Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Spread the love

Loading

Muzeul Cărții și Exilu­lui Românesc din Craiova are un progra­m de vizitare al muzeului de marți până duminică, între ore­le 9-17, ultima oră de intrare fiind 16.30.

Vizitatorii sunt așteptați ori­când, în acest interval, iar intra­rea este liberă, fără bilet de intra­re, în perioada următoare acce­sul fiind gratuit.

Pentru grupurile organizate, punem la dispoziție o adresă de corespondență, prin intermediul cărei se vor face programările – office@muzeulexiluluiromânesc.ro.

Unicitatea celor 42 de colecții din Muzeu este dată de remarca­bila lor diversitate, ușor de ob­servat, mai ales pri prisma do­meniilor reprezentate, de la știin­țele umaniste și sociale, teologie și muzică, până la artele specta­colului și cele vizuale, dar și a ti­purilor de materiale ce compun fiecare colecție în parte.

 1. Colecția „Academician Basarab Nicolescu”;
 2. Colecția „Leonid Mămăligă”;
 3. Colecția „Arhiva «Cenaclu­lui de la Neuilly»”;
 4. Colecția „Arhiva «Asocia­ției Hyperion»”;
 5. Colecția „Vintilă Horia”;
 6. Colecția „Mircea Eliade”;
 7. Colecția „Emil Cioran”;
 8. Colecția „Mircea Milcovitch și Maria Mesterou”;
 9. Colecția „Andrei Șerban”;
 10. Colecția „Paul Barbăneagră”;
 11. Colecția „Comeliu Șerban Popa”;
 12. Colecția „Cicerone Poghirc”;
 13. Colecția „Andrei Codrescu”;
 14. Donația „Carmen Firan și Adrian Sângeorzan”;
 15. Colecția „Victor Cupșa”;
 16. Donația „Constantza Buz­dugan”;
 17. Colecția „Bujor Nedelcovici”;
 18. Colecția „Cezar Vasiliu”;
 19. Donația „Institutul Ro­mân/ Biblioteca Română din Freiburg (fondată în 1949)”;
 20. Donația „Gabriel Badea- Păun”;
 21. Colecția „Ileana și Romu­lus Vulpescu”;
 22. Donația „Șerban Viorel și Rodica Stănoiu”;
 23. Colecția „Academician Dan Berindei”;
 24. Colecția „Academician DinuC. Giurescu”;
 25. Donația „Academician Ște­fan Ștefănescu”;
 26. Donația „Valeriu Veliman”;
 27. Colecția „George Banu”;
 28. Colecția „Dumitru Milcoveanu”;
 29. Colecția „Octav Calleya”;
 30. Donația „Horia-Dinu Nicolaescu”;
 31. Colecția „Nicolas Adam”;
 32. Donația „Ion Deaconescu”;
 33. Colecția „Aurora Cornu”;
 34. Colecția „Miron Kiropol”;
 35. Colecția „Grigore Arbore”;
 36. Colecția „Theodor Da­mian”;
 37. Colecția,Academia Româ­no-Americană de Arte și Științe (fondată în 1975 – California SUA)”;
 38. Colecția „Memoria exilului românesc la Televiziunea Română’ ’
 39. Colecția „Mihai Niculescu”;
 40. Colecția „IICCMER”;
 41. Colecția „Ilie Constantin”;
 42. Colecția „Constatin Virgil Negoiță”

Colecțiile aflate în patrimoniul Muzeului Cărții și Exilului Româ­nesc se adresează tuturor elevi­lor și studenților, în mod special

celor înscriși la o formă de învă­țământ cu profil umanist, precum și cercetătorilor, care găsesc aici un fond documentar inaccesibil până acum publicului din Româ­nia, de o valoare culturală inesti­mabilă. Nu au fost uitați nici cei mai mici dintre vizitatori, preșco­lari și școlari din ciclul primar, pentru care a fost amenajat un spațiu special, corespunzător

vârstei, unde pot vedea proiecții holografice ce rulează în buclă texte literare din materia școlară.

Pentru mai multe informații despre Muzeul Cărții și Exilului Românesc:

https://muzeulexiluluiroma- nesc.ro/

https://www.facebook.com/ muzeul.exilului/

 

Sursa: revista de cultură „Mozaicul” din Craiova, nr. 2 (304), 2024.

 

Tagged: