Monografia Clubului de Handbal „Unirea” din Uzdin, o nouă monumentală carte despre vatra Uzdinului

Spread the love

Loading„Povestea handbalului la Uzdin” a autorului Vasile Barbu, un împătămit cronicar al Uzdinului și a vieții culturale și de obște a românilor din Voivodina, este fără îndoială o mare carte, o carte de patrimoniu, o carte care va rămâne pentru totdeauna în cronicile acestui sat.

Povestea handbalului la Uzdin începe cu anul 1959 când acest sport atractiv a debutat în arena sportivă, respectiv cu anul 1976, când a luat ființă Clubul de Handbal „Unirea”, care iată în pofida multor greutăți și lipsuri există și până în zilele noastre.

Clubul de Handbal „Unirea” în decursul istoriei sale a atins rezultatele de excepție cu toate că în perioada 1996 – 1999 (începutul bombardamentelor Serbiei) s-a întrecut în I Divizie a Serbiei.

Dar generația de aur a handbalului uzdinean, în frunte cu Iova Lupulescu, regretatul Florin Vasilie – Aiala ori Ilie Ghermineanț, va rămâne înscrisă cu litere de aur în istoria sportului uzdinean.

Cu toate că periodic au mai existat la Uzdin și echipe feminine de handbal, abia în anul 2004 grație prof. de sport, Emanuel Borca, a fost înființat Clubul Feminin de Handbal „Unirea”, care a dăinuit până în 2015.

Și acest club a avut rezultatebune, dar lipsa de mijloace financiare și de jucătoare care odată cu părăsirea Uzdinului (din cauza pleacării la școlarizare la oraș) au dus la desființarea clubului.

Menționăm și truda de excepție a domnului Nicolae Toma, care a tehnoredactat cartea, a realizat coperta și concepția grafică. Cartea a apărut la Editura „Tibiscus” din Uzdin.

 

Tagged: