gravă, în opinia noastră, a Art.1. din Constituția României (revizuită) și cu precădere a alin. (3) și (5) ale acestuia.

 

III. Reintrarea în integralitatea drepturilor

Această soluție, noi o vedem prin adoptarea de către Guvernul României a unei ordonanțe de urgență sau a unei hotărâri care să cuprindă în interiorul ei următoarele principii :

1. – Constituirea unei Comisii de Reverificare interministerială, cel puțin de rang egal comisiei de preschimbare a certificatelor prevazută de Legea 341/2004, actualizată și H.G. 1412/2004 cu modificarile și completările ulterioare, Comisie care să aibă rolul de reverificare a tuturor dosarelor depuse în vederea preschimbării certificatelor, indiferent de calitatea prevazută prin instituirea titlurilor, respectiv de   anulare a tuturor certificatelor care nu s-au preschimbat în conformitate cu prevederile legale, indiferent de motivele nerespectării acestora;

(- această Comisie este necesară datorită existenței a categoriilor și situațiilor urmatoare: a). – existenței în rândurile noastre, chiar dacă legea nu a prevăzut niciodată acest lucru, a categoriei de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, calitate certificată nejustificat cadrelor militare, M.A.I., gărzilor patriotice și militarilor în termen de la data desfășurării evenimentelor revoluționare din Decembrie 1989. Rămânerea valabilă a certificarii acestora, noi o vedem doar prin îndeplinirea strictă a condițiilor de excepționalitate a faptelor deosebite ale acestora prevazute de art. 2. alin.(2) din Legea 42/1990 republicată ;   b). – existența în rândurile noastre a Luptătorilor Remarcați cu Fapte Deosebite, persoane care la în data de 25.12.1989 nu împliniseră 14 ani; c).- lipsa din dosarele depuse în vederea preschimbării a diverselor categorii de documente prevăzute de lege; d).- existenței în rândurile noastre a persoanelor cărora C.N.S.A.S. le-a dat aviz de colaborator și/sau lucrător al fostei Securități; e). – existența falsurilor și uzul acestora atât la fabricarea dosarului de revoluționar, cât și la atribuirea diverselor categorii de drepturi pe care posesorii acestora le au; f). – existenței în rândurile noastre, a celor cu dosare penale pe rol, sau celor a căror certificate se găsesc în cazualitate directă cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau în cercetarea parchetelor la Pitesti, Brasov, etc.; g). – existența suspiciunii asupra eliberării și folosirii legale a categoriei duplicatelor, cu precădere a celor eliberate în anul 2002; etc.)

 2. – Reintrarea în integralitatea drepturilor în urma reverificării, începând cu luna imediat următoare, a beneficiarilor de la art. 3 alin. (1) punctul (3) din Legea341/2004, actualizată, a căror dosare, în urma reverificării, întrunesc condițiile prevăzute de lege. Pentru persoanele ale căror dosare sunt reverificate în etapele ulterior succesive prevăzute de regulamentul de funcționare al Comisiei de Reverificare, care se dovedeste că îndeplinesc condițiile legale, ordonanța ar trebui să cuprinda modalități de recuperare a sumelor restante .

 3. – Încetarea de urgență a măsurilor prevăzute de art. 9. al O.U.G. nr.84/2012 în ceea ce privește prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la art.18 și art.19 din Legea 283/2011;

 4. – Asigurarea resurselor bugetare necesare aplicării măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță prin modificarea O.U.G.53/2010 , cu mențiunea expresă în ordonanță a faptului că resursele bugetare obținute din modificarea respectivă, se vor folosi în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe.

Elaborarea și adoptarea unui astfel de act normativ ar dovedi bunacredință actualei majorități în ceea ce privește rezolvarea problemelor reale a categoriei beneficiarilor Legii 341/2004 actualizată și ar arăta clar voința politică a acesteia de respectare a respectivei legi și a beneficiarilor ei, întărind astfel declarațiile politice pe marginea argumentului nu doar mimând interesul.

 

 IV. Incheiere

Apreciind demersurile actualei conduceri a S.S.P.R. în frunte cu S.S. al S.S.P.R. domnul Victor Socaciu, în ceea ce privește căile de acțiune referitoare la demascarea și eliminarea din rândurile noastre ale persoanelor care nu au îndeplinit condițiile prevăzute de lege de-a lungul timpului pentru a beneficia de titlurile, calitățile și certificările, respectiv a drepturilor conținute în ea.

Funcție de considerația Dumneavoastră pentru noi și pentru faptele noastre favorabile democrației în România sutem convinși că răspunsul dumneavoastră va fi unul pozitiv Memorandumului nostru, în condițiile și respectul cadrului legii.

Timișoara martie 2013

Semnatari, mai multe asociații de revoluționari din Timișoara

{gallery}1989{/gallery}