Noile pachete de servicii medicale, aprobate de Guvern

Spread the love

Loading

Noile pachete de servicii medicale, minimal și de bază, au fost aprobate printr-o hotărâre de Guvern, adoptată de Executiv. Față de vechile pachete de servicii medicale, prin cele noi, pacienții de peste 40 de ani vor beneficia de mai multe investigații.

Noile pachete de servicii medicaleAstfel, adulții de până la 40 de ani vor beneficia, o dată la trei ani, de un set de investigațiim iar persoanele asimptomatice cu vârsta de peste 40 de ani vor beneficia de aceste investigații în fiecare an.

Și pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 de ani, care au fost depistate cu risc înalt, consultațiile preventive de evaluare se vor acorda annual.

În ceea ce privește asistența medicală primară, atât în pachetul minimal, cât și în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus și testarea pentru hepatită de etiologie virală cu virus B și C, în plus față de testarea HIV. De asemenea, în pachetul de bază au fost introduse consultații de monitorizare activă prin plan de management integrat, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2; astm bronșic; boala cronică respiratorie obstructivă și boala cronică de rinichi.

 

Prin noul pachet de servicii medicale de bază, se va reduce birocrația prin introducerea reglementărilor privind utilizarea biletelor de trimitere în format electronic, de la data implementării acestora, introducerea facturii electronice și utilizarea dosarului electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia.

Contractul introduce obligația, la nivelul furnizorilor – de a nu încasa sume de la pacienți pentru serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii. Pentru creșterea accesului asiguraților internați la medicamente și creșterea eficienței în utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurări de sănătate, a fost creată posibilitatea ca medicii de familie și medicii specialiști din specialitățile clinice să poată elibera pentru pacienții internați cu boala cronică confirmată, prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare.

Contractul mai prevede sancționarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezența medicamentelor pe piață conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea accesului asiguraților la medicamente, a fost introdusă prescripția fracționată, atât pentru numărul de medicamente cât și pentru cantitățile din fiecare medicament.

Limitarea numarului de internări

În ceea ce privește asistența medicală ambulatorie de specialitate, a fost revizuită lista procedurilor diagnostice și terapeutice, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de investigații suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea în spital.

Nu se mai regăsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie și fitoterapie (aceste servicii pot face obiectul asigurărilor private). Pentru protecția și asigurarea accesului la servicii medicale în ambulatoriu pentru asigurați, a fost revizuită lista investigațiilor medicale paraclinice din pachetul de bază (au fost introduse o serie de investigații noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferina, angiografie RMN/segment, testosteron etc.

Noul contract-cadru prevede și noi măsuri la asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicină dentară, fiind redefinite atât pachetul minimal, cât și pachetul de bază de servicii de medicină dentară.

În pachetul de servicii de bază se regăsesc consultații, servicii profilactice, tratamente protetice și ortodontice precum și alte tratamente, inclusiv serviciile de medicină dentară de urgență. În pachetul minimal se regăsesc serviciile de medicină dentară de urgență.

Referitor la Asistența medicală spitalicească au fost evidențiați factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă și au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi.

În vederea scăderii numărului de internări, au fost precizate afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:  afecțiunile care vor fi prevăzute în norme, afecțiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotritie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteza, biopsie de vilozități coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS, HIV/SIDA, care necesită monitorizarea bolnavilor.

Pentru completarea finanțării spitalelor, acestea pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, finanțate din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Spitalele sunt obligate să suporte pentru asigurații internați în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente.

La capitolul dispozitive medicale a fost revizuită lista dispozitivelor medicale acordate în ambulatoriu, astfel: a fost introdus în listă dispozitivul necesar pentru copii până la 18 ani cu mucoviscidoza (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen), a fost introdus în lista dispozitivul pentru protezarea femeilor cu mastectomie totală, începând cu anul 2015.

Contractul-cadru aduce și prevederi noi pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu și fără contribuție personală pentru sublistele A și B – o prescripție/mai multe prescripții lunar, cu maximum 7 medicamente (în prezent o singură prescripție). Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schema terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialitatile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al prescripției medicale.

Totodată, a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecțiunile acute, conform sursei citate.

Prima variantă a pachetului de servicii medicale de bază a apărut la începutul lunii octombrie 2013

Acest pachet face parte din ultimul acord încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional.

Sursa: avocatnet.ro