O carte de referință pentru creștinii din Italia și nu numai. MISIUNEA SOCIALĂ A BISERICII Conf. univ. dr. Onufrie (Octavian) Pop, MISIUNEA SOCIALĂA BISERICII, Editura MIRTON, Timişoara, 2011.

Spread the love

Loading


Biserica este instituţia divino-umană în care omul se întâl-neşte cu Hristos în modul cel mai deplin prin Sfânta Euharistie şi în cadrul căreia se împărtăşeşte de harul sfinţitor ce se revarsă asupra sa prin Sfintele taine. Încă de la început ea şi-a arătat grija faţă de fiii ei, ocrotindu-i cu toată dragostea şi dăruindu-le me-rindea cea duhovnicească necesară sufletelor lor. Pe cei cu o viaţă plăcută Întemeietorului ei îi ajută să rămână în relaţie personală cu El, iar pe cei care au luat-o pe căi greşite îi caută pentru a-i rea-duce în staulul Fiului lui Dumnezeu.
Astăzi misiunea Bisericii nu se rezumă doar la exercitarea ser-viciilor religioase în cadrul lăcaşului de cult, ci ea este activă prin slujitorii ei în viaţa unei societăţi. Misiunea ei s-a extins în: şcoală,spitale, unităţi militare, închisori, centre de reeducare, etc. Elevi,bolnavi, soldaţi, şi deţinuţi au nevoie de Hristos. Au mare nevoie să rămână în relaţie personală cu El pentru a putea gusta din rodul vieţii veşnice. Dintre categoriile enumerate anterior cei privaţi de libertate formează categoria din viaţa căreia Hristos a fost exclus.De aceea, aceşti oameni au nevoie de ajutor pentru a-L întâlni şi a-I împlini învăţătura divină.
Despre misiunea Bisericii într-un penitenciar sau centru de reeducare se cunosc puţine lucruri, iar cărţile care vizează acest subiect sunt în număr destul de mic, de aceea necesitatea apariţiei acestei lucrări semnată de distinsul preot conf. univ. dr. Onufrie Pop, ce îşi desfăşoară activitatea într-un centru de reeducare de aproape 8 ani. În toată această perioadă a acumulat suficientă experienţă pentru a împărtăşii şi altora câteva sfaturi folositoare pentru cei ce vor citi.


Cartea Vlădicăi Onufrie Pop, astăzi ierarh şi membru al Sfântului Sinod al Mitropoliei Ortodoxe de Milano şi Aquileia şi Exarh pentru Europa de Est, cu reşedinţa la Bergamo, Italia,intitulată sugestiv: “Misiunea socială a Bisericii”, vine în sprijinul slujitorilor Bisericii care activează în sistemul penitenciar şi în alte unităţi bugetare dar şi al tuturor celor care vor să-şi hrănească su-fletele cu cuvinte duhovniceşti.
“Misiunea socială a Bisericii”, este structurată pe 6 capitole care conţin 231 de teme.
Primul capitol se intitulează: “Misiunea Bisericii în peni-tenciar” şi cuprinde 93 de teme în care se arată că omul, indife-rent de păcatele pe care le-a săvârşit dobândeşte iertarea de la Mântuitorul lumii. Preotul capelan are o importanţă majoră în viaţa acestor deţinuţi, pentru că el este busola ce le arată calea cea dreaptă. De aceea trebuie să fie o persoană deosebită, cu un suflet nobil şi calităţi multiple.
În al doilea capitol: “Misiunea Bisericii într-un centru de re-educare”, autorul expune în cele 58 de teme, grija acesteia pentru copiii ce au urmat o altă cale decât cea a lui Hristos. Numeroase patimi tratate în acest capitol au întunecat chipul lui Dumnezeu în aceşti copii, privându-i astfel de libertate.
Cele 48 de teme ce alcătuiesc capitolul al treilea intitulat:“Misiunea Bisericii în societate” reliefează activitatea pe care Biserica o desfăşoară în cadrul societăţii în care trăim cu toţii.
Al patrulea capitol intitulat “Din tainele credinţei” conţine sub forma întrebărilor şi a răspunsurilor câteva noţiuni de credin-ţă din tezaurul Bisericii lui Hristos.
Penultimul capitol intitulat sugestiv “Mesaj către tineri”prezintă 19 teme în cadrul cărora autorul adresează generaţi-ei din zilele noastre îndemnuri pentru o viaţă mai aproape de Hristos.
Cartea se încheie cu câteva rugăciuni prin care cei întemniţaţi cer iertare de păcate şi ajutor de la Hristos Domnul.
În paginile cărţii sunt reliefate păcatele care degradează fiin-ţa umană, dar şi virtuţile care îl repun pe om pe treapta de unde a căzut în urma păcatului originar. Totodată autorul accentuea-ză faptul că omul care a săvârşit fărădelegea poate redeveni “fiul Bisericii” numai urmându-i învăţătura şi transpunând-o prin exemplul personal în viaţa sa de zi cu zi.
Cu siguranţă că această carte va aduce o rază de mângâiere în sufletele celor aflaţi în detenţie, dar şi o unealtă de lucru în mâini-le preoţilor ce îşi desfăşoară misiunea în mediul penitenciar.
S.B. EVLOGHIE Arhiepiscop şi Mitropolit Primat
Mitropolia Ortodoxă de Milano şi Aquileia

Tagged: