„Nu sunt în măsură să judec gradul de umilință al dizabililor, consider că ține de nivelul de educație și de capacitatea de empatizare a societății, în special al funcționarilor instituțiilor statului” – Drepturile persoanelor cu handicap din România – Dialog cu Gabriel George Tănasă, consilier juridic în cadrul Ligii Naționale ale Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Muncitorească

Spread the love

Loading

Autor: Maria Radu Novac

Maria Radu Novac: Bună ziua, domnule Gabriel George Tănasă. Ne puteți spune câteva cuvinte despre dumneavoastră?

Gabriel George Tănasă: Bună ziua doamna Maria. Am 53 ani, sunt născut în 1969, cu un handicap locomotor congenital, licențiat în administrație publică și drept.

Maria Radu Novac: Ce presupune activitatea de consilier juridic la LNOPHCM?

Gabriel George Tănasă: Pe lângă atribuțiile de consilier juridic în cadrul Ligii Naționale ale Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Muncitorească, am și îndatorirea de a consilia / îndruma persoanele cu dizabilități care au probleme care țin de drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități. În general, sunt solicitat de catre cei interesați, în chestiuni care țin mai mult de drepturile privind pensionarea persoanelor cu dizabilități și nu numai.

Maria Radu Novac: Care sunt fundațiile/asociațiile care vă sprijină la modul concret?

Gabriel George Tănasă: Membri ai Ligii(LNOPHCM), sunt ONG, Cooperative Meșteșugărești din țară și persoane fizice. Avem colaborării cu sindicatele, patronatele, angajatorii, organizațiile neguvernamentale și alte organisme în aplicarea, scopului și obiectivelor statutare destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Facem lobby către societațile comerciale care doresc și au bunăvoința da a încadra în muncă persoane cu dizabilități. Anul trecut am consiliat o societate comercială din

Constanța, în vederea autorizării ca unitate protejată și să angajeze 3 persoane cu dizabilități, iar anul acesta, sperăm să îndrumăm o societate comercială din Caraș Severin și o asociație sportivă Cărășeană, să se autorizeze și să angajeze persoane cu dizabilități și să dăm posibilitatea persoanelor cu dizabilități să se angajeze legal. Săptămâna aceasta, în județul Bihor, se va înființa prin îndrumarea LNOPHCM un ONG având ca obiect de activitate al căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.

Maria Radu Novac: În ce fel sunt umilite persoanele cu dizabilități handicap de către societate și de instituțiile statului?

Gabriel George Tănasă: Eu, nu sunt în măsură să judec gradul de umilință al dizabililor, consider că ține de nivelul de educație și de capacitatea de empatizare a societății, în special al funcționarilor instituțiilor statului.

Maria Radu Novac: De ce sunt obligate persoanele cu picioarele amputate să se deplaseze la comisia (de încadrare în grad de handicap) care le constată dizabilitatea handicapul? Ce faceți concret pentru ei?

Gabriel George Tănasă: Probabil că cei cu amputații, urmeaza vre-un tratament cu gene de salamandră și există posibilitatea ca membrele să le crească la loc. Cred ca ați răspuns la întrebarea anterioară. Concret, pot doar să îndrum persoanele care-mi solicită ajutorul în acest sens, să urmeze calea legală și să depună la instituția abilitată o solicitare în acest sens, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, la care ar trebuii să primească în termen de 30 zile, un raspuns motivat.

Maria Radu Novac: Am primit o poză care o reprezintă pe o femeie cu dizabilități handicap nevăzătoare, așezată pe jos la poștă. În nicio țară cu pretenții nu vezi asemenea scene! Cum comentați?

  Gabriel George Tănasă: În țările cu „pretenții” nu vezi astfel de scene datorită implicării statului. La noi, în conformitate cu prevederile:

 • Constituția României, în Protecţia persoanelor cu handicap la art. 50 „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”
 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru

dezvoltarea durabilă a României 2030, cu modificările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă” 2022-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 15 aprilie 2022;
 • Hotărârea Guvernului nr.1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030;
 • Legea nr.7 din 6 ianuarie 2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Chiar dacă legea prevede pentru viitor (pur teoretic). Practic, guvernele României „sau întrecut” a nesocoti Constituția Romaniei! Am ajuns la „acea înțelepciune”, și concluzionez că Guvernul și Parlamentul României sunt dușmanii românilor, în special al dizabililor!

În altă ordine de idei, într-o mare măsură, la acest comportament, contribuie nivelul de empatie și educație a membrilor societății, coroborat cu comportamentul reprobabil al unor persoane valide(sănătoase), care se ocupă cu cerșetoria.

Maria Radu Novac: Cine ar trebui sa apere drepturile persoanelor cu handicap, mai ales dacă nu au familie?

Gabriel George Tănasă: Drepturile persoanelor cu dizabilități este apărat în primul rând prin dispozițiile Constituției și prin legea 448/2006 republicată, care prevede urmatoarele drepturi, beneficii și facilități:

Drepturi la asistență socială

 • Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare.
 • Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități.
 • Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu dizabilități.
 • Persoanele adulte cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate: la domiciliu, în comunitate, în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
 • Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se află în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.
 • Evaluarea, monitorizarea şi controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi a agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • Sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap.
 • Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, se efectuează automat pe toata perioada valabilității certificatului și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.
 • Nu se fac plăți pentru perioada soluționarii cererii de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.
 • În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap grav

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 419 lei – 70% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 180 lei – 30% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1898 lei (începând cu 01.01.2023) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”);
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 1500/750 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat călătorii.

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap accentuat

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 317 lei – 53% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 132 lei – 22% din ISR (începând cu 01.03.2022;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 750 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat de călătorii.

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap mediu

 • buget personal complementar lunar,indiferent de venituri, în cuantum de 72 lei – 12% din ISR, (începând cu 01.03.2022).

Beneficii pentru copiii cu handicap

 • prestație în cuantum de 359 lei pentru copilul cu handicap grav– 60% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 210 lei pentru copilul cu handicap accentuat– 35% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 72 lei pentru copilul cu handicap mediu– 12% din ISR (începând cu 01.03.2022).

Facilități

 • asigurarea în sistemul de sănătate;
 • bilete de tratament balnear gratuit,
 • locuri gratuite de parcare în locurile publice special amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei;
 • facilități de transport (gratuitate la mijloacele de transport în comun de suprafață, decont METROU, bilete de călătorie interurbană) pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale; pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul;
 • acces la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale;
 • reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate în câmpul muncii;
 • dispozitive medicale, tehnologii asisive;
 • credit cu dobanda suportată din bugetul de stat pentru achiziționarea unei mașini sau adaptarea locuinței în funcție de nevoi;
 • facilități fiscale:
 • scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri -art. 456 alin. (1) lit.t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
 • scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren –art. 464 alin. (1) lit.t) din Codul fiscal;
 • scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport – art. 469 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal.
 • Facilitățile se acordă:
  – pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu, mijlocul de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate,
  – începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

– facilități de locuire:

acordarea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
– acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
– scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane- de această facilitate beneficiază și adultul cu handicap accentuat

Beneficiază de aceste facilități şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.

acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber pe național și pe plan european, în țările Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate

Maria Radu Novac: Ce gol legislativ și ce minusuri au determinat înființarea Partidului Solidarității Sociale?

Gabriel George Tănasă: Veți fi surprinsă dar, legislație care să protejeze și să ajute persoanele cu dizabilități există, am menționat doar o parte din această legislație în răspunsurile anterioare. Pentru că această legislație nu este pusă în aplicare, dizabili și apartinători ai dizabililor minori și adulți, au fondat Partidul Solidarității Sociale, cu doctrină de centru-stânga, care luptă pentru punerea în aplicare a drepturilor categoriilor vulnerabile, unde, cum ați spus și dv. în întrebările anterioare, dizabilii, fiind cea mai „umilită” categorie, urmată de pensionarii de invaliditate, pensionarii CAP, minorități, etnii, etc.

Maria Radu Novac: Sunteți proaspăt ales președinte al Organizației județene a PSS. Ce proiecte aveți?

Gabriel George Tănasă: De la înfințarea partidului până la data prezentei, partidul a contribuit în mod activ la dezbaterile publice ale Autorități Naționale pentru Persoane cu Dizabilități privind modificarea articolului 24 al 9/10, legea 448/2006, finalizate prin publicarea în Monitorul Oficial a ORDIN nr. 160 din 20 februarie 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Maria Radu Novac: Ce ați dori să mai comunicați cititorilor noștri?

Gabriel George Tănasă: Dacă în urma acestui reportaj, cititorii consideră că îî pot ajuta, putem colabora în acest sens, în limita timpului disponibil. O viitoare colaborare între publicație, mine și Partidului Solidarități Sociale, consider că ar fi benefică tuturor, dar în mod special persoanelor cu dizabilități și aparținătorilor acestora. Până atunci, le doresc cititorilor dumneavoastră multă sănătate!

Tagged: