Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Spread the love

Loading

FOTO – structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

sspr structura organizatorica

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. Hotărârea nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr 612 din 19 august 2014 , se modifică și se completează după cum urmează: 

1.Alineatele (1), (2) și (3) ale Articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(1)Secretarul de stat este ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat. (2)Subsecretarul de stat este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului și exercită atribuţiile stabilite, prin ordin, de secretarul de stat. 

(3) Secretarul general al Secretariatului de stat este ajutat în activitatea sa de un Secretarul general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (4)Secretarul general al Secretariatului de stat îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului de stat ori încredinţate de secretarul de stat, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. După alineatul (4) al articolului 8 se introduc două noi alineate, alin.(5) și alin.(6), cu următorul cuprins : (5) În realizarea atribuţiilor ce îi revin Secretarul general este ajutat de Secretarul general adjunct. În cazurile în care Secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale atribuțiile sunt preluate de secretarul general adjunct.Secretarul general poate exercita atribuțiile Secretarului general adjunct și în cazul imposibilității exercitării funcțiilor acestuia. (6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Secretarul General emite dispoziții, care sunt acte administrative cu caracter intern și aplicabilitate generală. 3. Anexa privind structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ